Editorial/Article
Hot News: Talk of The Town ดารา Call Out !
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
Talk of The Town ดารา Call Out !!
กระแสดารา นักร้อง คนดัง ในวงการบันเทิง ออกมา Call Out ในสื่อสังคม Social Media เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มาฉีดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต COVID ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
การแสดงออกของเหล่าดารา นักร้อง คนดัง เป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง โดยไม่ละเมิดบุคคลอื่น ย่อมกระทำได้ ยกเว้นบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็น ด้วยถ้อยคำที่ดูหมิ่น หยาบคาย ต่อบุคคลอื่น ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง
จับตาให้ดี คนที่ออกมา Call Out ส่วนใหญ่ เป็นคนรุ่นใหม่ คนทำงาน ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นการจุดพลุให้รัฐบาล หันมามองประชาชนอย่างแท้จริง และเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและจริงจัง
ในภาวะวิกฤตแบบนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID สายพันธุ์เดลต้า อินเดีย ที่กลายพันธุ์ออกมาอาละวาด สายพันธุ์นี้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ แต่แพร่เชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งเด็ก วัยรุ่น คนทำงาน และผู้สูงวัย กระจายไปในครอบครัว ที่ทำงานและสาธารณะ
ส่งผลให้ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ COVID สายพันธุ์เดลต้า จำนวน 10,000 กว่าคนต่อวัน เป็นเวลาติดต่อกันหลายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิตนิวไฮ กว่า 100 คนต่อวัน ห้องไอซียูเต็มหมด เตียงไม่พอ ในพื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทุบรี ชลบุรี สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น
หากรัฐบาลไม่รีบปรับยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเรื่องวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันไวรัส COVID สายพันธุ์เดลต้า ให้เพียงพอ จะทำให้ประชาชนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคร้ายแรง และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
และสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ เชื้อไวรัส COVID นั้น มีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา รวดเร็วและรุนแรงขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการระบบ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลกรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ สมุนไพรไทย หรือสมุนไพรทางเลือก ระบบดิจิทัลครบครัน ที่สามารถให้แพทย์ พยาบาล Robot ให้ความรู้ประชาชน ตั้งแต่การดูแลตัวเอง การป้องกันตัวเอง การป้องกันการติดต่อคนรอบข้าง ต้องปรับให้รวดเร็วต่อสถานการณ์เช่นกัน
ตามด้วยการเยียวยาประชาชน ทั้งคนที่ติดเชื้อไวรัส COVID และคนที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งบางคนจิตตก หรือเกิดอาการซึมเศร้า ทั้งตกงาน ไม่มีอาหาร ไม่มียา ไม่มีอนาคต ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชน ต้องร่วมมือกัน
ยามนี้การสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศ สังคมไทยเคยเป็นสังคมที่เกื้อหนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หากเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง ตัดปัญหาเรื่องการเมือง เอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่พวกพ้อง เครือญาติ
สรุปว่ากรณี Call Out ของเหล่าดารา นักร้องนั้น กลุ่มคนพวกนี้เป็นบุคคลสาธารณะ Public มีแฟนคลับ มีทีมงาน มีครอบครัวที่ต้องดูแล ต้องรักษาชีวิตเพื่อคนอีกหลายชีวิต พวกเขาต้องการสื่อสารข้อมูล Information ข้อเท็จจริง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและรอคอย... ให้ภาครัฐ ผู้บริหารประเทศ ทีมผู้บริหารสาธารณสุข ทีมผู้บริหารวัคซีน และทุกภาคส่วน ได้รับรู้และตระหนักว่า รัฐยังเป็นความหวัง....เป็นกลไกหลัก ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้คนไทยฝ่าวิกฤต COVID และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่...ไปให้จงได้

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com