e-Commerce/SMEs
Hot News: DBD 'ชู'วิสัยทัศน์บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปี 2570
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ข้าวหงษ์ทอง-นิ่มนิ่ม 'ชู' อาหารสุขภาพบุกตลาดโลก
นายกัมปนาท มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล กล่าวว่า เทรนด์ที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคต้องการทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นตลาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการสร้างพอร์ตธุรกิจใหม่ไปสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยได้ร่วมทุนกับบริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาวแบรนด์นิ่มนิ่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารครั้งแรกของโลก เพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนในปริมาณสูง กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่แพ้แป้งสาลี ให้มีทางเลือกในการรับประทานโปรตีนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่จำเจ การร่วมทุนครั้งนี้เป็นการร่วมทุนครั้งแรกของบริษัทฯ โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 25% ซึ่งบริษัทฯ จะนำศักยภาพและประสบการณ์จากการทำตลาดข้าวหงษ์ทอง ทั้งด้านของช่องทางการจัดจำหน่าย องค์ความรู้ทางการตลาด รวมถึงเทคโนโลยีทางการผลิต เพื่อไปเสริมทัพผลักดันให้นิ่มนิ่มเติบโตยิ่งขึ้น มีกำลังการผลิตมากขึ้น สามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการสนับสนุนและจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกับข้าวหงษ์ทอง เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นิ่มนิ่มมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นางอุมาพร บูรณสุขสมบัติ กรรมการ บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด ผู้ดูแลฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้คิดค้นนวัตกรรมเส้นไข่ขาวแบรนด์นิ่มนิ่ม กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเส้นไข่ขาวเกิดจากการเห็นปัญหาของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตและมะเร็งที่ต้องการโปรตีนในปริมาณสูง แต่ถูกจำกัดด้วยการรับประทานโปรตีนจากไข่ขาวรูปแบบเดิม ๆ จึงได้คิดค้นเส้นโปรตีนจากไข่ขาวขึ้น โดยมีให้เลือก 3 ชนิด คือ เส้นไข่ขาวที่มีลักษณะคล้ายขนมจีน เส้นหมี่ และเส้นสปาเกตตี้ โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และยังมีร้านอาหารชื่อดัง เช่น Charna ในเครือฟู้ดแพชชั่น นำนิ่มนิ่มไปพัฒนาเป็นเมนูอาหารออกจำหน่าย นอกจากนี้ นิ่มนิ่มยังประสบความสำเร็จด้วยการได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of The Best 2 รางวัลซ้อนจาก Agro Beyond Academy และ Genius Academy โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวปณัสสา กาญจนวิเศษ กรรมการ บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด ผู้ดูแลฝ่ายการขายและการตลาดแบรนด์นิ่มนิ่ม กล่าวว่า ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้นิ่มนิ่มมียอดขาย 24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 100% จากปี 2564 และคาดการณ์ว่ารวมทั้งปีจะมียอดขายกว่า 40 ล้านบาท ส่วนปี 2566 ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหลายรายการ รวมทั้งจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่ม Mass มากขึ้น โดยตลาดในประเทศ จะเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศ มีแผนที่จะส่งออกมากขึ้น โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ เพื่อให้นิ่มนิ่มป็นที่รู้จักในวงกว้างทั่วโลก ซึ่งการจับมือกับข้าวหงษ์ทองจะทำให้แบรนด์นิ่มนิ่มแข็งแรง น่าเชื่อถือ พร้อมที่จะเป็นอาหารนวัตกรรมโดยคนไทยที่บุกตลาดอาหารสุขภาพโลก www.nimnimnoodle.com หรือ Facebook: https://web.facebook.com/nimnimnoodleofficial

Go To Lead


DBD 'ชู'วิสัยทัศน์บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปี 2570
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการและเดินเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยในปีนี้ กรมฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ ‘เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ ที่จะใช้เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติราชการ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ภายใต้พันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 2) สร้างคุณธรรมและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 3) พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ และ 4) กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุได้ตามวิสัยทัศฯ ต้องพัฒนาและยกระดับการให้บริการทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการภายใต้การเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้บริการทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร ทั้งการเพิ่มความฉลาดของระบบงาน และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อส่งมอบบริการแบบ ‘ทุกที่ทุกเวลา’ ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ควบคู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล การส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งบูรณาการพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการปรับตัวเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ ควบคู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ กำกับดูแลธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ยังได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมฯสอดคล้องรับวิสัยทัศน์ใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร ‘Super DBD’ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ‘Super DBD: Power of Change’ ประกอบด้วย S = Service mind บริการด้วยใจ U = unified เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว P = people มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง E = energetic ตื่นตัว นำการเปลี่ยนแปลง R = reliable เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อถือได้ และในโอกาสที่ กรมฯกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 100 ได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ตลอดปี ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์หลักในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกแบบโดย นางสาวพิชชาพร สุรมานนท์ และนางสาวบุญสิตา ภววงษ์ศักดิ์ ข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือ Endless circle สื่อถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ ยังมีคำขยายความหมายของตราสัญลักษณ์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ ‘ก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ เพื่อสร้างการจดจำแก่ทุกภาคส่วน
"ในโอกาสที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะครบรอบวันสถาปนา 100 ปี วันที่ 16 มกราคม 2566 กรมฯได้กำหนดเป้าหมานและทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างและพัฒนางานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน จะสร้างความพร้อมผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ภายใต้การกำกับดูแลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการค้าและการลงทุน รองรับการเปลื่ยนแปลงทุกด้าน พร้อมก้าวเดินไปข้าวหน้าเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชนด้วยความมั่นใจ และเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความมั่นคงตลอดไป” อธิบดีฯ กล่าว

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com