Insurance
Go to Super Safe Nano
Hot News: 'เจนเนอราลี่ -เอ็มพี กรุ๊ป' ทุ่มแพคเกจตรวจสุขภาพล //SCB LIFE 'แนะ' ผู้บริโภคฉลาดเลือก // อลิอันซ์ อยุธยา 'ดัน'โครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน”
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'เจนเนอราลี่ -เอ็มพี กรุ๊ป' ทุ่มแพคเกจตรวจสุขภาพลูกค้าฟรี
นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "เจนเนอราลี่ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อดูแลลูกค้าของเราให้มีสุขภาพที่ดี และ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยก่อนระยะเวลาอันควร จึงจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี กว่า 11 รายการ และการตรวจหาค่าความเสี่ยงโรคมะเร็ง โปรแกรมคัด กรองมะเร็งชาย และมะเร็งหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ให้แก่ลูกค้าเจนเนอราลี่ โดยเราเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสุขภาพอย่าง เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะ สมกับลูกค้าของเราได้ จึงไม่เหมือนการตรวจสุขภาพแบบปกติทั่วไป และยังสามารถตรวจหาแนวโน้มการเป็นมะเร็ง ซึ่งยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เข้ามาวิเคราะห์ผล ผลที่ได้รวดเร็วและแม่นยำมาก ตอบโจทย์ ตามกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์เจนเนอราลี่ที่เน้นความเป็น Personalization"
ด้าน นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทในเครือ เปิดเผยว่า "บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและแม่นยำ โดยการตรวจวิเคราะห์ในระยะเริ่มต้นเพื่อสามารถป้องกันโรคร้ายไม่ให้ลุกลามและเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างทันท่วงที ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมี ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทเจนเนอราลี่ผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพระดับโลก ถือเป็นการผนึกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ ที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคร้ายอย่างเป็นระบบ
ด้าน นางสาวนทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป หลายคนเริ่มตื่นตัวและมองหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ที่ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางบริษัทประกัน เจนเนอราลี่ จัดโปรแกรมด้านการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งที่จะทำให้รู้ล่วงหน้าและ สามารถป้องกันสุขภาพได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โปรแกรม Preventive health care ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ สำหรับลูกค้าที่สนใจกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีตลอดปีสำหรับลูกค้าเจนเนอราลี่ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.generali.co.th/landing/genhealthlumpsum หรือสนใจซื้อประกันเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้ ติดต่อ 02 022 8222

Go To Lead


SCB LIFE 'แนะ' ผู้บริโภคฉลาดเลือก
นายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เปิดเผยว่า การจ่ายภาษีถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน แต่เราสามารถวางแผนการลดหย่อนภาษีให้เกิดผลสูงสุด ด้วยการใช้สิทธิ์ลดหย่อนต่างๆ อย่างไรก็ตามเรื่องการวางแผนภาษีไม่ได้มีกฎตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินและความสามารถในการจัดการรายได้ของแต่ละคน การลดหย่อนภาษีเป็นเพียงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่านั้น เราจึงควรดูถึงเป้าหมายทางการเงินที่แท้จริงของเราก่อนเสมอว่า ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนที่จะเหมาะกับความต้องการของเรา ในแต่ละช่วงเวลา “ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีดีมากกว่าการหักลดหย่อนภาษี แต่ประกันชีวิตยังเป็นการคุ้มครองความเสี่ยง ในอนาคตอีกด้วย SCBLIFE จึงส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง โดยสามารถเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และซื้อประกันชีวิตได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการออม หรือเพื่อเป็นรายรับหลังเกษียณ ควบคู่ไปกับได้ใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีโดย กล่าวคือ (1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุด 100,000 บาท (2) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่นอกจากจะช่วยให้มีรายรับหลังเกษียณอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จข้าราชการบำนาญ กองทุนสงเคราะครูโรงเรียนเอกชน และกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทรวมถึง (3) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ที่กำลังรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพากรก็สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เทศกาลลดหย่อนภาษีปีนี้ SCBLIFE มีข่าวดีมอบให้ลูกค้าและคนไทยทุกคน โดยได้จัดทำเครื่องมือช่วยวางแผนภาษี “SCBLIFE Tax Plan” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงเข้าไปที่ www.scblife.co.th ใช้เวลาเพียง 3 นาที คุณจะทราบผลทันทีว่า ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากค่าลดหย่อนต่างๆ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหรือยัง ทำให้สามารถวางแผนจัดการภาษีด้วยตนเองได้อย่างมืออาชีพ และสามารถวางแผนการลดหย่อนภาษีให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ SCBLIFE ยังได้คัดสรร 4 แบบประกันเด่นที่เหมาะสม และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อประกันชีวิตได้ตรงตามความต้องการ และสามารถเลือกปรับค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับงบประมาณของตน พร้อมประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับอย่างเต็มความคุ้มค่า ได้แก่
1) แบบประกัน Life Save 25/15 ออมง่าย ประกันแบบนี้เหมาะกับคนวัยทำงาน อายุ 25-30 ปี ที่ยังไม่มีภาระทางการเงินมากนัก แต่ต้องการวางแผนเก็บเงินควบคู่กับวางแผนภาษี โดยจ่ายค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงเดือนละไม่ถึงพันบาท ชำระเป็นเวลา 15 ปี พร้อมใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทในปีที่ชำระเบี้ย* แต่รับความคุ้มครองสูงตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไปอีก 25 ปี ในระหว่างนี้ก็รับเงินคืน 1% ของทุนประกันทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 1-24 เมื่อสิ้นปีที่ 25 รับเงินสิ้นสุดสัญญาอีก 150% ของทุนประกัน รวมผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเป็น 174% ของทุนประกัน
2) แบบประกัน Life Save 70/70 ออมอุ่นใจ แบบประกันที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนด้านสุขภาพระยะยาวพร้อมวางแผนรับเงินก้อนโตเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ โดยสามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพได้นานถึงอายุ 70 ปี (เบี้ยสัญญาเพิ่มเติม) พร้อมใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาทสำหรับเบี้ยสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับเบี้ยสัญญาหลักที่คุ้มครองชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท* ในระหว่างอายุสัญญามีเงินคืนสูงถึงปีละ 20% ของทุนประกันของค่าเบี้ยสัญญาหลัก ตั้งแต่ปีที่ 1 – อายุครบ 69 ปี และรับเงินก้อนคืนสูงถึง 200% ของทุนประกันเมื่ออายุครบ 70 ปี
3) แบบประกัน Life Protect 90/20 อีกทางเลือกที่ดีเพื่อสร้างหลักประกันในอนาคตให้กับครอบครัว โดยเริ่มออมสบายๆ เริ่มต้นค่าเบี้ยประกันภัยแค่หลักพันบาทต่อเดือน ชำระเป็นเวลา 20 ปี พร้อมใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทในปีที่ชำระเบี้ย* และแม้ผู้เอาประกันภัยต้องจากไปก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ ทายาทของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินเต็ม 100% ของทุนประกัน 4) แบบประกัน Life Retire 90/60 บำนาญมั่นใจประกันชีวิตแบบบำนาญที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตพร้อมเงินบำนาญหลังเกษียณ เมื่อสมัครเอาประกันก็ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ เมื่อครบปีที่จ่ายเบี้ยประกันภัยก็สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท (และหากไม่มีค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ถึง 300,000 บาท*) และเมื่อครบ 60 ปีก็เริ่มรับเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบขั้นบันไดไปจนอายุ 90 ปี

