Finance/share
Hot News: KBank-ไทยฮอนด้า 'บุก'ธุรกิจ EV Bike
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
KBank-ไทยฮอนด้า
'บุก'ธุรกิจ EV Bike
กสิกรไทยจับมือไทยฮอนด้า 'หนุน'คนไทยใช้พลังงานสะอาดลดปัญหาโลกร้อน รุกธุรกิจ EV Bike รับกระแสความนิยมรถ EV ในไทยที่มีมากขึ้น นำร่องความร่วมมือติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮอนด้า ณ สาขาธนาคารกสิกรไทย
นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าโครงการ GO GREEN Together อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจับมือกับพันธมิตรสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการบริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Bike ในราคาไม่แพง สามารถเช่ารายวันเพื่อนำไปขับขี่สร้างรายได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากไรเดอร์เป็นอย่างมาก โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการกว่า 6,000 ราย มีปริมาณการเช่า EV Bike เพิ่มขึ้น 192% สะท้อนถึงความต้องการใช้ EV Bike อย่างเห็นได้ชัด
ธนาคารร่วมกับไทยฮอนด้า ซึ่งเป็นพันธมิตรรายสำคัญและเป็นผู้นำด้านรถจักรยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมกันสนับสนุนให้คนไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการผลักดันให้มีการใช้ EV Bike มากขึ้นเพื่อสร้าง EV Ecosystem
"และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับพันธมิตรระดับแนวหน้าอย่างไทยฮอนด้าจะผลักดันให้ตลาด EV Bike เติบโต ช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสขับขี่รถจักรยานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้น สามารถสร้าง Green Ecosystem ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน" นายกฤษณ์ กล่าว
นายชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ไทยฮอนด้า ก้าวสู่อีกขั้นสำคัญในการพัฒนา EV Ecosystem ในเมืองไทย หลังจากที่ได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยฮอนด้าได้ร่วมมือกับสถาบันการเงิน โดยธนาคารกสิกรไทยถือเป็นธนาคารชั้นนำระดับประเทศที่มีแนวคิดล้ำสมัย และมีแนวทางในการส่งเสริมการคมนาคมด้วยพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เป็นที่มาของการติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกันทีเดียวถึง 3 แห่ง ในสาขาของธนาคารที่มีธุรกรรมสูง และเป็นพื้นที่กลยุทธ์ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดสู่อนาคตของการพัฒนาระบบนิเวศการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยต่อไป
โครงการความร่วมมือนี้ จะมีการนำร่องติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮอนด้า ที่ธนาคารกสิกรไทย 3 สาขา ได้แก่ สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ สาขาถนนรามอินทรา และสาขาติวานนท์ 8 ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับไรเดอร์หรือผู้ขับขี่ EV Bike ของฮอนด้าที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มีสถานีบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
โดยในอนาคตธนาคารและไทยฮอนด้า ยังมีแผนพัฒนาความร่วมมือในหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำได้ง่าย พร้อมทั้งยกระดับห่วงโซ่ Supply Chain ทั้งระบบ

Go To Lead


ธ.ก.ส. เฟ้นหาชุมชนอุดมสุขยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 65
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนอุดมสุขอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จนสามารถจัดทำแผนงานโครงการหรือแผนธุรกิจชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน ธ.ก.ส. จึงจัด “โครงการประกวดชุมชนอุดมสุขยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2565” เป็นปีที่ 2 โดยคัดเลือกชุมชนอุดมสุข ธ.ก.ส. จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
สำหรับคุณสมบัติของชุมชนที่เข้าประกวด ต้องเป็นชุมชนอุดมสุขที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ A มีกิจกรรมขับเคลื่อนตามหลัก BCG Model นำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินในระดับประเทศจะใช้เกณฑ์ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ การตลาด การพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ เชื่อมโยง BCG และทายาทสืบทอด ทั้งนี้ ในการจัดประกวด แต่ละจังหวัดจะคัดเลือกชุมชนอุดมสุขดีเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชน เพื่อนำมาประกวดในระดับภูมิภาค รวม 9 ภาค โดยคัดเลือกชุมชนดีเด่นภาคละ 3 ชุมชน รวม 27 ชุมชน แล้วนำชุมชนที่ชนะเลิศทั้ง 9 ภาค รวม 9 ชุมชน มาคัดเลือกชุมชนอุดมสุขยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศในรูปแบบ New Normal โดยให้ชุมชนส่งรายละเอียดข้อมูลในการนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนอุดมสุขพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดชุมชนอุดมสุข และนัดหมายผู้นำชุมชนนำเสนอและตอบข้อซักถามผ่าน ระบบ Google Meet Conference ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
ในส่วนของชุมชนที่ชนะการประกวดในระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลระดับภูมิภาค รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศในทุกรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,120,000 บาท นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขามาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ นางสาวลดาวัลย์ คำภา อนุกรรมการเศรษฐกิจฐานราก ธ.ก.ส. ผู้แทนสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผู้แทนวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ สามารถติดตามการประกาศผลชุมชนที่ได้รับรางวัลในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน (ฝลช.)

