Insurance
Go to  i click
Hot News: ประกัน 'รุก'ตลาด UNIT LINKED
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ประกัน 'รุก'ตลาด UNIT LINKED
OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดขาย UNIT LINKED ทางเลือกคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนในยุคดอกเบี้ยขาลง BLA 'ลอนช์'ประกันสะสมทรัพย์ “เกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล)” ผลตอบแทนรวม 650% ตลอดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผล กรุงเทพประกันชีวิต 'ชี้'ตลาดประกันชีวิตควบคู่การลงทุนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ คนไทยมีความเข้าใจเรื่องประกันมากขึ้น 'เร่ง'ปั้นตัวแทนดูแลลูกค้า
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยว่า ครั้งแรกของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่เปิดขาย โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (99/1) (OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1)) แผนประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพเริ่มต้น 120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ที่มองหาแบบประกันที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง จากกองทุนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมืออาชีพ มีความยืดหยุ่นสูง ต้องการเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ (Top-Up Premium) สามารถเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาทางการเงิน และแอปพลิเคชันช่วยวางแผนที่ทันสมัย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะมีเงินก้อนเพื่อมอบให้กับคนที่รัก
โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (99/1) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี คุ้มครองชีวิตยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดประกันชีวิตควบคู่การลงทุนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ คนไทยมีความเข้าใจเรื่องประกันมากขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจกว่าที่ผ่านมา
แต่ปัญหาช่วงนี้ คือ COVID ทำให้บุคลากรที่ดูแลด้านนี้ ติดการเข้าไปสอบตัวแทน ซึ่งต้องมีความรู้ด้านนี้เป็นพิเศษ ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการให้คำแนะนำลูกค้า เพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ ต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆ แม้จะเป็นบุคลากรที่มาจากหลักทรัพย์ หรือการเงิน ก็ต้องมาเรียนรู้ให้ลึกกว่าเดิม
"ในอนาคตตลาดประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะเติบโตในตลาดประเทศไทย" ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าว

Go To Lead


'เจนเนอราลี่' รับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ปั้นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ในสภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเติบโตของภาคธุรกิจนั้น แต่จะเห็นว่าตลาดประกันมีการเติบโตสวนกระแสกับธุรกิจอื่น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการประกันด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน รวมไปถึงการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทประกันฯเองได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง จึงเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเติบโต นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการวางแผนความมั่นคงในอนาคต และมองหาตัวแทนที่ไว้วางใจ และมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างมืออาชีพ บริษัท เจนเนอราลี่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner-FP) มาตอบโจทย์ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในด้านต่างๆ และประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองและแบบประกันได้อย่างเหมาะสม จึงได้สร้างโปรเจกต์ ROAR แผนงาน 3 ปี (2562-2564) ขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างของช่องทางตัวแทนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งเฟ้นหาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยผลักดันให้ผลงานเติบโตตามเป้าหมาย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 คน ในขณะเดียวกัน ช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่อยู่ในช่วง Digital transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่ม Early Adopters สามารถเปิดรับนวัตกรรมหรือมีพื้นฐานด้านดิจิทัลค่อนข้างดี ทำให้เรียนรู้และปรับใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลและดิจิทัลมาร์เก็ตตี้งในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
“จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผู้ประสบภาวะว่างงานเพิ่มขึ้น เจนเนอราลี่ จึงได้ เปิดรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไฟแรง อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จำนวนกว่าร้อยอัตราเข้าร่วมโครงการ The Lion's ROAR เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่อย่างมีระบบให้สามารถเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง อาชีพตัวแทนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอแค่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจพัฒนาทักษะด้านการขายจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงมีโอกาสในการพัฒนาสู่ผู้บริหารและเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน (GAO) ในอนาคตได้อีกด้วย” นายกรสยาม กล่าว
สำหรับโครงการ The Lion's ROAR มีโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง FP ทุกคนจะได้รับการพัฒนาและการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการขาย และการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมการพัฒนาทักษะภาคสนามโดยจะมีโค้ชชิ่งเมเนเจอร์ (Coaching Manger) ที่ช่วยในการกำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดเส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างผลประโยชน์ที่ออกแบบไว้สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ เช่น ตัวแทน FP เป็นแบบ Full Time มีเงินประจำตำเหน่งบวกกับรายได้แบบไร้ขีดจำกัด และโบนัสตลอดปีซึ่งแตกต่างจากที่อื่น นอกจากนี้เจนเนอราลี่ยังมีเครื่องมือดิจิทัลเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ (Financial Planner - FP) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fplionsroar.generali.co.th

