Finance/share
Hot News: ธ.ก.ส.'หนุน'เกษตรกร 'ประกันภัย' โคนม
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ธ.ก.ส.'หนุน'เกษตรกร
'ประกันภัย' โคนม
ธ.ก.ส. 'หนุน' โครงการประกันภัยโคนม ค่าเบี้ยประกันภัย 810 บาท/ตัว คุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ วงเงิน 30,000 บาท/ตัว คุ้มครอง 1 ปี
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางการเงินและการประกอบอาชีพ
ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการประกันภัยโคนม เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากการตายของโคนมที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้สามารถพยุงตัวได้และมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่ โดยมีบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย
"โครงการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ 810 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว) ซึ่งให้ความคุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วยของโคนม 30,000 บาทต่อตัว การตายจากอุบัติเหตุ 30,000 บาทต่อตัว และการตายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และลมพายุ 30,000 บาทต่อตัว ระยะเวลารอคอย 30 วันแรกนับแต่วัน ขอเอาประกันภัย" นายธนารัตน์ กล่าว
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สำหรับเงื่อนไข ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม และโคนมที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรือไม่เจ็บป่วยในขณะที่กรมธรรม์เริ่มมีผล โดยต้องมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์ อายุโคนมตั้งแต่ 18 เดือน – 8 ปี และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้ว
นายธนารัตน์กล่าวว่า โครงการประกันภัยโคนมได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีจำนวน โคนมที่อยู่ในโครงการกว่า 1,283 ตัว จำนวนเงินที่ขอเอาประกันกว่า 952,548 บาท มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินกว่า 577,500 บาท
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยโคเนื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

Go To Lead


กรุงไทย” ยกระดับการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ “วอลเล็ต สบม.”
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดให้ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม.สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือบนตลาดรองเป็นครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย สามารถทำธุรกรรมได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถซื้อขายได้ 2 รุ่นคือ รุ่น SB236A ครบกำหนดมิถุนายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี วงเงิน 200 ล้านบาท จำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และรุ่น -2 SB248A ครบกำหนดสิงหาคม 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท จำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2563
การซื้อขายพันบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. บนตลาดรองผ่านแอปฯเป๋าตัง สำหรับผู้ลงทุนที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน หรือ Dip chip ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสแกนใบหน้าบนแอปพลิเคชันเป๋าตังและทำธุรกรรมตลาดรอง ด้วยตัวเองได้ทันที ขั้นตอนง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยผู้ลงทุนสามารถเช็คราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรม และรับเงินจากการขายได้ทันทีผ่านแอปฯ เป๋าตัง ขณะที่ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรฯ ในตลาดรอง จะได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ตามเงื่อนไขของพันธบัตรรุ่นนั้นๆ และได้รับดอกเบี้ยจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับเงินผ่านวอลเล็ต สบม. ทันที
ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลได้ง่าย ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เพราะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกในการออมเงินสำหรับประชาชนและผู้ลงทุนหน้าใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือโทร 02-111-1111

Go To Lead


ก.ล.ต. เผย Binance ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต
ผู้บริหารก.ล.ต. เปิดเผยว่า Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พร้อมเตือนประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ใช้บริการ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลและตรวจพบว่าได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ Binance แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊ก BinanceThaiCommunity Binance ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ก.ล.ต. จึงมีหนังสือไปยัง Binance และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อมูลต่อ ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปในการชักชวน หรือให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

Go To Lead


ทีเอ็มบี-ธนชาต เปิดตัว 2 เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์
นางสาวพัชรี กมลเวชช (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ MONLINE.COM และGOURMETMARKETTHAILAND.COM เพื่อเชื่อมโยงการช้อปปิ้งทั้งออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ โดยบัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาตยังคงเป็นพันธมิตรธุรกิจที่มอบสิทธิประโยชน์แบบเหนือระดับ เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์
บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต มอบโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท เมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียน SMS รับโปรสุดคุ้ม ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ TMBDP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 และลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ TBDP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 นอกจากนี้ ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบียังสามารถแบ่งชำระทั้งห้าง 0% 3 เดือน ด้วย ทีเอ็มบี โซกู๊ด เพียงชำระสินค้าแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH หรือ Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ โทร. 1770 สำหรับบัตรเครดิตธนชาต

Go To Lead


"เคทีซี"ซื้อหุ้น "กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง" 75% รุกสินเชื่อรถยนต์
นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท
นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 75,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของกรุงไทย ลีสซิ่ง เพื่อให้เคทีซีสามารถเสนอสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถยนต์ได้ครบวงจร และขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งให้กับฐานลูกค้าปัจจุบันของเคทีซีได้ทันที ทั้งยังเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ในอนาคต ซึ่งจะทำให้เคทีซีมีสัดส่วนสินเชื่อมีหลักประกันมากขึ้น รองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากความสามารถและสินทรัพย์ของกรุงไทยลีสซิ่งจากสาขา 11 แห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสำคัญทั่วประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ ในการปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนแนะนำบริการอื่นๆ ของเคทีซี ให้กับฐานลูกค้าของกรุงไทยลีสซิ่งและธนาคารกรุงไทยได้

Go To Lead


EXIM BANK รุกป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขั้นสูงสุด”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า EXIM BANK มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงานเพื่อให้พนักงานและครอบครัว ตลอดจนลูกค้า ผู้ประกอบการ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่กับการดูแลระบบและกระบวนการทำงานของธนาคารเพื่อให้บริการลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการได้ตามปกติ โดยสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการป้องกันของธนาคารที่ยกระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนลูกค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานพันธมิตรและสังคม จึงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. ทุกฝ่ายงานต้องรายงานบันทึกการเดินทาง (Timeline) พร้อมรายงานสุขภาพ โดยจัดทำ Timeline ทุกวัน สำหรับพนักงาน/บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในอาคารสำนักงาน/สาขา เพิ่มเติมจากการใช้งาน แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” โดยบุคคลภายนอกจะสามารถเข้ามาภายในอาคารสำนักงานได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2. พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home : WFH) ทั้งหมด ยกเว้นพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้าสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน/สาขาได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อรองรับการทำธุรกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ทีมปฏิบัติงานสำหรับธุรกรรมสำคัญแบ่งเป็น 2 ทีม ปฏิบัติงานแยกจากกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อสัมผัส 3. พนักงานทุกคนยกระดับการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และรักษาวินัยการรายงานสถานะสุขภาพประจำวันอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และงดการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การอบรม ประชุม งานเลี้ยง การเยี่ยมหรือพบลูกค้าโดยตรง (Face to Face Meeting) โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดหรือช่องทางอื่น ๆ ทดแทนตามความเหมาะสม 4. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) จุดสัมผัสต่าง ๆ รวมทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารเอ็กซิม และทยอยฉีดพ่นทุกสาขาของ EXIM BANK ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ แม้ว่าจะยังไม่พบกรณีพนักงาน/บุคคลภายนอกติดเชื้อโควิด-19 จากการใช้พื้นที่ของ EXIM BANK 5. ดำเนินมาตรการความปลอดภัยของอาคารในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เช่น การสแกนอุณหภูมิวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ การกำหนดจุดรับส่งเอกสาร การสแกน UV ฆ่าเชื้อเอกสาร การทำความสะอาดจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงด้วยความถี่บ่อยครั้งขึ้น การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละครั้ง การงดใช้บริการห้องออกกำลังกาย EXIM Club เป็นต้น

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com