Insurance
Hot News: กรุงเทพประกันชีวิต 'โกย' กำไรสุทธิรวมกว่า 3.9 พันล้าน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กรุงเทพประกันชีวิต 'โกย' กำไรสุทธิรวมกว่า 3.9 พันล้าน
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับสุทธิในไตรมาสที่ 3 จำนวน 11,495 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากผลของการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเป็นสำคัญโดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,725 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64 จากการปรับสัดส่วนการขายแบบประกันจากสะสมทรัพย์ระยะกลางในช่องทางธนาคารเป็นแบบประกันระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองสูงและได้ลดสัดส่วนของแบบประกันที่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปมีจำนวน 10,023 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 324,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5 และในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 998 ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 3,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 1,897 ล้านบาท ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 257 โดยมากกว่ากฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่าจึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท
บริษัททำการตลาดผ่านทุกช่องทางจำหน่ายรวมทั้งกระตุ้นเบี้ยประกันของแบบประกันที่เปิดตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิห่วงรักสมาร์ท บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย รวมทั้งผลักดันการขายแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ในช่องทางตัวแทนบริษัทยังผลักดันโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท นอกจากบริษัทยังได้แนะนำแบบประกันสุขภาพสุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือก

Go To Lead


“เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เจนเนอราลี่ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด customer centric การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการคุ้มครองโรคมะเร็ง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ด้วยคอนเซ็ป “ตรวจเจอ อุ่นใจ จ่ายทุกระยะ คุ้มครองรวมสูงสุด 15 ล้านบาท” โดยอายุที่รับประกัน ตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 65 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85 ปี วางเป้าหมายรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันค่าวิชาชีพทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค และใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ เพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลดังกล่าวนี้เจนเนอราลี่จึงได้นำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแผนประกันชีวิต “เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ด้วยการช่วยลดความเสี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แผนประกันชีวิตนี้จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม หากตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม รับเงินก้อน แล้วยังได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันหลักต่อ นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครอง ยังให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกด้านของแผนประกันนี้
สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีให้เลือกทั้งหมด 4 แผนตั้งแต่ 700,000 – 3,000,000 บาท ซึ่งทุกแผนมาพร้อมกับความคุ้มครองหลัก ดังนี้ คุ้มครองชีวิต 100%บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตในระยเวลาที่รับประกันภัย (ตลอดอายุสัญญาถึงอายุ 85 ปี)ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ รวมกันสูงสุด 4 เท่า จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม และสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามเข้าใจสถานการณ์ โดยยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลามรับเงินคืน 100 % เมื่อครบกำหนดสัญญาแม้ไม่เป็นมะเร็งก็ยังได้เงินคืน บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มตามจำนวนเงินประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา (ในปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 85 ปี)จุดเด่นของ เจน แคนเซอร์ ซูเปอร์ โพรเทคชั่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลายด้าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ประกอบกับเทรนด์การดูแลสุขภาพยังมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากภาครัฐด้วยนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองและการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี

Go To Lead


พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ชวนปั่นเพลินกับ 12 จุดท่องเที่ยวห้ามพลาด
นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดเผยว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับภาครัฐอย่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี ในการจัดมหกรรมงานปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่สำหรับทุกเพศทุกวัย ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของของตนเองและคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น งานปั่นจักรยาน “PRUcycle Thailand” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fun Ride ระยะทาง 25.5 กม. ในวันที่ 1 ธันวาคม พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากวงเกิร์ล กรุ๊ป วัยใส BNK48 และ เจ้าพ่อเพลงรักอย่าง วง ETC รวมถึงร้านค้าต่างๆ อีกมากมายมาให้ช้อปและชิมกัน สำหรับการแข่งขันประเภท Professional Ride ระยะทาง 100 กม. จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งเหล่านักปั่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามทั้ง 12 แห่งของหาดบางแสนและจุดท่องเที่ยวสำคัญตลอดเส้นทาง สำหรับการแข่งขันประเภท Fun Ride ระยะทาง 25.5 กม.นั้น ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทครอบครัว ประเภทชุดแฟนซี และประเภทกลุ่มขนาดใหญ่ จะเริ่มต้นเส้นทาง ณ ถนนคนเดินบางแสน (แหลมแท่น) แหล่งรวมร้านค้าและของกินมากมายติดริมทะเล ตลอดเส้นทางถึง ศาลเจ้านาจาไท้จื้อ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของคนในท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ตามด้วยกำแพงเพ้นท์อ่างศิลา สุดฮิปที่เหล่านักปั่นอาจจะต้องหยุดเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก ก่อนจะปั่นไปถึง ถนนข้าวหลาม ถนนเส้นสำคัญที่ชาวชลบุรีจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมสาดน้ำฉลองเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี แล้ววนกลับมาชมความสวยงามเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินที่ชาดหายบางแสน จากนั้นค่อยปั่นชิลๆ แวะถ่ายภาพที่ระลึก วงเวียนบางแสน ก่อนเข้าถึงเส้นชัย
ส่วนการแข่งขันประเภท Professional Ride ระยะทาง 100 กม. นั้นจะเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน ณ ถนนคนเดินบางแสน (แหลมแท่น) ก่อนจะปั่นขึ้น เขาสามมุข ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชลบุรี และบริเวณนี้เหล่านักปั่นอาจจะต้องระวังของกันสักหน่อยเพราะมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นจะไปถึงอ่างศิลา ให้นักปั่นได้ลองแวะชมหรือช้อปครกหิน สินค้าขึ้นชื่อก่อนจะปั่นผ่าน ศาลาว่าการจังหวัดชลบุรี และไปสู่ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ซึ่งเป็นสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรีที่แค่จุดนี้มีระยะทางรวมกว่า 17 กม. เลยทีเดียว ถัดจากนี้นักปั่นสามารถสักการะองค์ไท้ส่วยเอี้ยที่ ศาลเจ้านาจาไท้จื้อ ก่อนจะเข้า ถนนข้าวหลาม แล้วค่อยอ้อมไปทาง เมาท์เทน ชาโดว์ กอล์ฟคลับ และ บางพระ กอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟขึ้นชื่อในจังหวัดชลบุรี ก่อนจะปั่นผ่าน อ่างเก็บน้ำบางพระ เส้นทางสุดชิลให้นักปั่นได้สูดอากาศสดชื่น ในบรรยากาศสบาย วิวสีเขียวเย็นตา จากนั้นวนกลับมายังวงเวียนบางแสน แล้วเข้าสู่เส้นชัยที่ ชายหาดบางแสน โดยครั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ได้จัดรางวัลใหญ่สุดพิเศษให้แก่ผู้ชนะเลิศ ด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขัน Prudential RideLondon และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศอังกฤษ พร้อมที่พัก สำหรับนักปั่นและบุคคลทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสนุกจาก “PRUcycle Thailand” งานมหกรรมปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่ บนชายหาดบางแสน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Fun Ride ราคา 750 บาทต่อท่าน และ Professional Ride ราคา 1,000 บาทต่อท่าน

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com