Travel
Hot News: TCEB 'หนุน' ASEAN MICE Go Inter
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
TCEB 'หนุน' ASEAN
MICE Go Inter
TECB 'เผย' ASEAN MICE Venue Standards วางยุทธศาสตร์อาเซียน จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ 'เน้น'เอกลักษณ์ ให้ประสบการณ์หลากหลาย และยั่งยืน 'ดัน'ท่องเที่ยวเติบโต สร้างรายได้เข้าประเทศไทย
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า อาเซียนได้รับมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานอาเซียน และมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคณะทำงาน (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ร่วมกับอีก 9 ประเทศสมาชิก ภายใต้คณะทำงานหลักของอาเซียนมีชื่อว่า ASEAN Tourist Professional Monitoring Committee (ATPMC) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ประสบการณ์อันหลากหลาย และมีความยั่งยืน โดยมีประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์ไว้ว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป จึงเป็นกลุ่มที่สามารถสนับสนุนการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ และช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ
ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ขึ้นเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเห็นชอบให้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ที่มาจากมาตรฐานของไทย (Thailand MICE Venue Standards – TMVS) ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025)นอกเหนือจากมาตรฐานสถานที่ประชุม และสถานที่จัดแสดงสินค้าแล้ว ในอนาคตก็จะร่วมกันจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568
สำหรับประเทศไทย ทีเส็บมีแนวทางจัดอบรมเกณฑ์มาตรฐานฯ ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ และมีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2561 นี้ ตั้งเป้าว่าจะมีสถานประกอบการไมซ์ไทยผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 20 แห่ง
นายเฟอร์รี่ คาโยโน่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่าการส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยสู่ระดับสากลถือว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกของทีเส็บ และเพื่อจะให้ได้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน ทางศูนย์ฯ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นห้องสวดมนต์และห้องน้ำ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้อาวุโสและคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการของเสียต่างๆ ด้วยมาตรฐานเหล่านี้ทำให้ผู้วางแผนจัดการประชุมและผู้รับจัดงานเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางปีนี้บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2550 ด้วยตัวเลขการเติบโตสองหลัก ได้รับโอกาสเป็นสถานที่จัดงานของสมาคมหลักๆ และการจัดประชุมขององค์กรธุรกิจต่างๆ
นายสิทธิรัตน์ ห่อทองคำ ผู้จัดการโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า ทางโรงแรมฯมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดงานไมซ์ไทยที่หัวหินให้แข็งแกร่ง ให้ได้ศักยภาพสูงสุด โดยร่วมกันกับศูนย์บริการข้อมูลไมซ์ และความช่วยเหลือจาก ทีเส็บ ให้มีความสะดวก รวดเร็วสร้างความประทับใจแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วเอเซีย หรือแม้แต่ทั่วโลก และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ
นางสาวธมลวรรณ ฉลองรัฐกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน AVMS ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเอเชียเพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดสิงคโปร์, มาเลเซีย จีน, เวียดนามและไทย ด้วยศักยภาพของสถานที่จัดประชุมและความพร้อมของบุคลากรในการจัดงาน ทำให้ทางโรงแรมฯ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standards - AMVS เป็นอันดับ 1 ของ ASEAN โดยมีจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ มีรายชื่อผู้ประกอบการดังนี้
กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค / โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ / โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ / โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ / โรงแรมเดอะ สุโกศล / โรงแรมรามาการ์เด้นส์ / โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ / โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ / โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม กลุ่มผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ได้แก่ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี กลุ่มผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กลุ่มผู้ประกอบการในภาคใต้ ได้แก่ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการในภาคตะวันตก ได้แก่ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

Go To Lead


นุ่งโจม ห่มไทย สะบัดสไบเที่ยว
กระแสชุดไทยยังไม่มีเอ้าท์ ตลอดเดือนกันยายน ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานแห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมก๊วนครอบครัวและเพื่อน นุ่งโจม ห่มไทย สะบัดสไบ เที่ยว ณ สัทธา อุทยานไทย พร้อมรับแพคเกจสุดคุ้ม รวมบัตรเข้าชม 1 ใบ พร้อม ชุดไทย 1 ชุด ในราคาเพียง 350 บาทต่อท่าน ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ และ ราคา 400 บาทต่อท่าน ระหว่าง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ซึ่งโปรโมชั่นนี้ใช้กับชุดไทยตามแบบที่กำหนดให้ คือชุดผู้หญิงสไบชั้นเดียว และ ผ้านุ่งหน้านางสามจีบ สำหรับชุดผู้ชายเสื้อพี่หมื่น โจงกระเบนและผ้าคาด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย โทร. 032 383 333 เว็บไซต์ : www.nasatta.com อีเมล : info@nasatta.com , Twitter : nasatta_thai , Instagram : nasatta_thai , Facebook : Nasatta.thai, Youtube Channel : NaSatta , Line@ : @nasatta

Go To Lead


ไทยสมายล์ ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์
สายการบินไทยสมายล์ขอร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วย Smile menu ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดง เสิร์ฟคู่กับชาอู่หลงหอมหมื่นลี้ รังสรรค์โดยเชฟแอนดี้ เหลียง (Andy Leong) หัวหน้าแผนกครัวชาวจีน (Executive Chinese Chef) จากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ให้บริการเสริ์ฟในเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaismileair.com บินไปกับสายการบินอันดับหนึ่งของไทย สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย และสายการบินที่นั่งชั้นประหยัดยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียจาก TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2018
(หมายเหตุ ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินดังต่อไปนี้ WE343/344 กรุงเทพฯ-ชัยปุระ, WE333/334 กรุงเทพฯ-ลัคเนา ,WE335/336 กรุงเทพฯ-มุมไบ , WE426 ปีนัง-กรุงเทพฯ , WE420 กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ)

Go To Lead


FOOD CLICK
'ปลานึ่ง'สดๆ ราดซอส นครเซี่ยงไฮ้

By Nuckchim

นักชิมเดินทางไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แวะไปภัตตาคารชื่อดัง ในเมืองแห่งนี้
เมนูเด่น ที่ขอนำเสนอ ก็คือ ปลานึ่งสดๆ ทานกับซอสพื้นเมือง อืม! เนื้อปลาหวาน สด อร่อยจริงๆ
นอกจากนี้อาจจะทานเมนูอื่นๆ ที่อร่อยไม่แพ้กัน นั่นคือ ผัดผักกรอบสด หรือหมูสามชั้น เนื้อหมูนุ่ม ไม่เลี่ยน จิบกับน้ำชาร้อนๆ ละลายไขมันได้ดีทีเดียว
ร้านไก่แดง นครเซี่ยงไฮ้ อาหารเลิศ บริการรวดเร็ว เพราะว่าพนักงานของร้าน ใส่สเก็ตส่งอาหารบริการตามโต๊ะฉับไว
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com