Insurance
Go to  i click
Hot News: เตือน หากยกเลิกประกันชีวิตก่อนเกณฑ์ กรมสรรพากรกำหนดอาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เตือน หากยกเลิกประกันชีวิตก่อนเกณฑ์
กรมสรรพากรกำหนดอาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี
นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐหรือกรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญกับการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของประชาชนในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัว โดยจะมีการให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ผู้มีเงินได้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันในประเทศไทย ที่ได้กำหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หากมีการจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีประกันภัยสุขภาพสามารถนำเบี้ยที่ชำระแล้วมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงได้แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยทั้งนี้เงินลดหย่อนภาษีดังกล่าวเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยสุขภาพของบิดามารดา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าบิดามารดาของผู้มีเงินได้ จะต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีก่อนเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตไปแล้ว รวมถึงเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอม (consent) แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรมสรรพากรตามแนวทางที่กรมสรรพากรกำหนด เพราะไม่เช่นนั้น ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์นั้นได้ กรณีผู้ที่มีกรมธรรม์หลายฉบับ แต่ไม่ได้ให้ความยินยอม (consent) ทุกฉบับ หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับที่แจ้งไว้กับกรมสรรพากร จะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียสิทธิการลดหย่อนภาษี และจะต้องคืนเงินภาษีที่ลดหย่อนได้บนกรมธรรม์ที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Consent) รวมถึงผู้เอาประกันภัยอาจเกิดความยุ่งยากและความไม่เข้าใจเมื่อต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับกรมสรรพากร เพื่อรักษาสิทธิการลดหย่อนภาษีดังกล่าวไว้
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ขอย้ำเตือนประชาชนทุกท่านว่า ก่อนยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่าจะเสียสิทธิประโยชน์อะไรไปบ้าง หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตามแต่ละกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นเพียงผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่านั้น เพราะจุดเริ่มต้นของการมีประกันชีวิตคือเรื่องความคุ้มครองและบริหารความเสี่ยงเป็นหลักสำคัญ

Go To Lead


OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใส่ใจดูแลลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม
จัดกิจกรรมรักษ์โลก ร่วมปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลไทย
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยหนึ่งฤทัย นิ่มจินดา Chief Corporate & Group Life Insurance Officer เผยว่า ที่ผ่านมาการตลาดประกันชีวิตกลุ่มของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย ซึ่งนอกจากความคุ้มครองต่าง ๆ ที่มอบให้แล้วเรายังพร้อมสนับสนุนการดูแลลูกค้าในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดงานสัมมนาให้ความรู้ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรม “OCEAN LIFE Save The World” นำลูกค้าไปร่วมปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลไทย ภายใต้แนวคิด Sustainable with Love ส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมด้วยกิจกรรมพาลูกค้าล่องเรือยอร์ช ส่งมอบประสบการณ์สุด Exclusive ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ และสัมมนาวิชาการเชิง Prevention ด้านการดูแลสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เพื่อนคู่คิด พิชิตความเครียด เสริมพลังใจวัยทำงาน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพจิตแก่พนักงานในองค์กรต่อไป ปิดท้ายด้วยความสุขสนุกสนานกับงานเลี้ยงในธีม “มนต์รัก OCEAN LOVE” ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการแสดงถึงความใส่ใจต่อลูกค้าประกันกลุ่มของบริษัทฯ ที่ตั้งใจมอบให้ทั้งความรู้ ความสุขสนุกสนาน และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความรัก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย เพื่อคนไทยมีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากที่สุด ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมประกันชีวิตและบริการดิจิทัลที่ทันสมัยครบวงจรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาประกันชีวิต ช่องทางการตลาดประกันชีวิตกลุ่ม ฯลฯร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888

