Editorial/Article
Hot News: 'รัฐ' เก็บภาษี e business ใครได้ใครเสีย??
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
'รัฐ' เก็บภาษี e business ใครได้ใครเสีย??
ในช่วงปลายปีนี้ ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บภาษีหลายรูปแบบหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การซื้อขายออนไลน์ e-business
ธุรกิจประเภทนี้ มีการค้าขายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี ชาวจีนเก่งกาจเรื่องการค้าขายระดับโลก ได้บุกเข้ามาในตลาดออนไลน์เพิ่มทุกวัน มูลค่าการค้าขายออนไลน์ประมาณ 100,000 ล้านบาท
รัฐบาลโดยเฉพาะกรมสรรพากร ได้เร่งหามาตรการณ์จัดเก็บภาษี เพื่อนำรายได้มาบริหารประเทศ ล่าสุดได้มีการแก้กฎหมาย 3 ด้าน ได้แก่ 1.แก้ไขประมวลรัษฎากร 2. แก้ไขเกี่ยวการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำสินค้าจากต่างประเทศ 3.มอบให้สถาบันการเงินหัก ณ ที่จ่าย 15 % เมื่อมีการชำระค่าสินค้าผ่านออนไลน์
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้า โดยคาดหวังว่าการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ จะเพิ่มรายได้ให้กรมสรรพากรมากกว่าที่ผ่านมา แต่การแก้ไขนั้น ควรประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ล่วงหน้า ทั้งผู้ค้าขายออนไลน์ ผู้ซื้อ เพื่อให้มีการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ต้องเร่งชี้แจงให้ความรู้ ทั้งผลดีและผลเสีย ที่ประชาชนจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
ในยุคที่รัฐบาลขยันปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมาย มาใช้กับธุรกิจการค้า e-business และธุรกิจอื่นๆ ข้อสำคัญที่สุด ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ ต้องโปร่งใส สุจริต มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่ายิ่งแก้กฎหมาย ยิ่งทำให้ขั้นตอนการทำธุรกิจซับซ้อน การเสียภาษีซ้ำซ้อน ส่งผลให้การทำธุรกิจไม่สะดวกรวดเร็ว และส่งผลให้ธุรกิจชะลอตัว

editorial@iclicknews.com

l-->
[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com