Finance/Stock
Hot News: TMB 'ฟรี'ค่าธรรมเนียม กู้สินเชื่อ 'บ้าน' // ก.ล.ต. มุ่งพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย //CIMB THAI เข้มระบบความปลอดภัย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
TMB 'ฟรี'ค่าธรรมเนียม
กู้สินเชื่อ 'บ้าน'
TMB โปรแรง จัดให้ “ฟรี!! ค่าธรรมเนียม” สำหรับสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี และสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยคงที่ ลูกค้าผ่อนสบายตลอด 3 ปีแรก
นางมารี แรมลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ธนาคารทีเอ็มบี หรือ TMB เปิดเผยว่า แคมเปญพิเศษ “ฟรี!! ค่าธรรมเนียม” สำหรับสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ที่ซื้อบ้านใหม่ทุกประเภท และสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ มอบความคุ้มแบบจัดเต็มได้แก่ ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอดอายุสินเชื่อ ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ พร้อมทั้งมอบดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอด 3 ปีแรก ลูกค้าสามารถรับแคมเปญพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 60
ทีเอ็มบี รู้ถึงความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แนวคิดหลัก Make THE Difference ล่าสุดทีเอ็มบีได้ออกแคมเปญ “ฟรี!! ค่าธรรมเนียม” สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ที่ซื้อบ้านใหม่ทุกประเภทและสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิวัติวงการธนาคารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการกู้บ้านได้อย่างครบถ้วนช่วยให้ลูกค้ากู้บ้านแบบสบายใจเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียมจิปาถะ พร้อมทั้งไม่ต้องกังวลกับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ อีกต่อไป
"แคมเปญ “ฟรี!! ค่าธรรมเนียม” ลูกค้าจะได้ประหยัดจากรับฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ให้สูงสุดถึง 200,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอดอายุสินเชื่อ และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ" นางมารี กล่าว
โดยสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รับดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3.5% ต่อปี (ตลอด 3 ปีแรก) เมื่อกู้ซื้อบ้านจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ รับดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3.6% ต่อปี (ตลอด 3 ปีแรก) เพียงสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต
ผู้สนใจสมัครแคมเปญพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีเอ็มบี ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ tmbbank.com

Go To Lead


ก.ล.ต. มุ่งพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตลาดตราสารหนี้ถือเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของเศรษฐกิจไทย ควบคู่กับตลาดตราสารทุนและระบบธนาคารพาณิชย์ ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้มีอัตราการเติบโตมากอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมาอยู่ที่ร้อยละ 75 ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา โดย ณ 30 กันยายน 2560 มียอดมูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชน 3.78 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ร้อยละ 92 และตั๋วเงินอีกร้อยละ 8 ก.ล.ต. ยึดหลักสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจใช้ตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการระดมทุนได้โดยไม่มีภาระมากจนเกินไป คู่กับการมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม เพราะตราสารหนี้ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนได้ โดยความเข้มอ่อนของหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้จะแยกตามประเภทผู้ลงทุน โดยหากเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้าง จะมีเกณฑ์ที่เข้มมากกว่าการเสนอขายในวงจำกัด ที่มีทั้งการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนอยู่ในวงแคบ ซึ่งเกณฑ์จะมีความผ่อนปรนมากกว่า”
ช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีกรณีบริษัทที่ออกตราสารหนี้บางแห่งใช้ช่องทางการระดมทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุนไปอย่างผิดวัตถุประสงค์ คือ กระจายการขายช่องทางนี้ไปยังผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคยกับบริษัท ประกอบกับผู้ลงทุนมีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน (search for yields) ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางในการเสนอขายตราสารหนี้เหล่านี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ลงทุนมองข้ามความเสี่ยงในการลงทุน ก.ล.ต. จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้น อาทิ จำกัดการขายตั๋วเงิน ให้ใช้ระดมทุนเฉพาะวงจำกัดไม่ให้กระจายวงกว้าง มีการเพิ่มกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้น เช่น การขายหุ้นกู้ระยะยาวให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้น เป็นต้น

Go To Lead


CIMB THAI เข้มระบบความปลอดภัย
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ส่วนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยนั้น จากการประเมินในเบื้องต้น ธนาคารและลูกค้าของธนาคารไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชี และรหัสหรือพาสเวิร์ดใด ๆ ของลูกค้า นอกจากนี้ จากการประเมินและตรวจสอบของทางกลุ่มซีไอเอ็มบี ยังไม่พบว่ามีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แต่อย่างใด
เทปสำรองข้อมูลส่วนหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย และบริษัทในเครือ (รวมถึงธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือ) เกิดการสูญหายระหว่างการขนย้าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ทางกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้มีการเฝ้าระวังและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกช่องทางอย่างเต็มที่ รวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มฯยังได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการภายในและเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนั้น หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777 ติดตามอย่างใกล้ชิด

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com