Finance/Stock
Hot News: ธุรกิจ'ส่งออก-ท่องเที่ยว' ติดปีก
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ธุรกิจ'ส่งออก-ท่องเที่ยว' ติดปีก
CIMB Thai 'ชี้' ธุรกิจ'ส่งออก-ท่องเที่ยว' ดาวรุ่ง 'เผย'ประเทศไทยเผชิญสงครามเศรษฐกิจภายนอกและภายใน อาจเกิดความเสี่ยงฉุด GDP ปีนี้ลดเหลือ 3.7 % 'ย้ำ' ความเสี่ยงภายในประเทศหลักๆมาจากภาคการลงทุน เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ไอคลิกนิวส์ดอทคอม (www.iclicknews.com) ว่า สำนักวิจัยประมาณการว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในกรอบ 3.5-3.8% และปรับประมาณการจีดีพีปี 2561 ไว้ที่ 3.7% จากเดิม 4% เรายังเชื่อมั่นในเทฟลอนไทยแลนด์ หรือภาวะที่เศรษฐกิจไทยมีความทนทานต่อปัจจัยที่จะเข้ามากระทบ จึงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่กลับไปชะลอลงต่ำกว่า 3%และหวังว่าถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข โอกาสที่จะได้เห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตเหนือ4% ยังมีอยู่ซึ่งตัวแปรสำคัญคือ รัฐบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้บริโภคว่านโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจต่างๆ จะถูกสานต่อไปยังรัฐบาลชุดต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
ประเทศไทยกำลังเผชิญสงครามเศรษฐกิจจากภายนอกและภายในประเทศ เป็นความเสี่ยงที่อาจฉุดจีดีพีปีนี้เติบโตไม่เท่าที่เคยคาดการณ์ขณะที่ความเสี่ยงภายในประเทศหลักๆมาจากภาคการลงทุน ที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง สงครามเศรษฐกิจเก้าทิศมีความเสี่ยงหลักมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สงครามทางทหาร ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเหนือและตะวันออกกลาง และปรากฏการณ์ความตึงเครียดล่าสุดระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซีย กดดันบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งผลให้เงินทุนมีความผันผวน
สงครามการค้า สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อลดการขาดดุลการค้ามหาศาล และอาจถูกตอบโต้จากประเทศคู่ค้า ทำให้การค้าโลกชะลอกระทบการส่งออกไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่หลักๆจะเป็นทางอ้อม เพราะไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐ จีน และประเทศอาเซียน สงครามค่าเงิน สืบเนื่องจากสงครามการค้าทำให้หลายประเทศเศรษฐกิจชะลอ สหรัฐฯ ยูโรโซน หรือญี่ปุ่น พยายามทำค่าเงินตัวเองให้อ่อนค่าลงเพื่อช่วยผู้ส่งออก ซึ่งไทยและประเทศอื่นในอาเซียนก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากจากความไม่มั่นใจในสกุลเงินสำคัญ เงินจึงไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ ซึ่งไทยเป็นเหยื่อของสงครามค่าเงินและปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือลดการแข็งค่าของค่าเงินบาทกระทบผู้ส่งออก ส่วนผู้นำเข้าเองก็อาจชะลอนำเข้าเครื่องจักรเพื่อรอค่าเงินแข็งค่ากว่านี้
สงครามภาษี สหรัฐฯ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้กลับไปลงทุนในสหรัฐฯ ขณะที่ไทยเองก็ลดภาษีและสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในEEC ซึ่งอีกประเทศก็พร้อมแข่งกันลดภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือนักลงทุนต่างชาติ แต่ประเทศที่จะช่วงชิงนักลงทุนต่างชาติได้ต้องอาศัยมากกว่าภาษี เช่น แรงงานฝีมือ โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน ถ้าไทยมุ่งแข่งเรื่องภาษีไทยมีแต่จะแพ้
สงครามจิตวิทยาสิ่งที่ทรัมป์ทำตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จคือใช้วิธีการให้คนสับสน คู่ต่อสู้คาดเดาไม่ออก เพื่อบรรลุผลที่ตั้งใจไว้ สงครามการก่อการร้ายคล้ายสงครามทางทหารแต่คาดเดายากและจุดประสงค์เพื่อทำให้คนหวาดะหวาดหวาดหกดกดหกดกลัว ส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว ตลาดเงินผันผวนระยะสั้น
สงครามภายในประเทศประกอบด้วย สงครามชนชั้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรอบนี้เป็นการเติบโตบนความเหลื่อมล้ำ ผู้ได้ประโยชน์คือธุรกิจขนาดใหญ่และคนรายได้ระดับกลางถึงบนขึ้นไป ขณะที่กลุ่ม SME และคนระดับฐานรากยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้ภาคเกษตรยังตกต่ำสะท้อนภาพความแตกต่างทางรายได้ของคนไทย เราอยากเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากกว่ามุ่งเน้นการเติบโตอย่างเดียว สงครามวัยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วและกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีผลให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นต่อเนื่อง แต่เราควรดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ละทิ้งคนวัยเด็กและวัยเริ่มทำงานเพราะคนกลุ่มนี้กำลังจะแบกรับภาระทางภาษีเพื่อเลี้ยงดูคนสูงอายุในอนาคต เราควรเก็บภาษีให้เหมาะสมกับสวัสดิการแต่ละช่วงอายุ เริ่มกระตุ้นและให้แรงจูงใจคนวัยทำงานเริ่มออมเงินและลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ นอกจากนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้คนที่มีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทันจะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตรวมถึงศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทว่า เราจะทำอย่างไรให้คนระดับฐานราก ผู้ประกอบการ SME และผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยีได้ทัน เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
สงครามกวาดล้างการทุจริตกระแสสังคมเรื่องการต่อต้านการทุจริตได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการทุจริตในระบบราชการและภาคธุรกิจ แม้รัฐบาลจะมีความพยายามปราบคอรัปชั่นแต่ยังไม่สามารถกวาดล้างการทุจริตได้ เพราะเป็นปัญหาที่ก่อตัวฝังรากแน่น เป็นเนื้อร้ายเกาะกินสังคมและเศรษฐกิจไทย ตราบใดที่การทุจริตคอรัปชั่นยังดำเนินไป ทรัพยากรจะไม่สามารถกระจายตัวไปสู่ประชาชนที่ต้องการเม็ดเงินเหล่านั้นตามโครงการต่างๆ ได้นโยบายภาษีเพื่อกระจายรายได้ก็ไม่เกิด เพราะเม็ดเงินถูกดูดเข้าสู่คนไม่กี่คน ไม่กี่กลุ่มทำให้สังคมแห่งความเหลื่อมล้ำดำเนินต่อไป และกดดันศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

