Insurance
Go to  i click
Hot News: ไทยประกันชีวิต 'ชู' “ประกันสุขภาพโกลด์”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ไทยประกันชีวิต 'ชู'
“ประกันสุขภาพโกลด์”
ไทยประกันชีวิต ลอนช์“ประกันสุขภาพโกลด์” คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท พร้อมมอบความคุ้มครองครอบคลุมทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รับช่วงไวรัส โควิด-19 ระบาด
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชน และอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสร้างความอุ่นใจ ซึ่งเป็นแบบประกัน Life Solutions Product ในกลุ่ม Health Fit คือ สัญญาเพิ่มเติม “ประกันสุขภาพโกลด์” เพื่อเป็นหลักประกันด้านสุขภาพ เสมือนมีค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงติดตัวตลอดเวลา เพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุร้ายแรง
โดยสัญญาเพิ่มเติม “ประกันสุขภาพโกลด์” รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี มีระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรือไม่เกินอายุ 80 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักที่ซื้อไว้
สำหรับแผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม “ประกันสุขภาพโกลด์” สามารถเลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ แบบเหมาจ่ายสูงสุดปีละ 1-5 ล้านบาท โดยจ่ายตามจริง ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกไว้ จาก 5 แผนความคุ้มครอง ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเชื้อโควิด-19 และอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และความคุ้มครองเพิ่มเติม อาทิ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง รวมถึงความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ถือเป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การสร้างสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่คุ้มค่า
“ประกันสุขภาพโกลด์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่น ด้วยแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกหลากหลาย ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายวงเงินสูง ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่จะช่วยผ่อนคลายความกังวลใจด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายสวัสดิ์กล่าว
ไม่เพียงแบบประกันที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค ผู้เอาประกันของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ตามนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก, ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และ ไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูล สถานะกรมธรรม์ และการเรียกร้องสินไหมผ่าน www.thailife.com

Go To Lead


วิริยะประกันภัยโชว์ เบี้ยรับรวม 3.8 หมื่นล้าน
นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2563 นอกจากจะถูกท้าทายด้วยปัจจัยเดิมๆ ที่มีผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีทิศทางไม่ค่อยสดใสมากนัก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศ ค่าเงินบาท แนวโน้มการส่งออก และวิกฤตล่าสุดผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 (COVID-19) ผู้ประกอบการยังถูกท้าทายจากปัจจัยภายในองค์กรของตนเอง นั่นก็คือความสามารถในการปรับตัวให้ก้าวทันยุค “Digital Disruption”“เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ต้องยอมรับว่าจะทวีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และยังช่วยแก้ปัญหา Pain Point ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องประกันภัย ตั้งแต่เรื่องผลิตภัณฑ์จนถึงการบริการ วิริยะประกันภัย ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ กล่าวคือ รวดเร็ว เหมาะสม เป็นธรรม และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคให้ช่วยบริหารความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มี Market Share ของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 16% หรือ 1 ใน 6 เปรียบเทียบได้ว่าในจำนวนผู้ทำประกันภัย 6 คน ต้องเป็นลูกค้าวิริยะประกันภัย 1 คน ส่วน Market Share เฉพาะตลาดประกันภัยรถยนต์ โดยรวมอยู่ที่ 24% หรือ 1 ใน 4 เปรียบเทียบได้ว่าในจำนวนรถยนต์ 4 คัน ต้องมีรถยนต์ที่ทำประกันภัยกับวิริยะประกันภัย 1 คัน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ดูแลลูกค้าอยู่ประมาณ 8 ล้านกรมธรรม์ แยกเป็นประกันรถยนต์ (Motor) 6.5 ล้านกรมธรรม์ และการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) อีก 1.5 ล้านกรมธรรม์ และในจำนวนนี้บริษัทฯ ได้มีโอกาสให้บริการเคลมสินไหมทดแทนคิดเป็น 1 ล้านเคลมต่อปี ซึ่งการบริการเคลมสินไหมที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้า ถือเป็นภารกิจสำคัญและท้าทายที่บริษัทฯ ต้องใส่ใจ ดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
การประกันภัยในยุคดิจิทัลต้องพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มซับซ้อนขึ้น มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความจำเป็นและเร่งด่วนของเทคโนโลยี และได้มีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใน 3 ด้านหลักดังนี้ 1. เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล (DATA- DRIVEN TECHNOLOGIES) ซี่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ทำให้บริษัทเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Customer Insights) เช่น ระบบ CRM โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปีนี้บริษัทฯ ยังเติมเต็มเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลายๆ เรื่องด้วยกัน โดยเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นำมาผสานกับข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆ กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องเคลม เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ (Data Analytics) นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยในด้านการช่วยแก้ปัญหา และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว 2. เทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อทางธุรกิจกับคู่ค้า API (Application Programming Interface) ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น ช่วยเอื้อประโยชน์ในการเปิดกว้างให้แบรนด์วิริยะประกันภัย สามารถเชื่อมโยง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ผ่านหลากหลายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าหลายราย เพื่อขยายช่องทางการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยใหม่ๆ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการ และ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป โดยสุดท้ายทั้งลูกค้า และภาคธุรกิจจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการประกันภัย 3. เทคโนโลยีเพื่อบริการสินไหม วิริยะประกันภัย เน้นย้ำและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องการพัฒนา นวัตกรรมด้านสินไหม จากสถิติข้อมูลสินไหมประกันภัยรถยนต์พบว่าเคลมที่เกิดขึ้นส่วนมากเป็นเคลมแบบไม่มีคู่กรณีหรือเคลมบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถนัดหมายทำเคลมได้ภายหลัง เราคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลารอคอยพนักงานเคลม ด้วยการทำเคลมผ่าน “VClaim on VCall” ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วแบบเรียลไทม์ เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบเทคโนโลยีได้ทำเคลมผ่านช่องทางนี้