Go To Lead


ซีไอเอ็มบี ไทย 'ชู'ประกันชีวิตควบการลงทุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นลูกค้าจัดพอร์ตลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และต้องการวางแผนทางการเงินระยะยาว ด้วยประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 และ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน แบบเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium) และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 10,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์ สำหรับ ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ นอกจากนี้ ลูกค้ายังรับฟรีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ) และสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ การรับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา จะได้รับเงินตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด และรับโบนัสพิเศษ 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป การรับโบนัสต้องไม่เคยใช้สิทธิการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และหากมีการจ่ายโบนัสไปแล้ว และมีการถอนเงินบางส่วนสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวการจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-1.html
ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีด้วยเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเริ่มต้น 18,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) เริ่มต้นปีละ 12,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประภันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันได้สูงสุดถึง 120 เท่า โดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศ และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 12,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์ สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัยนั้น ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี และการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการรับเงินผลประโยชน์ เมื่อครบกำหนดสัญญาตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรับโบนัส 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
การจ่ายโบนัสสำหรับกรมธรรม์ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และหากมีดำเนินการตามที่แจ้งดังกล่าว การจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้อัตโนมัติโดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ และเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี นอกจากนี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-99.html รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.0 2247 0247 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777 หรือ www.cimbthai.com

Go To Lead


“ปันบุญ ทีทีบี”ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ชวนคนไทยมาวางแผนทางการเงิน เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรับปีใหม่ ผ่าน “ปันบุญ” ช่องทางบริจาคเงินออนไลน์ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า และยังได้ทำบุญอีกด้วย สะดวก เชื่อถือได้ เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิทันที ช่วงสิ้นปี ยิ่งใกล้ถึงเวลาโค้งสุดท้าย หลายคนกำลังวางแผนลดหย่อนภาษี การบริจาคเงินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ ซึ่ง “ปันบุญ” เป็นตัวช่วยที่จะทำให้การบริจาคสะดวกยิ่งขึ้น และผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่าของยอดเงินบริจาค โดยเงินบริจาคจะใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค พิเศษ ส่งท้ายปีเก่า กับแคมเปญขอบคุณผู้บริจาคใจบุญ 50 ท่านแรก ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ปันบุญ รับฟรี! เซตพาวเวอร์แบงก์ไร้สาย มูลค่า 1,080 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.ttbbank.com/facebook-infotaxp1-dec22 ร่วมบริจาคลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า คลิก https://www.ttbbank.com/punboonweb-tax-dec22
ปันบุญ เป็นช่องทางบริจาคเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย สะดวก เชื่อถือได้ เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิทันที ไม่ต้องเดินทางไปบริจาคถึงที่ และไม่ต้องใช้เงินสด ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ มีโรงพยาบาลและสถานศึกษากว่า 20 แห่ง ที่สามารถลดหย่อนได้ถึง 2 เท่าของยอดเงินบริจาคจริง หรือบริจาคให้มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ กว่า 200 แห่ง โดย ปันบุญ จะเชื่อมต่อระบบรับเงินกับบัญชีของมูลนิธิโดยตรง ทำให้มูลนิธิได้รับเงินจากผู้บริจาคแบบเต็มจำนวนและเรียลไทม์ และเชื่อมต่อข้อมูลการบริจาคออนไลน์ (e-Donation) ไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารการบริจาคไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีฯ เมื่อบริจาคเงินผ่านมูลนิธิที่ขึ้นระบบ e-Donation

Go To Lead


'เคทีซี' ออกบูธ New Zealand Education Fair 2022
นางสาวพัทธ์ธีรา อนันต์โชติพัชร (ซ้าย) ผู้บริหาร KTC World Travel Service “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษามาตลอด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกในด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษา การได้ร่วมกับการศึกษานิวซีแลนด์ถือเป็นความร่วมมือที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาภาษาอังกฤษต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อชำระค่าเล่าเรียนกับตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการฯ จะได้รับคะแนน KTC FOREVER X 4”
สำหรับข้อมูลการเรียนภาษาอังกฤษต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.learnenglishnewzealand.com หรือ LINE Official @nezenlish ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566”ทั้งนี้ เคทีซียังมีข้อเสนอพิเศษให้นักเรียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินเส้นทางนิวซีแลนด์ราคาพิเศษที่ “KTC WORLD” บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02 123 5050 เว็บไซต์ www.ktc.co.th/ktcworld สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิก: https://ktc.today/apply-card

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com