Insurance
Go to  i click
Hot News: “KTAXA Signature Hospital Awards 2022”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
“KTAXA Signature Hospital Awards 2022”
นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดงาน KTAXA Signature Hospital Awards 2022 ขึ้น พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างดูแล ช่วยเหลือลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ อย่างดีเยี่ยม และเป็นพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม และคุ้มค่าตามเป้าหมายแนวปฏิบัติ ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกัน ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ ฝ่ายขายรวมถึงผู้ปฏิบัติการฝ่ายสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาด้านบริการสุขภาพ ทั้งนี้บริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับโรงพยาบาลพันธมิตรในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างความพึงพอใจและประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัท ที่สนับสนุนทุกความเชื่อมั่น พร้อมอยู่เคียงข้าง และดูแลกันตลอดไป
การมอบรางวัล KTAXA Signature Hospital Awards 2022 เป็นการคัดเลือกโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 330 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 14 โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จาก 5 ประเภทรางวัล โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท มีดังนี้
1. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการให้บริการลูกค้าประกัน (Best Hospital for Excellent Customer Service Award) โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างประสบการณ์ประทับใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตดีเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลศรีสวรรค์
2. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ (Best Hospital Insurance & Claim Process Award) โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านกระบวนการจัดการระบบประกันสุขภาพ การประสานงานด้วยความรวดเร็ว ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และความเข้าใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
3. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ (Best Hospital Utilization Management Award) โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่ เหมาะสม และคุ้มค่าตามเป้าหมายแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
4. รางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร (Best Healthcare Provider Partnership Award) โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการด้านสินไหม ความร่วมมือทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ และปฏิบัติการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
5. รางวัลศูนย์การแพทย์ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์ครบวงจร (Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award)โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และผู้นำในการให้บริการการรักษาพยาบาลของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ และการบริการที่ดีที่สุดอย่างเหนือระดับแก่ลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ได้ที่ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/

Go To Lead


FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ( “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ FWD ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากเวทีรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Pacific Enterprise Awards 2022 Regional Edition สำหรับรางวัล Inspirational Brand Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรหรือแบรนด์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จของ FWD ประกันชีวิต ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการ "เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อประกันชีวิต" และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่องโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ”
ผลงานโดดเด่นของ FWD ประกันชีวิต มาจากความสำเร็จของการสร้างพื้นฐานในการสื่อสารแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ผ่านแคมเปญ “Celebrate living” ในปี 2564 ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ในการสื่อสารแบรนด์ผ่าน 'Musicumentary' สารคดีสั้นที่มีดนตรีเป็นสื่อเชื่อมต่อในการสื่อสารข้อความของแบรนด์ มอบประสบการณ์ออนไลน์สู่ออฟไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ FWD ประกันชีวิต มี Brand Awareness เพิ่มขึ้น 16% และ Brand Consideration เพิ่มขึ้น 33% และในปี 2565 FWD ประกันชีวิต ยังคงตอกย้ำการสื่อสาร brand promise ‘Celebrate living’ ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ 'The series of Celebrate living' ในรูปแบบ Experimental Reality ซึ่งเป็นการชวนให้คนมาลองทำสิ่งที่อยากทำ แต่ไม่เคยได้ทำ ให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ชอบ โดยมี FWD ประกันชีวิต คอยสนับสนุน โดยแคมเปญนี้ยังคงใช้กลยุทธ์ Personalized Branding ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความสุขที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบผ่าน Micro Moment ของผู้คนในหลากหลายรูปแบบด้วยแนวคิดการสื่อสารแบรนด์ที่แตกต่างผ่านการส่งต่อพลังบวก และการนำเสนอที่แปลกใหม่ รวมถึงการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการทำงาน จึงทำให้ FWD ประกันชีวิต สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและครอบคลุม
ทั้งนี้ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) เป็นเวทีมอบรางวัลระดับภูมิภาคอันทรงเกียรติ เพื่อยกย่องผู้นำธุรกิจและองค์กรที่แสดงผลงานที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia ซึ่งจะทำการประเมินบริษัทฯ มากกว่า 120,000 แห่ง ใน 24 อุตสาหกรรมหลักใน 32 ประเทศ เพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รูปแบบการเติบโต ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของบริษัทต่างๆ ในเอเชีย

Go To Lead


เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม “Elite Health Plus” และรางวัลผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “D Health Plus” จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 งานจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการรับรางวัลดังกล่าวยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแนวนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึงได้เป็นอย่างดี โดยมี นายพุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาววิมลวรรณ ปัทมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ นายรัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ และนายปาณัท สุทธินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
โดยการมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ถือเป็นการคัดสรรสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริโภค ให้เป็นสินค้าและบริการแห่งปี โดยผ่านการวิจัยตลาดในขั้นต้นจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคะแนนโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด
ทั้งนี้ความโดดเด่นของคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) อยู่ที่การให้ความคุ้มครองที่เหนือระดับ สามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงได้สูงสุดถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่คุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล(1) และห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) เหมาจ่ายตามจริงรวมสูงสุด 365 วัน หรือถ้านอนห้องเดี่ยวพิเศษ คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)(2) ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy รวมถึงการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ Immunotherapy ให้คุณมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI โดยไม่ต้องแอดมิท นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกประเทศที่ต้องการรักษาได้(4) และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้(3)
ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์ เหมาจ่ายตามจริงสูง ถึง 1-5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ คุ้มครองตอนแอดมิท รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนอน ก็คุ้มครอง ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น ด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลง และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้(3) นอกจากนี้ เมื่อถึงวัยเกษียณ ยังสามารถเลือกปรับได้ตรงใจ ให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป
อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 90 ปี คุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี และสามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามความต้องการ เช่น ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) หรือ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา หมายเหตุ :
(1) ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
(2) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท
(3) เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากร กำหนด
(4) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เลือกซื้อ

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com