Insurance
Go to  i click
Hot News: คปภ. 'ผุด' นวัตกรรมบอร์ดเกม
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
คปภ. 'ผุด' นวัตกรรมบอร์ดเกม
คปภ. 'ผุด'นวัตกรรมบอร์ดเกม สื่อเรียนรู้ด้านการประกันภัยเยาวชน ครั้งแรกในประเทศไทย 'ชวน'ผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดออกแบบบอร์ดเกม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า โครงการ “ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย” OIC Board Game Innovation ภายใต้แนวคิด “ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy)” ณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการระดับสูง นอกจากนี้ มีการเสวนา “เรียนรู้ประกันภัย ทำไมต้องบอร์ดเกม” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ นำโดย อาจารย์พีรัช ษรานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ร่วมเสวนา เพื่อเปิดมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการประกันภัย กับรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่การประกวดบอร์ดเกมที่มุ่งเน้นเพียงความสนุกสนาน หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ เป็นการวางรากฐาน การสร้าง Insurance Literacy ซึ่งก็คือ ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาสื่อด้านการประกันภัยที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
"พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการประกันภัย กับรูปแบบกระบวนการ สร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีความสนุกและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วม เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ของความเสี่ยงด้วยการประกันภัย เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยต่อไป" ดร.สุทธิพล กล่าว
สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับทั้งโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 100,000 บาท พร้อมนำผลงานไปผลิตจริง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 30,000บาทและรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงานรอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือ Facebook สำนักงาน คปภ.facebook.com/PROIC 2012 และ Facebook Deschooling Game facebook.com/deschooling.game/ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 - 5 พฤษภาคม 2564
โดยจะประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งทั้ง 20 ทีมที่เข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและด้านการออกแบบบอร์ดเกมชั้นนำ โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จะประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง และนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
“ผมขอเชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป (ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ ทั้งในนามบุคคลหรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คนต่อผลงาน 1 ชิ้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องนำเสนอแนวคิดและกลไกของ “บอร์ดเกม” เพื่อใช้สื่อสารเนื้อหาที่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่น่าสนใจ เพื่อให้คณะกรรมการทำการคัดเลือก โดยเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ เน้นความถูกต้อง และครบถ้วนของเนื้อหาด้านการประกันภัย ความเหมาะสมต่อระยะเวลาการเล่น กลไกการเล่นที่น่าสนใจ การสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-515-3995-9 ต่อ 5615 หรือ 088-829-2555 หรือที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

Go To Lead


วิริยะประกันภัย-FIT AUTO ตรวจสภาพรถ/ฆ่าเชื้อโควิดฟรี ในปั๊มปตท.ทั่วไทย
นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วงเมษายน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมักจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และจะเห็นได้ว่าในทุกๆ ปี ช่วงเทศกาลเช่นนี้ มักจะมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง การตั้งจุดบริการให้ประชาชนได้แวะพักระหว่างเดินทาง ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการวางแผนเส้นทางการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ช่วยดูแลบริหารความเสี่ยงภัยเป็นอย่างดีเสมอมา และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ FIT AUTO ศูนย์บริการยานยนต์ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของวิริยะประกันภัย เมื่อมาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 66 สาขาทั่วประเทศ และยังถือเป็นการให้ประชาชนได้แวะพักระหว่างเดินทางให้หายเหนื่อยล้าจากการขับรถ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เพียงแสดงสิทธิ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ของวิริยะประกันภัย รับฟรีบริการ บริการตรวจเช็ครถเบื้องต้น 35 รายการ อาทิเช่น ระยะดึงเบรกมือ หม้อน้ำและฝาหม้อน้ำ ใบปัดน้ำฝน ตรวจสอบแอร์รถยนต์ด้วยกล้องไมโครแคม น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ แบตเตอรี่และน้ำกลั่น ระบบส่องสว่างและไฟสัญญาณ ยางอะไหล่ รอยกระแทก รูรั่วซึม โช้คอัพและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ้าเบรกและคาลิปเปอร์ และบริการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เฉพาะรุ่นทีร่วมรายการ รับสิทธิได้ทันทีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อวันเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 กด 17

Go To Lead


กรุงไทยพานิชประกันภัย เผยผลประกอบการปี 2563 รายรับรวมโต
ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ในอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งกว่าที่เคย ผลคือคนมองหาผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัยรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เคพีไอ ได้มีการปรับและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาและปรับวิธีการดำเนินธุรกิจด้วยการนำสามกลยุทธ์หลักมาใช้เพื่อเสริมความคล่องตัวและให้สอดรับกับเทรนด์ของโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะของทุกกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพในการทำงานต่าง ๆ อาทิ การนำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาใช้ในการพิจารณาการรับประกันในส่วนของประกันภัยรถยนต์และประกันอัคคีภัย โดยในปีนี้จะเริ่มพัฒนาคุณภาพการให้บริการสินไหมด้วยเช่นกัน
“เคพีไอได้ศึกษาวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคมาตลอด เพื่อให้มั่นในว่าเราจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับเทรนด์และความต้องการที่เปลี่ยนไปของกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย หรือประกันวินาศภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจ BCG เป็นต้น และนอกจากความพร้อมในการพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว ยังรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจที่ต้องการทำงานให้ใกล้ชิดกับคู่ค้าและพันธมิตรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กันบนความน่าเชื่อถือและมั่นคง” ดร. พงษ์ภาณุ กล่าว
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการภาพรวมตลอดปี 2563 เพิ่มขึ้น แม้เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเบี้ยรับรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2562 พร้อมเดินหน้าผลักดันสามกลยุทธ์ด้วยการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทยที่เติบโตด้วยยอดขายที่โตขึ้นสองเท่าภายในปี 2567 ตามที่คาดหวังไว้ เคพีไอ เปิดเผยยอดสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 11,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 10,465 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 3,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 816 ล้าน หรือคิดเป็น 26.1 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2562 (3,117 ล้านบาท) โดยแบ่งสัดส่วนเป็นประกันหมวดมอเตอร์ 37 เปอร์เซ็นต์ และนอนมอเตอร์ (Non-Motor) 63 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมถึง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Go To Lead


TIP 'ย้ำ'คุ้มครองผู้ป่วย COVID-19 รักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ-รพ.สนาม
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ยืนยันว่ายังคงให้ความคุ้มครอง ลูกค้าประกันภัย COVID-19 ที่ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) นอกเหนือจากโรงพยาบาล เช่น หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) หรือ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯจะดูแลให้ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ทิพยประกันภัยห่วงใยและเข้าใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจจะรองรับความต้องการของผู้ป่วยไม่เพียงพอ รวมถึงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราจึงได้ขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลอื่นๆที่เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 เป็นการชั่วคราวอีกด้วย

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com