Trade
Hot News: มิตรผล 'หนุน' ไร่อ้อยเกษตรโมเดอร์น
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
มิตรผล 'หนุน' ไร่อ้อยเกษตรโมเดอร์น
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของไทยภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาวะอากาศแปรปรวน เกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง กลุ่มมิตรผลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนเห็นได้จากการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยเปลี่ยนมาทำเกษตรสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” เน้นการนำเครื่องจักรกลการเกษตรและการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเผาอ้อยได้อย่างยั่งยืนการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้กับสังคมในครั้งนี้
เพราะเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยที่จะสามารถแข่งขันและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่กระแสและจบลงในระยะเวลาอันสั้น จึงอยากเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
สำหรับสถานการณ์การรับซื้อใบอ้อยตั้งแต่เริ่มเปิดหีบในเดือนธันวาคม 2562 โรงงานน้ำตาลกลุ่มมิตรผล ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย และอำนาจเจริญ รับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่อ้อยไปแล้วกว่า 100,000 ตัน โดยมีเป้าหมายจะรับซื้อ 200,000 ตันในฤดูการผลิตประจำปี 2562/2563

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com