Editorial/Article
Hot News: รณรงค์ 'ปลูกต้นไม้คนละต้น' ลดมลพิษ
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
รณรงค์ 'ปลูกต้นไม้คนละต้น' ลดมลพิษ
ในภาวะที่โลกยังผันผวน ทั้งเศรษฐกิจ โรคระบาดไวรัส โคโรนา ซ้ำยังแพร่กระจายไปทั่วโลก
ขณะเดียวกันประเทศไทย ก็ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว ไวรัส อู่ฮั่น ฝุ่นพิษ ภัยแล้ง เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบด้านกว้าง ทั้งธุรกิจ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวไทยในเมืองหลวงและเมืองใหญ่
จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่าง เป็นปัญหาสะสมเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่การป้องกันหรือดูแล เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มีการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหว ให้หน่วยงานบางแห่ง ขายหน้ากากอนามัยราคาไม่แพง ให้แก่ประชาชน ที่ต้องการเดินทางออกจากบ้าน ไปทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้มีการรณรงค์ ให้ปลูกต้นไม้ในเมืองใหญ่มากขึ้น จริงๆแล้วบ้านเราก็มีการจัดอีเวนท์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะบางองค์กรเท่านั้น
หากทุกบ้าน ทุกชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการรณรงค์อย่างจริงจัง ช่วยกันปลูกต้นไม้กันคนละต้น ก็จะช่วยลดมลพิษในระดับหนึ่ง
และการเดินทางระยะใกล้นี้ อาจจะเปลี่ยนจากการเดินทางด้วยรถ เป็นการเดิน หรือปั่นจักรยาน เพื่อช่วยลดปัญหาการสร้างมลพิษอีกวิธีหนึ่ง
ที่สำคัญเราต้องช่วยกันวันละนิด เพื่อลดมลพิษกันวันละหน่อย ก่อนที่เราจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เรา...

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com