Go To Lead


KTC VISA QR Code
นายธศพงษ์ รังควร ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น TapKTC ให้มีฟีเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในยุคสังคมไร้เงินสดให้ได้มากที่สุด ปัจจุบัน เคทีซีได้พัฒนาบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่าน KTC QR Code ซึ่งเป็นบัตรเครดิตรายแรกและรายเดียวที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ทั้งผู้ถือบัตรเครดิตและร้านค้า โดยได้รับการอนุมัติเข้า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และมีสมาชิกทำรายการผ่าน KTC QR Code Payment ในพื้นที่ทดลองให้บริการเป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เคทีซีได้จับมือกับวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เปิดให้บริการ KTC VISA Scan to Pay Cross Boarder เพื่อให้บริการกับนักธุรกิจ หรือสมาชิกที่ต้องเดินทางใช้จ่ายในต่างประเทศไปแล้ว ในวันนี้ เคทีซีและวีซ่าจึงมองโอกาสในการขยายจุดให้บริการ KTC VISA Scan to Pay เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสทดลองใช้ และมีประสบการณ์ตรงกับช่องทางการชำระเงินแบบใหม่ในขอบเขตที่กว้างขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผู้นำในธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีการปรับรูปแบบการชำระเงินผ่านตู้ E-Ticketing ที่สามารถรองรับการชำระเงินผ่าน KTC VISA QR Code บัตรเครดิตได้เป็นที่เรียบร้อย จัดแคมเปญการตลาดพิเศษเพื่อจูงใจให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ได้มาทดลองใช้รูปแบบการชำระเงินดังกล่าว”ช
“สำหรับสิทธิพิเศษที่เคทีซีจัดเตรียมให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ที่มาใช้บริการ KTC VISA QR Code ผ่านตู้ E-Ticketing ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 22 สาขาที่ร่วมรายการ เพียงสมาชิกสแกน QR Pay ด้วยโมบายแอปพลิเคชั่น TapKTC เพื่อชำระเงินค่าบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (ต่อรายการ) ผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท รับฟรี! Combo Set 1 ชุด (ประกอบด้วยป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ และน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์) มูลค่า 215 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2561”
นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทย บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วีซ่ายังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวกลางให้ผู้ออกบัตร (Issuer) และผู้รับบัตร (Acquirer) สามารถเชื่อมต่อระบบการชำระเงินถึงกันได้ด้วยมาตรฐานระดับสากล สำหรับเคทีซีถือเป็นบัตรเครดิตรายแรกที่เปิดใช้ระบบการชำระเงิน QR Code ผ่านบัตรเครดิต และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก็เป็นพันธมิตรธุรกิจโรงภาพยนตร์รายแรกเช่นกันที่ได้พัฒนาตู้ E-Ticketing ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้ QR Code จากแหล่งเงินในรูปแบบของบัตรเครดิตได้ วีซ่าจึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อขยายจุดรองรับการใช้ KTC VISA QR Code ไปถึงกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น และสร้างความคุ้นชินกับรูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ ในสังคมไร้เงินสด ”
เคทีซีหวังว่าบริการ “KTC VISA Scan to Pay @ Major Cineplex” จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับช่องทางการชำระเงินของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ที่พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ เคทีซียังคงเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชั่น TapKTC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสังคมไร้เงินสด รวมถึงการคัดสรรกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกโหลดแอปฯ TapKTC และทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น