Go To Lead


อลิอันซ์ อยุธยา 'ดัน'โครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน”
นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า กว่า 60 ปีที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” นำนักเรียนชั้น ป.5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนอกห้องเรียน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ สิ้นปี พ.ศ.2560 นี้ จะมีนักเรียนคุณครูร่วมโครงการฯ จำนวน 49,822 คน นอกจากนี้ ต่อยอด2)โครงการนี้ให้เป็น “โครงการยุวมัคคุเทศก์” เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติงานเป็นยุวมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่สำคัญทางประวิติศาสตร์ จำนวน 150 คน อีกทั้งยังดำเนินโครงการ 3)“My Finance Coach” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ด้านการเงิน รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและสร้างประสบการณ์การประกอบอาชีพ 4)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” มอบโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 14-16 ปี เติมเต็มความฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการเปิดเวทีให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยไปฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชมืออาชีพ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
และได้ขยายโอกาสกีฬาฟุตบอลสู่ภูมิภาคด้วย 5)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้อง” ปีที่ 3 ปรับปรุงสนามฟุตบอลทั้งหมด 23 แห่ง ทั่วไปประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อสานฝันให้กับเด็กๆ ที่ต้องการเป็นนักฟุตบอล และเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนในฐานะที่เป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของชุมชน 6) โครงการดนตรีเปลี่ยนชีวิต Music Change Children’s Lives เป็นโครงการล่าสุด ที่นำดนตรีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเด็ก เยียวยาจิตใจให้มีความสุขและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ เราได้รับความร่วมมือกลุ่ม Music Sharing ครูดนตรีอาสา จัดสอนดนตรีทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายเป็นประจำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) ในวันนี้เด็กๆจะมาแสดงให้พวกเราชม ยิ่งไปกว่านั้น อลิอันซ์ อยุธยา ได้นำโครงการฯนี้เข้าแข่งขันกับกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก จำนวน22 ประเทศ ที่ร่วมส่งโครงการฯเพื่อรับทุน Social Innovation Fund ทุนจำนวน 50,000 ยูโร หรือ 2 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาศักยภาพเด็กๆที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่อง 3 ปี 7) โครงการด้านจิตอาสา จากทุกจากภาคส่วนทั้งพนักงาน ตัวแทนประกัน ลูกค้า โดยเป็นกิจกรรมด้านการบริจาค มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำความดีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ การช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต ร่างกายและอวัยวะ กิจกรรมระดมทุนเพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา จากกิจกรรม อลิอันซ์ อยุธยา ชาริตี้ฟันแฟร์ และการระดมทุนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 8) นอกจากนี้ สมาชิก Healthy Living Application สามารถร่วมบริจาคเงิน ง่ายๆกับมูลนิธิและองค์กรการกุศล ซึ่งเราจะเริ่ม จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวพัชรา กล่าวว่า ล่าสุด บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีตลอด 365 วัน โดยอลิอันซ์ อยุธยา เป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้ โดยเราได้ส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย เน้นให้รู้จักเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งจริงๆ สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ที่เราดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สำหรับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ คือ CSR Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำบุญ พร้อมๆ กับมอบความสุข สนุกสนาน ซึ่งได้กำหนดรูปแบบเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย ประชนทั่วไป รวมถึงร้านจากพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) รวมถึงมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ และที่สำคัญได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากพนักงาน ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานำไปใช้ในสานต่อโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com