Go To Lead


วิริยะประกันภัย มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม Like&Share
นายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปัตตานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลโทรศัพท์ Oppo Reno 3 pro ให้แก่ นางสาวซารีปะ นาแว ผู้โชคดีจากกิจกรรม Like&Share ภาพยนตร์โฆษณา “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” ผ่านทาง Facebook Page : Viriyah Insuran ณ สาขาเฉพาะฯ จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ประจำปีของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” โดยเนื้อหาของภาพยนต์โฆษณาได้นำบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ ทั้งกลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย พนักงานส่วนรับประกัน พนักงานบริการสินไหมทดแทน และพนักงานกลุ่มสนับสนุนทุกภาคส่วน รวมไปถึงศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และคู่ค้า มาแสดงความขอบคุณโดยตรง เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงพันธสัญญาว่า วิริยะประกันภัยจะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยที่สั่งสมมากว่า 73 ปี เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดมา

Go To Lead


นายกฯ คนใหม่ 'เผย'ประกันชีวิตครึ่งปีแรก 'เบี้ยประกันชีวิตรับรวม' - 3.27 %
นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกปี 2563 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 285,942.47ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ จำนวน 76,196.28 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 9.29 และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 209,746.19 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 0.88 และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ 81 สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก จำนวน 49,559.58 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 (2) เบี้ยประกันภัยรับชำระครั้งเดียว จำนวน 26,636.70 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 24.55 โดยจำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยรับตามช่องทางการจำหน่าย ดังนี้ อันดับ 1 การขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 142,246.06 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 49.75 หรือเติบโตลดลงร้อยละ 1.10 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 2 การขายผ่านธนาคาร จำนวน 116,580.46 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 40.77 หรือเติบโตลดลงร้อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 3 การขายผ่านช่องทางนายหน้า จำนวน 13,446.58 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4.70 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
อันดับ 4 การขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 6,942.73 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.43 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 5 การขายผ่านช่องทางดิจิทัล 328.57 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.11 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.01 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 6 การขายผ่านช่องทางไปรษณีย์ จำนวน 23.26 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.01 หรือเติบโตลดลงร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันดับ 7 การขายผ่านช่องทางอื่น ๆ 6,374.79 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.23 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
อัตราการเติบโตที่ลดลงในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกิดมาตรการป้องกันระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ขาดสภาพคล่อง หลายธุรกิจปิดตัวลงมีคนจำนวนมากว่างงาน สูญเสียรายได้ ผู้บริโภคต้องปรับตัวโดยการประหยัดรายจ่ายส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกับธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ไม่สามารถออกไปเสนอขายด้วยวิธี face to face ได้ ซึ่งทางสมาคมได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยการเสนอแนวทางการเสนอขายแบบ Digital face to face ที่ให้ผู้เสนอขายสามารถเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เสียงและภาพให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า ในระหว่างสถานการณ์จำเป็น และได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทางธนาคารลดลง ภาวะความกดดันจากเรื่องมาตรฐานรายงานทางบัญชีและการเงิน IFRS 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการเผชิญกับอัตราความเสียหายจากคนกลางและการฉ้อฉลประกันภัย (Fraud & Abuse) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในครึ่งปีแรกทั้งสิ้น
สำหรับธุรกิจประกันชีวิตไทยในครึ่งหลังของปี 2563 สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมจะมีการปรับตัวลดลงมากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตลดลงอยู่ระหว่าง ร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 5 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 580,000-600,000 ล้านบาท สอดคล้องกับการคาดการณ์ GDP ของประเทศที่มีการปรับลดลงประมาณ ร้อยละ 6 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แต่หากภายหลังรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการกำกับในการควบคุมไวรัสโควิด -19 รวมถึงสถานการณ์ระบาด ในหลายประเทศ มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลงในระดับที่ควบคุมได้ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจประกันชีวิตก็จะมีโอกาสเติบโตได้ เนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตและวางแผนประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