Go To Lead


แคมเปญ “OCEAN LIFE ไทยสมุทรลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 2”
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยว่าจากความสำเร็จเป็นอย่างดีจากแคมเปญ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทรลุ้นโชค 2 ชั้น เมื่อปีที่ผ่าน ในปีนี้เพื่อตอบแทนความรักความไว้วางใจของลูกค้าอีกครั้ง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้จัดแคมเปญ “OCEAN LIFE ไทยสมุทรลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 2” ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทตลอดทั้งปี โดยโชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ตลอดปีรวม 12 คัน มูลค่า 600,000 บาท โชคชั้นที่ 2 ลุ้นต่อรับรางวัลใหญ่ Honda City S มูลค่า 579,500 บาท ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน ลุ้นโชคได้หลายครั้งตลอดทั้งปี 2563 นี้ เพียงลูกค้าซื้อประกันภัยกับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตามแบบประกันภัยที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรกทุก ๆ 10,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับไปเลย 1 สิทธิ์เพื่อร่วมลุ้นรางวัล และ พิเศษสุด!! สำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพ หากลูกค้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแนบท้ายกรมธรรม์ มีเบี้ยประกันภัย 5,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยในกรมธรรม์หลักแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หรือลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัย CI Super Protect ที่มีเบี้ยประกันภัย 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์นำเบี้ยประกันภัยทั้งหมดมาคูณ 2 เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลตลอดปี ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน ซื้อมากมีสิทธิ์ลุ้นมาก ได้ลุ้นหลายครั้งต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 โดยต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563**
สามารถติดตามรายละเอียดวันที่จับรางวัลและวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลผ่าน OCEAN CLUB APPLICATION / Line Official Account : oceanlife / Facebook : oceanlifepage และเว็บไซต์ www.ocean.co.th (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Go To Lead