Go To Lead


FWD ประกันชีวิต ชวนลูกค้าสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD
นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (Digital by designed) และยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องเข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่าย เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Omne by FWD อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการจัดการข้อมูลกรมธรรม์ การกู้เงินในกรมธรรม์ การยื่นเคลมออนไลน์ที่รับเงินคืนได้ภายในไม่กี่นาที รวมถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ให้ลูกค้าสะสมแต้มแลกของรางวัล ครบ จบง่ายในแอปเดียว เราจึงขอเชิญชวนลูกค้า FWD สมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน Omne by FWD พร้อมร่วมกันมอบโอกาสการมองเห็นให้เด็กไทย โดยทุกการดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จะมอบเงินสมทบทุนจำนวน 18 บาทต่อ 1 บัญชี ให้แก่โครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น” ในกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตา หรือ ROP และลดจำนวนเด็กตาบอดและสายตาพิการตั้งแต่แรกคลอด ซึ่งข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ระบุว่าโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย โดยในแต่ละปีจะพบในเด็กคลอดก่อนกำหนดประมาณ 4,000 คน*
FWD ประกันชีวิต เชิญชวนลูกค้าดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน Omne by FWD แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ประกันเป็นเรื่องง่ายและเร็วขึ้น ครอบคลุมทุกบริการด้านกรมธรรม์และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ โดยทุกการดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD สำเร็จ 1 บัญชี บริษัทฯ จะมอบเงินสมทบทุนจำนวน 18 บาท ให้แก่โครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น” ในกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 "มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านโครงการ Omne by FWD ช่วยน้องให้มองเห็น เพื่อให้เด็กไทยได้รับการดูแลและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม นายเดวิด กล่าว

Go To Lead


“Muang Thai Smile Exclusive Movie”
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรมพาสมาชิกฯ ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบกิจกรรมด้านความบันเทิง (Entertainment) และชื่นชอบติดตามภาพยนตร์ค่ายหนัง Marvel Studios' ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Muang Thai Smile Exclusive Movie” รับชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ 3 ซูเปอร์ฮีโร่หญิง Marvel Studios' The Marvels ในวันแรกที่เข้าฉาย ด้วยที่นั่งระดับ VIP ออกแบบพิเศษอย่างพิถีพิถัน กว้าง นุ่ม นั่งสบาย รองรับทุกสรีระ พร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เต็มอารมณ์ความสุขตลอดระยะเวลาการนั่งชมภาพยนตร์ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในโรงภาพยนตร์สุดหรู AEON Theatre @Quartier CineArt ณ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 4 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ โดยในงานมีนางสาวพรทิวา พฤกสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เมืองไทยสไมล์คลับ พร้อมดูแลและยืนอยู่เคียงข้างสมาชิกฯ ในทุกวัน สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th/th/smileclub ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต หรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ #เมืองไทยประกันชีวิต #MuangThaiLife #TheMarvels #ExclusiveMovie

Go To Lead


เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบฟรีประกันภัยอุบัติเหตุ 100,000 บาท รับปีใหม่
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ฉลองเทศกาลปีใหม่ มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญ กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท ฟรี เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย เที่ยวสนุกในเทศกาลปีใหม่ ไปกับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ได้ที่ แอปพลิเคชัน GEN 365 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท* โดยลูกค้าเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ที่สนใจสามารถลงทะเบียน รับสิทธิ์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน GEN 365 หรือ คลิก https://generali-th.onelink.me/u0GI/wbpaye23 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2566 รับสิทธิ์คุ้มครองตลอดเดือนธันวาคม 2566 สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าประกันเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ที่เป็นสมาชิก GEN 365 เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร 1394 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Generali Thailand หรือ LINE Official Account @GeneraliThailand

