e-Commerce/SMEs
Hot News: กลุ่มมิตรผล เปิดตัวอาคาร “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กลุ่มมิตรผล เปิดตัวอาคาร “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์”
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยมากว่า 65 ปี และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า 27 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เรามองเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านของพื้นที่เกษตรกรรม การเชื่อมต่อเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง ASEAN Highway รวมถึงเป็นเมืองแห่ง ศูนย์รวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัย อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการยกระดับสู่เมืองแห่งนวัตกรรมและ Smart City เราจึงได้ตั้งใจ ที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาคาร “แก่น” หรือ “ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์” ซึ่งตั้งอยู่ในย่านนวัตกรรมใจกลางเมืองขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นที่จะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ กล่าวว่า อาคาร “แก่น” หรือ “ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์” เป็นอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น มีขนาดความสูง 28 ชั้น และได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นอาคารอเนกประสงค์แบบMulti-Used บนพื้นที่กว่า 53,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ของการเป็นแก่นแห่งศูนย์กลาง แก่นแท้แห่งรากฐาน แก่นกลางของความร่วมมือ และแก่นของสาระและการแบ่งปัน โดยอาคารได้ผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางโครงสร้างวิศวกรรมอย่างรอบคอบ พร้อมการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามผสมผสานอัตลักษณ์ความงามของท้องถิ่นอย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำ Smart Technology มาประยุกต์ใช้ อาทิ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าในอาคารฯ โดยอาคาร “แก่น” เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้และกิจกรรม
ในย่านด้วยรูปแบบนวัตกรรมเปิด หรือ Open Innovation ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ เป็นศูนย์รวมของการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ชั้น 9 ของอาคาร ยังมีศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผล พร้อมด้วยพื้นที่แสดงผลงาน สินค้า การจัดประชุม และโรงแรม แอดลิบ ขอนแก่น (Ad Lib Khon Kaen)” การเปิดตัวอาคาร “แก่น” ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ร่วมกับระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา โดยอาคารฯ พร้อมเปิดให้บริการผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป เริ่มจากส่วนของโรงแรม แอดลิบ ขอนแก่น (Ad Lib Khon Kaen) คาเฟ่ ร้านอาหาร และจุดชมวิวเมืองขอนแก่น 360 องศา ณ สกายบริดจ์ (Sky Bridge) ชั้น 28 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com