ITC/Sciences
Hot News: 'พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่' // //'ไอเอฟเอส' ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ // 9 บิ๊ก จ่อลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ // “The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่'
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เปิดเผยว่า เกมถือเป็นสิ่งบันเทิงสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลก ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้การเล่นเกมที่เล่นกันเพียงเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน กลายเป็นเกมการแข่งขันอย่างไร้พรมแดนในโลกดิจิทัลของเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ให้มีขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกด้าน รวมถึงเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในระยะยาวของ DEPA ในการปั้นกลุ่มผู้ประกอบการดิจิทัล หรือ Digital Entrepreneur 500,000 ราย และสร้างบุคลากรป้อนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงร่วมสนับสนุนงานสัมมนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรม ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และอัพสกิลตนเองต่อยอดสู่การเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคต
นายวีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด เปิดเผยว่าศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ถือเป็นสถานที่ให้บริการด้านสินค้าไอที ครบวงจรที่สุดในไทย ทั้งสินค้าไอที เทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการดูแลและซ่อมแซม โดยปัจจุบันสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าไอที คือเกม เนื่องจากอุปกรณ์ อาทิ ซีพียู การ์ดจอ และแรม ถูกพัฒนาการทำงานให้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับเกมและการทำงาน บริษัทฯ จึงวางแผนธุรกิจรุกตลาดเกมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงได้สนับสนุนในเรื่องของเกมและกีฬาอี-สปอร์ต และตั้งเป้าให้กลายเป็น 'ศูนย์กลางกีฬาอี-สปอร์ต'จึงได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยโครงการนี้ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมไทย อีสปอร์ต (TESA) และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในการจัดโครงการ'พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อะคาเดมี่ (Pantip E-sport Academy)'เพื่อกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกีฬาอี-สปอร์ตในประเทศไทย
"บริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ กลายเป็นศูนย์กลางกีฬาอี-สปอร์ต จึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สร้างสนามแข่งขันกีฬาอี-สปอร์ต ภายใต้ชื่อ 'พันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า (Pantip E-sport Arena)' ขึ้นเป็นแห่งแรกที่พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย จึงมีแผนเปิดตัวแห่งที่ 2 ที่พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ โดยสนามแข่งขันดังกล่าวมีความพร้อมรองรับครบทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์การแข่งขันที่สมบูรณ์ที่สุด ระบบแสง สีที่ได้ตามมาตรฐาน และความยิ่งใหญ่ของสถานที่ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าสนามพันธุ์ทิพย์ อี-สปอร์ต อารีน่า ที่พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนสำหรับจัดฝึกอบรม และเสริมสร้างความสามารถของผู้ที่สนใจจะมาเป็นนักกีฬาอี-สปอร์ต"นายวีรฤทธิ์ กล่าว
สำหรับมุมมองตลาดเกมและอี-สปอร์ต ในตลาดโลกและตลาดไทย นายวีรฤทธิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าตลาดเกมและอี-สปอร์ตทั่วโลกถือว่ามีมูลค่ามหาศาล เนื่องจากเกมถือเป็นตลาดที่มีมาอย่างยาวนาน และอัตราเฉลี่ยเติบโตขึ้นทุกปี โดยรวมมูลค่ากว่า 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนตลาดในประเทศไทย ปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อกีฬาอีสปอร์ตขยายตัวมากขึ้นในประเทศไทย จะทำให้ตลาดเกมเติบโตแบบก้าวกระโดดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมการเติบโตของเกมและกีฬาอี-สปอร์ตในประเทศ ประกอบด้วย การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการจัดแข่งขัน สนับสนุนด้านของรางวัล หรือส่งตัวแทนนักกีฬาอี-สปอร์ต เข้าร่วมแข่งขันในสนามระดับโลก จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในกีฬาอี-สปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วย การเติบโตของอี-สปอร์ตถือเป็นการมอบโอกาสให้แก่หลายๆ ฝ่าย ทั้งน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและกีฬาอี-สปอร์ต จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านซอฟต์แวร์ การตลาด การบริหารจัดทำทีม การสร้างทีมในการแข่งขัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ โดยศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาอี-สปอร์ต ตามที่ตั้งเป้าไว้ และกลายเป็นศูนย์กลางกีฬาอี-สปอร์ตในประเทศไทย