Go To Lead


เตือน..! อย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างชื่อเลขาฯคปภ. -สำนักงาน คปภ.
ติดต่อทำธุรกรรมการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการสร้างอีเมล์ปลอมชื่อ Suthiphon Thaveechaiyagarn suthiphon@oicofficial.com เว็บไซต์ปลอมชื่อ www.oicofficial.com และแอบอ้างใช้ชื่อ Dr. Suthiphon Thaveechaiyagarn ตำแหน่ง Secretary-General of OIC Risk Compliance Manager ในการหลอกลวงเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใน “Bond” ที่รับรองและรับประกันผลประโยชน์จากการลงทุนและปลอมแปลงเอกสาร ในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลงผิด ด้วยหวังจะสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงให้ลงทุน
สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านการประกันภัย มิได้เป็นหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไร จึงไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดี ดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษและ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อกลุ่มมิจฉาชีพในทุกกรณีความผิด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ การกระทำผิดของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว หากได้รับการติดต่อเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางใด ๆ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลไปยังสำนักงาน คปภ. โดยตรง ผ่านสายด่วน คปภ. 1186

Go To Lead


เอไอเอ 'ดัน' บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) บิ๊กอันดับ 3
ดร. มาร์ค โคนิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเอไอเอ เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่แข็งแกร่งใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีทีมบริหารการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 150 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลของเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งลงทุนทั้งในตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การสนับสนุนด้านทรัพยากรหลายภาคส่วนจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งตลอดระยะเวลา 82 ปีที่ เอไอเอ อยู่คู่คนไทยมานั้น เอไอเอ ได้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ1 โดยปัจจุบันกว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นกรมธรรม์ของเอไอเอ2 และถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดการลงทุนของไทย สำหรับการเปิดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเอไอเอ อย่างเป็นทางการในวันนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับเอไอเอในประเทศไทย บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการลงทุนทางการเงินมามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่ง บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จะมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable investment) และการประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่นเดียวกับนโยบายของกลุ่มบริษัทเอไอเอที่เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามหลัก ESG จะสามารถเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของเอไอเอ ประเทศไทย และเงินลงทุนในกองทุนรวมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ของเอไอเอ ประเทศไทย เพื่อมอบบริการด้านการลงทุนและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมมูลค่า 847,000 ล้านบาท พร้อมมีทีมผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า 30 ปี ทั้งในตลาดไทยและตลาดสากล ซึ่ง บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการลงทุนของกลุ่มบริษัทเอไอเอทั่วโลก ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
“การก่อตั้ง บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จึงเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของเราจะได้เปิดประตูสู่เครือข่ายการลงทุนระดับโลกของเอไอเอ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ที่มุ่งมั่นลงทุนเคียงข้างลูกค้า บริหารจัดการสินทรัพย์ผ่านความชำนาญและประสบการณ์ระดับโลก พร้อมการนำเทคโนโลยีการลงทุนขั้นสูงและมีความปลอดภัยสูงสุดมาใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน โดย บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น ด้วยการขยายช่องทางในการลงทุนระดับสากล ผ่านเครือข่ายการลงทุนทั่วโลกและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงยาวนานร่วมร้อยปี อาทิ BlackRock, Wellington Management และ Baillie Gifford เป็นต้น ซึ่ง บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) จะนำเงินลงทุนของลูกค้าไปลงทุนด้วยความใส่ใจ เสมือนเป็นเงินลงทุนของเราเอง” นายสุขวัฒน์ กล่าว
อนึ่ง บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งกองทุนรวมจำนวน 9 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ 5 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 4 กองทุน โดยเน้นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ โดยเบื้องต้น บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้เปิดตัวกองทุนรวมในประเทศ 5 กองทุน และสำหรับกองทุนรวมต่างประเทศจะมีการเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ สนใจรายละเอียดกองทุนรวมของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) 0-2353-8822 หรือเว็บไซต์ www.aiaim.co.th