เอไอเอ เปิดทำธุรกรรมผ่านช่องทางพิเศษ
เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมถึงเพื่อสุขอนามัยของลูกค้าเอไอเอทุกท่าน เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้จัดเตรียมช่องทางพิเศษเพิ่มเติม AIA Call Center ที่หมายเลข 02-353-8483 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเอไอเอในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ณ อาคารเอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าบริษัทจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดังนี้
1. งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) เช่น กู้มูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ การเบิกเงินปันผล และการเบิกเงินคืนสะสมตามเงื่อนไข ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อเพื่อรับบริการผ่านช่องทางพิเศษเพิ่มเติม AIA Call Center ที่หมายเลข 02-353-8483 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลความเป็นเจ้าของกรมธรรม์พร้อมบันทึกเทปการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ และดำเนินการตามขั้นตอนภายในของทางเอไอเอ แทนการที่ลูกค้าต้องเดินทางมายังเอไอเอด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) ทำรายการตามที่เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์บันทึกความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยไว้ หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย ผ่านระบบ AIA PAY เท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รับเรื่อง
สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมายังอาคารเอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยตัวเองนั้น เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างเข้มงวด อาทิเช่น การเพิ่มรอบทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 2 ชั่วโมง การบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทั่วอาคาร การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การบริการพนักงานกดลิฟต์ขึ้น-ลงภายในอาคาร และการล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารด้วยขั้นตอนมาตรฐานเป็นประจำ เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะการแพร่กระจายของโรค COVID-19 เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ตัวแทน และพนักงานเอไอเอ อย่างสูงสุด เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Go To Lead


724 ประกันออนไลน์ ขายประกัน COVID-19 พุ่ง 3 แสนกรมธรรม์
นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ ในฐานะผู้บริหาร บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด และผู้ก่อตั้ง 724 ประกันออนไลน์ เปิดเผยว่า ตัวเลขสำคัญจากการที่ประชาชนต่างพากันซื้อประกันโควิด-19 อย่างล้นหลาม โดย 724 ประกันออนไลน์เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้การตอบรับที่ดีมากจากประชาชน พิสูจน์ด้วยยอดการสั่งซื้อกรมธรรม์จนถึงปัจจุบัน รวมมากกว่า 300,000 ฉบับ นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมียอดขายเฉพาะจากประกันโควิด-19 มากกว่า 150 ล้านบาท จากปรากฏการณ์คำสั่งซื้อประกันโควิด-19 ทะลักมากกว่า 300,000 ฉบับ ในช่วงเวลาพร้อมกันหลายแสนคน ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากได้เร็วเท่าที่ควร และเกิดความล่าช้าในการออกกรมธรรม์ แต่ทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดยเร่งดำเนินการขยายทีมงานมากกว่า 50 คนทันที เริ่มจากการสร้างทีมที่ดูแลปัญหาเฉพาะให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การออกกรมธรรม์, การดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายทัน, ช่วยเหลือปัญหาด้านการชำระเงิน, ปัญหาการใช้งานระบบของเว็บไซต์ พร้อมอัปเดตข้อมูลผลิดภัณฑ์บนเว็บไซต์ www.724.co.th ให้และลูกค้าสามารถซื้อทั้ง พ.ร.บ., ประกันรถยนต์-มอเตอร์ไซค์, ประกันโควิด-19 ฯลฯ ออนไลน์ได้ตลอดเวลา
สำหรับลูกค้าที่ไว้ใจมาใช้บริการซื้อประกันโควิด-19 ผ่าน 724 ประกันออนไลน์ ทางบริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญญาว่าจะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด พร้อมติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งความคุ้มครองและความพึงพอใจสูงสุด พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน สามารถติดตามข้อมูลและสั่งซื้อทั้ง “ประกันไวรัสโควิด-19” รวมถึงประกันรถยนต์และประกันภัยประเภทต่าง ๆ พร้อมรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอีกจำนวนมาก ได้ที่เว็บ www.724.co.th หรือ โทร. 02 – 026 - 6272 ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

Go To Lead


อลิอันซ์ อยุธยา ขยายเวลาคุ้มครองไม่มีสะดุด
นายโรเบิร์ต พอล เกรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพประจำประเทศไทย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน บริษัทฯมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เอาประกัน จึงได้ กำหนดมาตรการการช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) กรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะผ่อนผันเดิม 2.) กรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับระหว่าง 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุ หรือคืนสู่สถานะเดิมของกรรมธรรม์ภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ย บริษัทฯจะยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น 3.) กรมธรรม์ที่นำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563หากผู้เอาประกันภัยชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยในครั้งนี้ได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com