Insurance
Hot News: กรุงเทพประกันชีวิตส่ง "บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105" เจาะคนทำงาน // 'ไทยซัมซุงประกันชีวิต' เทรนนักเรียนว่ายน้ำ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กรุงเทพประกันชีวิตส่ง "บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105" เจาะคนทำงาน
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถเป็นได้มากกว่าเครื่องมือปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่คาดคิด แต่ประกันชีวิตยังสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารความมั่งคั่ง ลดความเสี่ยงทางการเงิน และเป็นทางเลือกของการวางแผนเพื่อเป้าหมายให้กับชีวิตของผู้คนได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาววัยทำงานในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเริ่มมองหาการเพิ่มพูนทรัพย์สินเพื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควบคู่ไปกับการมีหลักประกันเพื่อดูแลคุณพ่อ คุณแม่ หรือคนที่รัก กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งสองอย่างขึ้น โดยแบบประกันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายในระยะสั้น เป็นเงินออมที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน และเมื่อครบสัญญาสามารถนำไปใช้เพื่อเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องความเสี่ยงเพื่อคนข้างหลังได้
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105" มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันที่ไม่ยาวมาก โดยชำระเบี้ยเพียง 5 ปี ไม่เป็นภาระยาวนาน พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนคืนกลับมาทุกปี และคุ้มครองชีวิตนาน 10 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนออมเงินที่มีอยู่ ใช้เพื่อลดหย่อนภาษี หรือนำเงินออมไปต่อยอดสร้างฐานะในอนาคตอันใกล้ รวมถึงเป็นการสร้างวินัยการออมได้อีกทางหนึ่ง บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105" ช่วยให้เงินออมงอกเงยได้ไม่ยาก ด้วยจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น 50,000 บาท อายุรับประกันชีวิตตั้งแต่แรกเกิดถึง 80 ปี ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญาในอัตราแบบขั้นบันได สูงสุดปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกัน ปีสุดท้ายรับเงินคืน 480% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 570% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์สูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า นอกจากนี้ เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท สนใจโทร. 02-777-8888 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com

Go To Lead


'ไทยซัมซุงประกันชีวิต' เทรนนักเรียนว่ายน้ำ
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในนาม บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ Korea Food for the Hungry International ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจากสถิติที่คณะผู้จัดได้สอบถามทางโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าในแต่ละปีจะมีเยาวชนที่ลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองและจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนพอสมควร และในแต่ละโรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นมากกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ด้วยตระหนักว่า "การว่ายน้ำเป็น" หมายถึง ทักษะการเอาตัวรอดพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะด้านการศึกษาอื่น ๆ ทั้ง 3 หน่วยงานจึงได้ตกลงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "ซัมซุงประกันชีวิต We Love & Share ให้น้องปลอดภัย ห่วงใยชุมชน" ด้วยงบประมาณโครงการกว่า 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ไทยซัมซุงประกันชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ และ Korea Food for the Hungry International ได้ร่วมกันเดินสายจัดพิธีมอบสิ่งของต่าง ๆ ในโครงการฯ ได้แก่ สระว่ายน้ำสำเร็จรูปพร้อมเสื้อชูชีพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ตู้ยา เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล ปรอทวัดไข้ ชุดหุ่นจำลองฝึกการทำ CPR ให้ประจำโรงเรียน จำนวน 23 แห่ง รวมทั้งได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา รวม 5,485 กล่อง รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน ในจังหวัด อ่างทอง อยุธยา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และ นครราชสีมา

Go To Lead


เมืองไทยประกันชีวิต รับโล่
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มอบโล่ “การได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน” แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) และวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปในทุกระดับได้ ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ ประกันชีวิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบสามารถให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถให้บริการนี้ได้ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่มุ่งเน้นการบริการ การให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปในทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ง่ายขึ้น
สำหรับบริการออกแบบการลงทุนพร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน 2. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Mutual Fund) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายกองทุน บริการออกแบบการลงทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป งานจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า The EmQuartier.

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com