Editorial/Article
Hot News: ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 'เล็ง'ช่องทางและโอกาสใหม่ๆ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 'เล็ง'ช่องทางและโอกาสใหม่ๆ
ไตรมาสแรกของปี เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเช่นกัน
แม้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังผันผวน ทั้งยุโรป และเอเชีย บางประเทศ แต่ที่น่าจับตามอง ก็คือ ยักษ์ใหญ่ จีน ได้มีการทุ่มเงินมหาศาล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายในยุคดิจิทัล
ในจังหวะนี้คนรุ่นใหม่ ที่ไฮเทค สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาแย่งแชร์ตลาด และเจาะตลาดใหม่ๆมากขึ้น
ส่วนคนรุ่นเก่า ที่ยังมีไฟ มีเวลา และมีกำลังทรัพย์ ส่วนหนึ่งใกล้เกษียณ และบางส่วนก็เกษียณแล้ว ก็เริ่มเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆเช่นกัน อาทิ อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ และลอจิสติกส์ เป็นต้น
ช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ยังรอคอยผู้ที่มองเห็นโอกาส ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs หรือ Statr Up ก็ต้องเดินไปข้างหน้า
ใครที่ไวกว่า มองช่องทางได้เร็วกว่า และมีสายป่านการเงิน ก็ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวัน...

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com