Finance/Stock
Hot News: สงคราม 'ดอกเบี้ย'เงินฝาก
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
สงคราม 'ดอกเบี้ย'เงินฝาก
ทีเอ็มบี เดินหน้า'เพิ่ม'ดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากประจำสูงสุดถึง 1.85% 'ย้ำ'ลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า แบงก์กรุงไทย 'ชู' เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี ปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับมากกว่า สำหรับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6 เดือนและ 12 เดือน ที่นำเงินฝากเข้าบัญชีตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ และหรือเงินที่ฝากเพิ่มเข้าไปในบัญชีเดิม ก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 1.85% ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน นี้
สำหรับบัญชีฝากประจำ 6 เดือน มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.50% มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.75%สำหรับบัญชีฝากประจำ 12 เดือน
มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.70%มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 1.85% การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 –30 กันยายน 2562 นี้ Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com
ด้านแบงก์กรุงไทย รายงานว่า เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี เปิดรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 62 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่ล่วงหน้าไปแล้วหรือจ่ายเกินไปจากเงินต้นที่ฝากไว้ ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากที่ตกลงเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Go To Lead


กสิกรไทยเปิด MADHUB 'หนุน' ธุรกิจออนไลน์
นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลของ ETDA มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยกลุ่ม B2B และ B2C ปี 2560 มีมูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท ปี 2561 มีมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท เติบโต 14% และคาดว่าในปี 2562 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยจะเติบโต 20% ซึ่งเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนคนขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ใครๆ ก็ทำได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยและความเชื่อมั่นในการโอนเงินผ่านออนไลน์ก็มีมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจนี้ ประกอบกับธนาคารได้สำรวจคนที่ทำธุรกิจออนไลน์แล้วพบว่ามีปัญหาในหลายๆ เรื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง MADHUB ศูนย์รวมโซลูชั่นสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้ทำธุรกิจอย่างมืออาชีพได้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหาการจัดการสต๊อก ที่ไม่เป็นระบบ ทำให้เสียลูกค้าและโอกาสการขาย ธนาคารจึงมีบริการ MADVISOR ที่รวมเครื่องมือตัวช่วยในการบริหารจัดการ เช่น ระบบจัดการสต๊อก ระบบจัดการหน้าร้าน และระบบบัญชี เป็นต้น ปัญหาต่อมาที่คนทำธุรกิจออนไลน์กำลังเผชิญอยู่ ได้แก่ การหาลูกค้าใหม่ การแข่งขันที่สูงขึ้นและไม่มีความรู้ในการทำตลาดออนไลน์ จึงทำให้การหาและเพิ่มลูกค้าใหม่เป็นไปได้ยาก ธนาคารจึงสนับสนุนความรู้ผ่าน MADCOURSE คอร์สออนไลน์ด้านการตลาดยอดฮิตที่ปกติมีค่าเรียนสูงมากและต้องไปเรียนด้วยตนเอง ซึ่งธนาคารเข้าใจข้อจำกัดของลูกค้าทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย จึงทำหลักสูตรให้ลูกค้าได้เรียนฟรี 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา เลือกเรียนได้ตามความสนใจและระดับของทักษะ สอนโดยโค้ชชื่อดัง ได้แก่ คุณสโรจ เลาหสิริ Rabbit’s Tale คุณมัณฑิตา จินดา Digital Tips คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Small World for Kids และคุณวณิชชา วรรคาวิสันต์ Digitory พร้อมทั้งโค้ชผู้มากประสบการณ์อีกมากมาย และถ้าใครมีเวลาอยากจะเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวเป็นๆ และรับคำปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์แบบฟรีๆ สามารถมาเข้ามารับบริการได้ที่ MADSPACE ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะมีการจัดสัมมนาเป็นประจำทุกเดือน www.kasikornbank.com/MADHUB
อีกปัญหาสำคัญที่คนทำธุรกิจออนไลน์พบคือ ปัญหาต้นทุนการทำธุรกิจที่สูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าโฆษณาและค่าขนส่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำในการทำธุรกิจออนไลน์ ธนาคารจึงได้ออกบัตรเดบิต MADCARD ซึ่งเป็นบัตรเดบิตใบแรกที่ให้ส่วนลดค่าโฆษณา เมื่อซื้อโฆษณาบน Facebook Instagram หรือ Google จะได้รับเงินคืน 1% และ 0.5% สำหรับการซื้อของออนไลน์ โดยรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนลด 50% ซื้อสมุดเช็ค และหากใช้จ่ายผ่าน MADCARD อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารในอนาคต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอป K PLUS ได้ โดยตั้งเป้ายอดสมัครบัตร 100,000 ใบ ในช่วงแรกของการออกบัตร นอกจากนี้ยังมีดีลพิเศษทั้งส่วนลดค่าขนส่ง ส่วนลดค่ากล่องและอุปกรณ์แพ็คสินค้า โดยได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของธนาคาร เช่น ไปรษณีย์ไทย, Best Express และโอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจไว้ที่ MADDEAL ซึ่งสามารถซื้อดีลเด็ดๆ เหล่านี้ได้ที่ www.kasikornbank.com/MADHUB เมื่อทำธุรกิจไปแล้วอีกปัญหาของคนทำธุรกิจออนไลน์ ก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ธนาคารจึงได้ออก MADFUND เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ มีหลักประกันหรือไม่มีก็กู้ได้ เพื่อให้ธุรกิจออนไลน์มีความคล่องตัว และสามารถต่อยอดเติบโตต่อไปได้ โดยธนาคารเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท
นายพัชร กล่าวว่า นอกจากการเปิดตัว MADHUB แล้ว ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดตัวพันธมิตรซึ่งก็คือ KERRY Express บริษัท Logistic ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มคนทำธุรกิจออนไลน์ออกบัตร MADCARD FOR KERRY EXPRESS ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจากธนาคารกสิกรไทยและสิทธิพิศษจาก KERRY Express ความร่วมมือกันในวันนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจออนไลน์เติบโต ธนาคารเชื่อมั่นว่าทั้ง 6 บริการที่อยู่ภายใต้ MADHUB นั้น จะช่วยให้คนทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง ก็สามารถทำธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตได้ และคาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครสมาชิก MADHUB จำนวน 150,000 คน ภายในสิ้นปีนี้ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.kasikornbank.com/MADHUB

Go To Lead


ธนาคารกรุงเทพ 'ช่วย' ผู้ประสบอุทกภัย
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อสานต่อการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมทั้งลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้าสินเชื่อบุคคล โดยมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างราบรื่น สามารถฟื้นฟูชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไป สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือ ธนาคารได้เตรียมไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้น และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม โดยลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีมาตรการปรับและผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด พร้อมการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีตามโครงการ ‘สินเชื่อบัวหลวง SMEs บรรเทาทุกข์จากอุทกภัยปี 2562’ เพื่อเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยที่ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาความเหมาะสมแต่ละกรณี ในส่วนของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารพิจารณาสินเชื่อฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมของแต่ละราย
ลูกค้าสินเชื่อบุคคล ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือปรับเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อที่มีกับธนาคาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย มีทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 50% ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระสูงสุด 40% ปรับลดอัตราดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดจากเหตุอุทกภัย และยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด พร้อมการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ‘สินเชื่อบัวหลวงพูนผล’ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR –2% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com