Go To Lead


TQM-เมืองไทยประกันภัย ส่งแคมเปญ “For Lady” เจาะตลาดผู้หญิง
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันภัย และทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ถือว่าเป็นผู้นำในการเริ่มต้นทำการตลาดด้านประกันภัยสำหรับผู้หญิง เพราะว่าเราเข้าใจในความต้องการของผู้หญิงครบทุกมิติ และในครั้งนี้ เมืองไทยประกันภัย ได้ออกแบบความคุ้มครองและบริการเสริมที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแคมเปญนี้ ภายใต้แนวคิด “ผู้หญิงธรรมดา...เก่งแค่ไหนก็ต้องการคนดูแล” ผลิตภัณฑ์ภายใต้แคมเปญ For Lady ในปีนี้ ประกอบด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “ประกันรถยนต์ Motor For Lady” ที่ไม่ใช่คุ้มครองแค่รถยนต์แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาในระดับศัลยกรรมสูงสุด 1,000,000 บาท มั่นใจกับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับโลก พร้อมบริการ Roadside Assistance “ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนที่คุณรัก” ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้หญิงที่ให้ความคุ้มครองทั้งตัวคุณและคนที่คุณรัก ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 2 กรมธรรม์ พร้อมค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งสูงสุด 50,000 บาท “ประกันโรคมะเร็ง” คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ และเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่าสำหรับมะเร็งเฉพาะผู้หญิงสูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมเงินช่วยเหลือรายเดือนสูงสุด 40,000 บาท ( 6 เดือน) “ประกันบ้านสำหรับผู้หญิง” ให้คุณผู้หญิงหมดกังวลเรื่องบ้าน คุ้มครองการโจรกรรม น้ำท่วม ไฟไหม้ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ พร้อมบริการ Home Assistance ช่วยเหลือฉุกเฉินงานซ่อมแซม ปัญหาไฟฟ้า ประปา ลืมกุญแจบ้าน ฯลฯ “ประกันการเดินทางภายในประเทศ” ท่องเที่ยวสไตล์สาวยุคใหม่อย่างไร้กังวลกับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมมอบความคุ้มครองโควิด-19
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า ทีคิวเอ็มและเมืองไทยประกันภัยยังคงเดินหน้าพัฒนาโปรดักท์ประกันภัยและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงให้ได้อย่างตรงจุด สอดรับกับแนวคิด ผู้หญิงธรรมดา เก่งแค่ไหนก็ต้องการคนดูแล โดยในปีนี้ได้พรีเซ็นเตอร์ ‘โบว์ เมลดา’ เป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่แม้จะเก่งแต่สุดท้ายในบางเรื่องก็ยังต้องการการดูแล ร่วมถ่ายทอดด้วยกลยุทธ์ Music Marketing ผ่านบทเพลง ‘ผู้หญิงธรรมดา’ ให้คนจดจำผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น โดยเน้นสร้างคอนเทนต์สื่อสารถึงผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรัก ชอบเดินทางและท่องเที่ยว นอกจากกลุ่มผู้หญิงแล้วยังมุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ชายที่ต้องการดูแลคนรัก อาทิ แม่ พี่สาว น้องสาว และแฟน แคมเปญในปีนี้ได้จัดทำบริการและสิทธิพิเศษไว้มากมาย สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ Motor For Lady ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคมะเร็ง และประกันบ้าน ยังมีความคุ้มครองอุบัติเหตุที่รักษาในระดับศัลยกรรมกับพันธมิตรโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเลอลักษณ์ และโรงพยาบาลบางมด ฯลฯ ทีคิวเอ็มยังมีแคมเปญให้ร่วมสนุกต้อนรับเดือนแห่งความรักวันแม่แห่งชาติ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัย For Lady ทุกกรมธรรม์มีสิทธิ์ลุ้นพาแม่หรือคนรักไปทริปสุด Exclusive กับ TQM Family Trip ดีท็อกซ์ปอดกอดเขาใหญ่ และกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับแม่โพสต์ลงเฟซบุกส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็ก #ผู้หญิงธรรมดา ลุ้นรับของรางวัลจากทีคิวเอ็ม
ขณะเดียวกันยังมีบริการเสริมอื่น ๆ อีก อาทิ บริการรถใช้ระหว่างซ่อม บริการรับ-ส่งรถเข้าอู่ คุ้มครองการโจรกรรม และเมื่อเกิดเหตุจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ยังมีบริการมอบตั๋วเครื่องบินเพื่อให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมรับของพรีเมี่ยมจาก ทีคิวเอ็ม และรับส่วนลดคอร์สทำหน้าสูงสุด 60% จากรมย์รวินท์คลินิก ลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ในแคมเปญ For Lady ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ TQM 24 Smart Services ทาง Line Official “TQM Insurance Broker” หรือเฟซบุกTQM Insurance Broker เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือโทร 1737 รวมทั้งสาขาทีคิวเอ็มทั่วประเทศ ดร.นภัสนันท์ กล่าว