Go To Lead


GSB Infinite Enigma'
ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงภาพยนตร์อีนิกม่าแห่งนี้ ที่สามารถตอบโจทย์ คอนเซ็ปต์เดียวกับ "GSB Infinite Banking" ภายใต้แนวคิด Ultimate Experience "ชีวิตเอกสิทธิ์ ไร้ขีดจำกัด" เพื่อให้บริการกับลูกค้าระดับสูงสุดที่ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Master Card World Elite ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะในระดับ High Net Worth ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสุดโดยตรงจากโรงภาพยนตร์ อีนิกม่า พร้อมทุ่มงบในการเนรมิตเลาจน์ภายในให้เป็นสี Pink Gold ตามแบรนด์ดิ้งของ GSB Infinite Banking
อีนิกม่า เป็นโรงภาพยนตร์สไตล์คลับแห่งแรกที่มีความหรูหราโดดเด่นสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปิดให้บริการพร้อมโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยบรรยากาศแบบไนท์คลับในลาสเวกัส เมื่อเดินเข้ามาภายในเลาจน์ พบกับเฟอร์นิเจอร์ผ้าไหมที่นุ่มและสบาย พร้อมการตกแต่งอย่างหรูหราที่ถูกดีไซน์โดย Diego Gronda สถาปนิกผู้มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้รับรางวัลและผลงานดีไซน์ต่าง ๆ มามากมาย รวมไปถึงเป็นผู้ออกแบบ Kodak Theater สถานที่ประกาศรางวัลออสการ์
อีนิกม่า เป็นโรงภาพยนตร์ที่เปิดให้บริการในระดับ 7 ดาว ที่พร้อมด้วยพนักงานดูแลต้อนรับทุกจุด ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์พร้อมบริการที่เหนือระดับและดีที่สุด โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว เริ่มตั้งแต่บริการจองตั๋วผ่าน Butler ส่วนตัว ผ่านทางโทรศัพท์ และในเลาจน์ ลูกค้าไม่ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วที่ Box Office กว่า 80% เป็นลูกค้าประจำ Butler สามารถจดจำเครื่องดื่มโปรด พร้อมทั้งรสชาติของป๊อปคอร์นที่คุณชอบ มีบริการทั้ง น้ำผลไม้ ชา กาแฟ หรือจะเลือกดื่มไวน์ และสปาร์กลิ้ง จากลิสท์ที่ถูกสรรหามาอย่างดี นอกจากนี้ ยังมี Craft Cocktail ซึ่งถูกปรุงแต่งโดย Mixologist คอยบริการอีกด้วย รวมถึง สามารถเลือกรับชุดเซ็ตอาหาร หรือของหวาน ภายในเลานจ์ยังมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าจาก Osim คอยให้บริการอีกด้วย
ส่วนภายในโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยโซฟาเอนนอนจำนวน 33 ที่นั่ง สามารถปรับระดับได้ถึง 3 ระดับ เป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย ที่พร้อมบริการด้วย ผ้าคลุมโซฟา หมอนอิง ที่ทำจากผ้าไหมไทยอย่างดี รวมถึงบริการ ที่ชาร์จมือถือ และโคมไฟส่วนตัว หากคุณต้องการบริการใด ๆ Butler ก็พร้อมจะให้บริการคุณถึงที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์เพียงแค่คนกดปุ่มเรียกเท่านั้น ทั้งหมดนี้จะทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสุนทรีย์ที่สุดสำหรับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในครั้งนี้จะยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ ที่เหมาะกับลูกค้าระดับ High Net Worth ของบริการ GSB Infinite Banking Privilege ที่จะได้รับและสัมผัสประสบการณ์สุดหรูแสนพิเศษที่น่าประทับใจด้วยชีวิตเอกสิทธิ์ ไร้ขีดจำกัดจริง ๆ เพียงแสดงบัตรเครดิต ออมสิน Master Card World Elite รับสิทธิพิเศษชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อีนิกม่าได้ 2 ที่นั่ง มูลค่า 4,000 บาท และสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษพร้อมผู้ติดตามได้อีก 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Go To Lead