Go To Lead


กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคนไทยวางแผนการเงิน-ลดหย่อนภาษี
กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคนไทยวางแผนการเงิน พร้อมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เลือกแบบประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ตามเป้าหมาย ทั้งมนุษย์เงินเดือนและอาชีพอิสระ นอกจากช่วยลดภาระทางภาษีแล้ว ยังสร้างวินัยทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ด้วยแบบประกันหลากหลายทั้งแบบสะสมทรัพย์ บำนาญ และ สุขภาพ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีย่อมต้องเริ่มการวางแผนการเงินเพื่อสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา โดยไม่จำกัดเฉพาะมนุษย์เงินเดือนแต่ยังรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือ “ฟรีแลนซ์” ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย และประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต รวมไปถึงแบบประกันบางประเภทยังได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนอีกด้วย โดยผู้เสียภาษีสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตามจริง หักลดหย่อนภาษีได้รวมกันสูงสุดถึง 100,000 บาท การใช้สิทธิลดหย่อนไม่ต้องคำนวณตามสัดส่วนของรายได้ จึงสามารถลดหย่อนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเบี้ยที่จ่ายจริง
ผู้ที่วางแผนการเกษียณด้วยประกันบำนาญ ก็สามารถนำเบี้ยประกันบำนาญที่จ่ายไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เกิน 15% ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากนี้หากยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ยังไม่เต็ม 100,000 บาทแรก สามารถใช้เบี้ยประกันบำนาญไปรวมสิทธิ์ลดหย่อนในส่วนแรกได้เช่นกัน
ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ควรพิจารณาแบบประกันให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินที่ต้องการนอกเหนือจากการลดภาระทางภาษีในแต่ละปีเท่านั้น เช่น การเกษียณอายุ การออมเงินระยะยาวหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร ซื้อที่อยู่อาศัย หรือเป็นทุนสำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ การเลือกวางแผนลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินควบคู่กันไป จะทำให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการเงินโดยไม่มีภาระการชำระเบี้ยเกินจำเป็น สำหรับการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีของกลุ่มมนุษย์เงินเดือน กรุงเทพประกันชีวิตมีแบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยทำงาน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 100,000 บาท เช่น ผู้เริ่มต้นทำงานที่ต้องเสียอัตราภาษี 5-10% สามารถเลือกแบบประกัน กรุงเทพ 118 ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนเพียงเริ่มต้นเดือนละ 200 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว หรือเป็นผู้บริหารระดับกลางต้องการออมเงินเพื่ออนาคต มีอัตราการเสียภาษี 15-20% สามารถเลือกแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/2, บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 10/5 ที่ระยะชำระเบี้ยประกันภัยสั้น แต่ระยะเวลาคุ้มครองยาวถึง 10 ปี มีเงินคืนระหว่างสัญญาและเมื่อครบกำหนดสัญญา
สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการที่มีฐานภาษี 25-35% และต้องการวางแผนเกษียณ สามารถเลือกแบบประกัน แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 300,000 บาท เลือกระยะชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว, 5 ปี , 10 ปี หรือ ถึงอายุ 60 ปี และรับเงินบำนาญเมื่อวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปีจนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี หรือหากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ “ฟรีแลนซ์” แนะนำเลือกแบบประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล และช่วงเวลาที่ขาดรายได้ เมื่อต้องหยุดพักรักษาตัว เพราะการทำงานฟรีแลนซ์เมื่อเจ็บป่วยนั้นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้ง 100% โดยไม่มีสวัสดิการใดๆ เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยแบบประกันสุขภาพ บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ จะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยผู้ทำประกันจะได้รับเงิน 100,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง พร้อมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3) สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนหรือรายปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 25,000 บาท สำหรับตนเอง และ 15,000 บาทเมื่อซื้อให้พ่อแม่
การวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต นอกจากจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ช่วยลดภาระทางภาษี แล้วยังเป็นการสร้างความคุ้มครองและดูแลตัวเองและคนที่รักให้อุ่นใจในทุกช่วงเวลา กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความคุ้มครอง ความรัก และความปรารถนาดีให้กับบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมคำนวณเบี้ยและสมัครด้วยตัวเองได้ที่ เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต www.bangkoklife.com/online หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

