Insurance
Go to  i click
Hot News: “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 40”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 40”
“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 40” ร่วมลงพื้นที่สักการะ 3 กษัตริย์มหาราชไทย ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยมากมาย พร้อมเยี่ยมชมที่ดิน 109 ไร่ของพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรไม้ผลที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และอาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผู้พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 หรือ Interactive Board Game หนึ่งเดียวในโลก เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030
เชิญร่วมโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 40 ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 (2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE: The King’s Journey

Go To Lead


-->
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ‘แจ้งเคลมรถน้ำท่วม’
LINE @bangkokinsurance
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันบริการ ‘แจ้งเคลมรถน้ำท่วม’ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE @bangkokinsurance เพื่อให้บริการลูกค้าที่รถยนต์เกิดความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมสามารถกดแจ้งเคลมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกรณีที่ไม่สามารถขับรถต่อไปได้ บริษัทฯ จะจัดส่งรถยกออกไปให้บริการทันที และเข้าสู่ขั้นตอนการทำเคลมสินไหมทดแทนต่อไป
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา หลายพื้นที่จึงมีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปอยู่บนพื้นที่สูงได้ทัน ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ผ่าน LINE @bangkokinsurance หรือโทรสายด่วน 1620 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com