บัตรเครดิต TMB มอบเงินคืนสูง 2,400 บาท / บัตร
บัตรเครดิต TMB ให้คุณบินทั่วโลก ในความสบายที่ต่างกัน พร้อมมอบเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารและบริการผ่านบัตรเครดิต TMB ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com (จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ หรือ 2,400 บาท ตลอดรายการ) ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิมพ์ TMBTG ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/promotion

Go To Lead


ยูโอบี ลอนช์ "บิสสมาร์ท"บริการSME
นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดเผยว่า ยูโอบี ได้อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME มาอย่างยาวนานถึง 80 ปี เราตระหนักดีว่าการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เราจึงเล็งเห็นถึงความต้องการและความจำเป็นของผู้ประกอบการ SME ไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้พัฒนา ยูโอบี บิสสมาร์ท โซลูชั่นจัดการธุรกิจครบวงจรบนคลาวด์ด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย ในราคาที่จับต้องได้ ช่วยผู้ประกอบการลดเวลาการจัดการระบบหลังบ้าน ทำให้มีเวลาไปมุ่งสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์กร ยูโอบี บิสสมาร์ท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงถึงร้อยละ 60 หากต้องซื้อซอร์ฟแวร์เพื่อมาบริหารจัดการและสามารถใช้งานได้ผ่านมือถือและบนเดสก์ทอป
หนึ่งในฟังก์ชั่นของ ยูโอบี บิสสมาร์ท คือฟังก์ชั่นการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจ่ายเงินเดือนพนักงาน และระบบวันลาของพนักงานผ่าน HReasily ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้านทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย บริษัทฟินเทค ในสิงคโปร์ ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าไปใช้งาน SAP Business One ซึ่งเป็นโซลูชั่นการบริหารจัดการ และยังถือเป็นครั้งแรกที่ SAP ร่วมกับธนาคารยูโอบี ให้บริการ SAP Business One แก่ SMEs ไทย ผ่านธนาคารในเอเชีย
นายคลอส แอนเดอร์สัน ประธานและกรรมการผู้จัดการ SAP Southeast Asia กล่าวว่า "ในภูมิภาคนี้รัฐบาลอาเซียนได้รับทราบถึงบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีในการช่วยให้ SMEs บรรลุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดหาโซลูชั่นที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล จะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SME ในการขยายธุรกิจ SAP ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ UOB ในการสนับสนุนการเติบโตของ SME ในประเทศไทยและทั่วอาเซียน"

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com