Go To Lead


พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปูรากฐานความรู้ทางการเงินให้เด็กไทย
ผ่านกิจกรรม "ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง"
นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ ชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) เป็นการ์ตูนให้ความรู้ทางการเงินผ่านตัวละครหลักทั้ง 6 ตัว โดยมีจุดเริ่มต้นจากพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญเรื่องความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กช่วงวัย 6 – 12 ปี ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้ จึงได้สร้างการ์ตูน “ ชะ-ชิ้ง” ขึ้นมา โดยจับมือกับ Cartoon Network เพื่อเผยแพร่ในหลากหลายประเทศ และในประเทศไทย เรายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การ์ตูนเรื่องนี้ได้เข้าถึงและถูกนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่ได้รับความรู้แล้วมากกว่า 100,000 คน ในโรงเรียนกว่า 9,000 แห่ง จนนำไปสู่การต่อยอดทั้งในรูปแบบเกมออนไลน์ และกิจกรรมเวิร์คชอปต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “CHA-CHING MONEY ADVENTURE :ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง” ซึ่งเนื้อหาของ Cha-Ching มี 4 แกนหลัก คือ 1. การหารายได้ (Earn) 2. การเก็บออม (Save) 3. การใช้จ่าย (Spend) และ 4. การบริจาค (Donate) โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน”
ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “Cha-Ching เป็นมากกว่าแค่การ์ตูนแต่เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ทางสพฐ. ได้ร่วมมือกับทาง พรูเด็นเชียล ประเทศไทยในการผลักดันหลักสูตร Cha-Ching ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ทางการเงินที่เหมาะสม ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ครูโดยสมัครใจในศูนย์อบรมพัฒนาครูกว่า 185 แห่งจากทั่วประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของเนื้อหาใน “ชะ-ชิ้ง” กับหลักสูตรขั้นพื้นฐานในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและลดภาระการสอนของครู”
ด้าน มล.ปริยาดา ดิศกุล กรรมการอำนวยการมูลนิธิจูเนียร์ อะชีพเม้น ประเทศไทย หรือ JA Thailand กล่าวว่า “พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ JA ต่างมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกัน ในการสร้างศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยผ่านเครื่องมือและทักษะสำคัญทางการเงินที่จำเป็นต่ออนาคต ซึ่งทางมูลนิธิฯ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน เช่น การจัดพิมพ์หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันหลักสูตรให้เข้าถึงเด็กไทยจำนวนมากทั่วประเทศ”
สำหรับกิจกรรม “CHA-CHING MONEY ADVENTURE :ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และคุณครูที่มาร่วมกิจกรรม โดยแต่ละฝ่ายต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ มากมาย อาทิ คุณแม่ธัญญรัตน์ ปราบปร์ และน้องธัญวรัคน์ ปราบปร์ เล่าว่า “เริ่มรู้จักกิจกรรมนี้จากการประชาสัมพันธ์ในฐานะพนักงานของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งส่วนตัวมองว่าความรู้ทางการเงินในการ์ตูน เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง เหมาะกับเด็กยุคใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประสบการณ์และใช้เวลาว่างของน้องให้เกิดประโยชน์ โดยหวังว่าน้องจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อให้เพื่อนๆในโรงเรียนและเด็กคนอื่น ๆ ต่อไป”
นายณัฐพล มะลิทอง คุณครูจากจากโรงเรียนพญาไท บอกว่า “จุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักโครงการ “ชะ-ชิ้ง” เกิดจากการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนมัธยมสู่โรงเรียนประถม โดยโรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมที่ได้รับข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมใกล้เคียง นำมาสู่การขยายผลส่งมอบความรู้ทางการเงินแก่นักเรียนผ่านการ์ตูน เกมออนไลน์ และการแนะนำให้ผู้ปกครองรู้จัก ซึ่งถือเป็นโครงการดี ๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และการต่อยอดในกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์ ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย”
ปิดท้ายด้วย ด.ญ.สายธาร ชุ่มชื่น นักเรียนจากโรงเรียนพญาไท ที่มาร่วมแบ่งปันว่า “ก่อนหน้านี้ครูที่โรงเรียนเคยเปิดการ์ตูน “ชะ-ชิ้ง” เพื่อสอนเรื่องการเงินให้ดู หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและการชักชวนจากครู ซึ่งภายในงานได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย เช่น ตู้กาชาปองแลกของรางวัล และเกม Cha-Ching ออนไลน์ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินและการออม โดยจะนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การทำบันทึกรายรับรายจ่าย”

Go To Lead


กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล The Asset Benchmark Research Awards 2023
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จในระดับสากล คว้ารางวัลจากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยมี คุณชาล ชัยกิตติกรณ์ SVP – Head of Investment Portfolio Management รับรางวัล 2023 Astute Investor
โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลสำรวจที่ได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เป็นคู่ค้าการลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กรุงไทย-แอกซ่า เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความคิดริเริ่มและมีวิวัฒนาการในการสร้างแบบแผนการลงทุนที่ดี รวมถึงการดำเนินงานทางการลงทุนที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในแม้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจระดับโลก ซึ่งรางวัลนี้ถืออีกหนึ่งภาคภูมิใจของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ตอกย้ำการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือตราสารหนี้สีเขียว (Green bond) ตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability bond) และสินทรัพย์คาร์บอนต่ำ (Low-carbon assets) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่พร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/ หรือโทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com