Go To Lead


อาคเนย์ 'ชู'ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อาคเนย์เข้าใจและห่วงใยคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงที่อาจต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เราจึงได้ออกแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยโรคมะเร็งและประกันสุขภาพ Care for Him/Care for Herเพื่อช่วยดูแลคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงไม่กี่บาทต่อวัน แต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งยังเพิ่มความคุ้มครองพิเศษให้เป็น2 เท่า สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิตของผู้ชายและผู้หญิง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น” สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยโรคมะเร็ง หรือประกันสุขภาพ Care for Him หรือ Care for Her 500 ท่านแรก ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. –31 ต.ค. 63โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับทันที! Cash Voucher 1,000 บาท เพื่อใช้บริการของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาคเนย์ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย มอบส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับชุดตรวจสุขภาพ Vital Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male (EST) Check-up, ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female (EST) Check-up และสามารถใช้ร่วมกับ Cash Voucher 1,000 บาทได้
รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ Care For Him ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA for Him)ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6 บาท / วันคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ทั้งอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงกีฬาอันตรายตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 1,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ (รวมถึงกีฬาอันตราย) สูงสุด 100,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง พร้อมรับค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 1,500 บาท / วัน คุ้มครองทันที โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (Health for Him)ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 20 บาท / วัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี (300,000 บาท / ครั้ง) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท / ครั้ง รับเงินชดเชยรายได้ รายวัน สูงสุด 2,000 บาท / วัน เบี้ยประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ รับความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า สำหรับวงเงินค่ารักษาทั้ง IPD และ OPD ต่อครั้ง และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิตของเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นโรคไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ, โรคถุงน้ำที่อัณฑะ และหลอดน้ำอสุจิโป่งพอง, โรคต่อมลูกหมากโตและโรคอื่นๆ ของต่อมลูกหมาก,โรคตับแข็งระยะ Decompensate (Decompensated Cirrhosis) และโรคตับอ่อนอักเสบ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer for Him)คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) สูงสุด 1,000,000 บาทชดเชยรายได้สูงสุด 50,000 บาท / เดือน (สูงสุด 12 เดือน) และคุ้มครองการผ่าตัดอันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง สูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) พิเศษ!รับความคุ้มครอง 2 เท่า สูงสุดรวม 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยในเพศชายดังนี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งตับ, มะเร็งปอด และมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์
รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ Care For Her ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA for Her)ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5 บาท / วันคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ทั้งอุบัติเหตุทั่วไปการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 1,000,000 บาทดูแลค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆสูงสุด 100,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้งรับเงินปลอบขวัญ กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิม สูงสุด 20,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้งคุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (Health for Her)ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 20 บาท / วัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี (300,000 บาท / ครั้ง) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท / ครั้ง เงินชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 2,000 บาท / วัน เบี้ยประกันภัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ รับความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่าสำหรับวงเงินค่ารักษาทั้ง IPD และ OPD ต่อครั้ง และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิตของเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส(SLE), โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคซีสต์และถุงน้ำในรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์, โรคเนื้องอกไม่ร้ายที่เต้านม มดลูก และรังไข่, การอักเสบของปีกมดลูก การอักเสบของปากมดลูก และการอักเสบติดเชื้อของรังไข่ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer for Her)คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) สูงสุด 1,000,000 บาท ชดเชยรายได้ สูงสุด 50,000 บาท / เดือน (สูงสุด 12 เดือน)คุ้มครองค่าศัลยกรรมเสริมทรวงอก สำหรับการผ่าตัดเต้านม อันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง สูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! รับความคุ้มครอง 2 เท่า สูงสุดรวม 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยในเพศหญิง ดังนี้ โรคมะเร็งเต้านม, โรคมะเร็งรังไข่, โรคมะเร็งมดลูก และโรคมะเร็งปากมดลูก

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com