Insurance
Go to  i click
Hot News: เจนเนอราลี่ 'คว้า' ประกัน โครงการ เมกะโปรเจกต์//อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวแคมเปญ “โชคดีที่ได้เลือก”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เจนเนอราลี่ 'คว้า' ประกัน
โครงการ เมกะโปรเจกต์
เจนเนอราลี่ 'เผย' รับประกันโครงการเมกะโปรเจกต์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 'ชู'กลยุทธ์หลัก โนว์ฮาวและหลักการบริหารความเสี่ยงภัยมาตรฐานระดับโลก
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า เจนเนอราลี่ประกันภัย ไทยแลนด์ ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศที่มีมูลค่าถึง 1.39 ล้านล้านบาท
โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยทั้งทางราง ทางบกและทางอากาศ เป็นโอกาสและแนวโน้มที่ดีของภาคธุรกิจประกันภัย
“เจนเนอราลี่ เชื่อว่าแนวโน้มด้านเศรษฐกิจไทยและการลงทุนของประเทศจะขับเคลื่อนต่อไปได้ดีจากปัจจัยหนุนต่างๆ อาทิ การลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานประเทศในด้านต่างๆ ด้วยความแข็งแกร่งของเจนเนอราลี่ ตอนนี้เรามีความศักยภาพในการรับประกันภัยและเราได้รับการสนับสนุนการรับประกันโดยตรงกับสำนักงาน เจนเนอราลี่ภูมิภาค ฮ่องกง เพื่อขยายขอบเขตการรับประกันภัย ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเจนเนอราลี่ เราจะสามารถรองรับการเติบโตด้านนี้ได้อย่างดี” นายบัณฑิต กล่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการรับประกันภัยโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศ เจนเนอราลี่ได้จัดเวิร์คช้อปเพื่อเปิดมุมมองการลงทุนของประเทศโดยเฉพาะด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย (Infrastructure in Thailand )เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจภาพรวมอันจะนำไปสู่การร่วมกันและวางแผนการพิจารณารับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายบัณฑิต กล่าวว่า เจนเนอราลี่จะสำเร็จได้นั้น นายหน้าประกันภัยหรือโบรกเกอร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพิจารณาส่งต่อโครงการใหญ่ๆ ให้กับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นั่นหมายถึงโบรกเกอร์ต้องมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของเจนเนอราลี่ ที่มีโนว์ฮาวและหลักการบริหารความเสี่ยงภัยระดับโลกที่เป็นกลยุทธ์หลักในการพิจารณารับงานโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ ทั้งในไทยและทั่วทวีปเอเชีย

Go To Lead


อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวแคมเปญ “โชคดีที่ได้เลือก”
นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ อลิอันซ์ อยุธยา ต้องการนำเสนอความต่าง ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นแค่เพียงบริษัทประกันที่พร้อมจ่ายเคลมค่ารักษาพยาบาล แต่เราต้องการเป็นเพื่อน ที่คอยช่วยคิดและดูแลไปถึงจิตใจ ครอบคลุมถึงความรู้สึกของลูกค้าและครอบครัวที่เขารัก หนังโฆษณาของเราปีนี้ ต้องการสื่อสารถึงบริการแบบองค์รวม คือมีทั้งการเหมาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเหมาไปถึงบริการสุขภาพเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเราหยิบประเด็น Palliative Care หรือ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ขึ้นมาพูด ซึ่งถือเป็นประเด็นใหม่สำหรับสังคมไทย ดังนั้น จุดมุ่งหมายของหนังโฆษณาตัวนี้ ไม่เพียงแต่จะสื่อถึงบริการที่ครอบคลุมของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายควบคู่กันไปด้วย พร้อมชี้ให้เห็นว่าการพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความตายของตนก่อนที่จะไม่สามารถทำได้ โดยมี อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมดูแลและสนับสนุนทุกทางที่คุณเลือก
โฆษณา “โชคดีที่ได้เลือก” ฉายภาพสถานการณ์ที่หลายครอบครัวต้องประสบ ว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยนำเสนอเรื่องราวสมมติของครอบครัวหนึ่ง ที่คุณพ่อป่วยระยะสุดท้าย เมื่อหมอถามลูกชายว่าต้องการให้พ่อรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล หรือจะพาพ่อกลับบ้าน ส่งผลให้ลูกชายเกิดความสับสนขึ้นภายในใจ และตัดสินใจลำบากว่าจะเลือกทางไหน ระหว่างการเป็นลูกชายที่พร้อมทำตามความต้องการของคนรอบข้าง

Go To Lead


เอไอจี สานต่อโครงการ “กันน็อคให้น้อง” ปีที่ 7
นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานคณะผู้บริหารและประธานกลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเด็กไทยมากกว่า 2ล้านคนที่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ จากการสำรวจพบว่ามีเด็กเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง นอกจากนี้รายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุว่าในปี 2556 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของไทยสูงติดอันดับ 2 ของโลกและอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่สูงสุดมาจากรถจักรยานยนต์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เอไอจี ได้ริเริ่มโครงการ “กันน็อคให้น้อง" มาตั้งแต่ปี2556 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายร่วมดูแลสังคมและชุมชนที่เอไอจีดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Make the world a safer place” หรือ“สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม”โดยโครงการ “กันน็อคให้น้อง" ได้ร่วมมือกับชมรมคนห่วงหัว mในมูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ให้ความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค อีกทั้งยังจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จนเกิดภาวะพิการตลอดชีวิต มาเป็นฑูตห่วงหัว ซึ่งจะสามารถบอกกล่าวกับชุมชนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร โดยตลอด7 ปีที่ผ่านมา ได้บริจาคหมวกกันน็อคไปแล้วกว่า 35,000 ใบ ใน 25 จังหวัด ทั่วประเทศจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยในการเดินทางให้กับเด็กๆและเยาวชน ทำให้เอไอจี ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award 2017 ในหมวดองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยบนถนนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเอไอจีนับป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
ปีนี้ เรายังคงเดินหน้าสานต่อโครงการกันน็อคให้น้องเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กไทยลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปี 2561อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของไทยลดลงจากอันดับ 2 ของโลกอยู่ที่อันดับ 9 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี สำหรับความพิเศษของโครงการในปีนี้คือ เราจะมอบหมวกกันน็อคให้นักเรียนทั่วประเทศ รวม 10,000 ใบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เอไอจีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปีโดยจะพิจารณาเลือกโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต์สูงซึ่งขณะนี้ได้ทยอยส่งมอบหมวกกันน็อคให้โรงเรียนต่างๆ แล้วโดยล่าสุดได้ร่วมกับเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com