Go To Lead


'ไอเอฟเอส' ผู้นำด้านซอฟต์แวร์
นายสก็อต เฮลเมอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจการบินและยุทโธปกรณ์การรบ บริษัท ไอเอฟเอส เปิดเผยว่า การก้าวเข้าสู่กระแสบริการภิวัฒน์และความต้องการการสนับสนุนที่มีความซับซ้อนสำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ทำให้อีเอเอ็มกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับองค์กรด้านการบินเชิงพาณิชย์และด้านยุทโธปกรณ์การรบ โดยโซลูชั่นอีเอเอ็มของไอเอฟเอสที่มาพร้อมคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความโดดเด่นในตลาดที่ไม่เป็นสองรองใคร จะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรเหล่านี้ในด้านการติดตามตรวจสอบและบำรุงรักษาสินทรัพย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
"เออาร์ซี แอดไวซอรี กรุ๊ป" ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยและการให้คำปรึกษา รายงานว่า ไอเอฟเอส ครองส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (อีเอเอ็ม) สำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ ไอเอฟเอส เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้จำหน่ายอันดับหนึ่งในตลาดซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรหรืออีเอเอ็ม (Enterprise Asset Management : EAM) สำหรับภาคอุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบหรือเอแอนด์ดี (Aerospace and Defense :A&D) นับว่า เป็นปีที่เก้าติดต่อกันแล้วที่บริษัท ไอเอฟเอส ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้นำระดับโลกจากเออาร์ซี แอดไวซอรี กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยและที่ปรึกษารายใหญ่ จากการศึกษาของเออาร์ซีภายใต้หัวข้อเรื่อง “การศึกษาวิจัยตลาดทั่วโลกด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร” (Enterprise Asset Management Global Market Research Study) พบว่า ไอเอฟเอสยังคงได้รับส่วนแบ่งตลาดเอแอนด์ดีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดแห่งนี้ โดยตัวเลขผลประกอบการในปี 2559 ที่ตอกย้ำความสำเร็จดังกล่าวยังไม่ได้รวมผลกำไรที่ได้รับหลังจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท เอ็มเอ็กซ์ไอ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ดการบริหารจัดการด้านการซ่อมบำรุงสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ (การเข้าซื้อกิจการดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560)
ไอเอฟเอสมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและกำลังขยายตัวครอบคลุมอุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าของไอเอฟเอส ได้แก่ เบย์ ซิสเต็มส์ (BAE Systems) ล็อคฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) เจนเนอรัล ไดนามิกส์ (General Dynamics) ซาบ (SAAB) จีอี อาวิชั่น (GE Aviation) แพรต แอนด์ วิตนี่ (Pratt & Whitney) ฮัล (HAL) เอมิเรต (Emirates) ลาแทม (LATAM) แคนตัส (Qantas) ไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines) แอร์ ฟรานซ์ – เคแอลเอ็ม (Air France-KLM) เซาทเวสต์ แอร์ไลน์ (Southwest Airlines) และล่าสุดคือ พีเอสเอ แอร์ไลน์ (PSA Airlines) นอกจากนี้ ไอเอฟเอสกำลังเดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะ และล่าสุดบริษัท จี7 แอโรสเปซ ของประเทศมาเลเซียได้เข้าร่วมในเครือข่ายพันธมิตรของไอเอฟเอส ( IFS Partner Network) เรียบร้อยแล้ว

Go To Lead


9 บิ๊ก จ่อลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มีเอกชนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งไทยและต่างชาติ จำนวน 9 ราย สนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ รวมมูลค่าลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเห็นได้ชัดเจนภายในช่วงปี 2561 ถือว่าเป็นการตอบรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลพยายามสนับสนุน ซึ่งในวันที่ 15 ส.ค.2560 นี้ กระทรวงฯ จะเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สาระสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จะมีการสนับสนุนด้านภาษีสรรพสามิตจากกระทรวงการคลัง โดยจะมีการกำหนดประเภทชิ้นส่วน จำนวน ในการได้สิทธิทางภาษี ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุม และกว้างขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ส่วนต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูลจะเหมาะสมกว่า แต่มั่นใจว่าเอกชนจะมีความพอใจแน่นอน นอกจากนี้จะมีการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เน้นพัฒนาคนไทย จะมีการตั้งเครือข่ายพัมนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนว่าหากลงทุนแล้ว ตลาดแรงงานจะรองรับเพียงพอ
"อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติ เพราะโลกปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตทุกอุตสาหกรรม และประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่น้อย หากไม่เร่งพัฒนาตอนนี้จะส่งผลต่อศักยภาพของประเทศ และอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ จนไม่สามารถพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงได้" นายอุตตม กล่าว

Go To Lead


“The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่”
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อร่วมเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก สานต่อโครงการ “The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่” ตอน “A Giving of Love” เชิญชวนลูกค้าทรู และลูกๆ มอบความรักและความสุขให้แก่คุณแม่ในวันพิเศษนี้ ด้วยหลากหลายกิจกรรมที่ “ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้” ดังนี้ ให้อิ่มบุญ...ได้อิ่มท้อง – ลูกค้าทรูมูฟ เอช ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน เพียงกด *948*1415*100# โทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รับทันที...สิทธิพิเศษซื้อชุดบาร์บีกอนทรูยู เพียง 399 บาท จากราคาปกติ 567 บาท ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 12 - 31 สิงหาคมนี้ ให้โทรบอกรักแม่ – ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถโทรหากันภายในเครือข่ายฟรี 24 ช.ม. ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคมนี้ โดยลูกค้าแบบรายเดือน กด *588# โทรออก ฟรี ขณะที่ลูกค้าแบบเติมเงิน กด *777# โทรออก ฟรี จำกัด 1 หมายเลขต่อ 1 สิทธิ์
ให้สุขภาพที่ดีกับแม่ ได้ความสุขและเวลาอยู่ร่วมกันไปนานๆ – กลุ่มทรู มอบส่วนลดซื้อชุด iHealth อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพให้เป็นของขวัญวันแม่ ใช้งานง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น แต่แม่นยำ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แก่ เครื่องวัดความดันบริเวณต้นแขนและชีพจร เหลือเพียง 2,730 บาท เครื่องวัดความดันบริเวณข้อมือและชีพจร และเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด เหลือเพียง 2,568 บาท นาฬิกาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม เหลือเพียง 1,918 บาท และเครื่องชั่งน้ำหนักและมวลกล้ามเนื้อ เหลือเพียง 3,185 บาท ระหว่างวันที่ 12 - 31 สิงหาคมนี้ ณ ทรูช้อป สาขาที่ร่วมรายการ ให้ความสนุกและความบันเทิงแก่แม่ ได้รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขร่วมกัน – พาคุณแม่มาสมัครทรูวิชั่นส์ รับส่วนลดสูงสุดถึง 5,000 บาท สำหรับแพ็กเกจแพลตตินั่ม เอชดี และโกลด์ เอชดี และส่วนลด 2,400 บาท สำหรับแพ็กเกจสมาร์ท แฟมิลี่ เอชดี ถึง 31 สิงหาคมนี้ ณ ทรูช้อป ทุกสาขา ทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่” ตอน “A Giving of Love ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้” เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/true2gether/

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com