Editorial/Article
Hot News: ดูแลสุขภาพ 'สู้' COVID ช่วงหน้าฝน!
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
ดูแลสุขภาพ 'สู้' COVID ช่วงหน้าฝน!
พายุฤดูร้อนโหมกระหน่ำ ตามมาด้วยฝนฟ้าคะนอง นั่นเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างหน้าร้อนสู่หน้าฝน....
เมื่ออากาศร้อนพลิกผันเป็นอากาศเย็นและชื้น ส่งผลให้สุขภาพของมนุษย์แปรเปลี่ยนได้เช่นกัน เพราะว่าร่างกายต้องปรับตัวให้ทันต่ออากาศและสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้ เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ COVID ยังระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า ยิ่งระลอกใหม่สายพันธุ์ใหม่ๆก็ยิ่งรุนแรงกว่าเดิม บางคนไม่มีอาการ ต่อมาพอตรวจพบเชื้อโรค ไม่กี่วันก็เสียชีวิต
ฉะนั้น การเสริมสร้างรางกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง เป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองให้มีอานุภาพทำร้ายมนุษย์เพิ่มขึ้นๆ
ไม่ว่าโรคร้ายจะเกิดขึ้นมาอีกกี่ระลอก หากเราสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เราก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้อย่างองอาจ
วัคซีน อาหารเสริม แค่เป็นตัวช่วย แต่ตัวเราเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นหลัก การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ และทำจิตใจให้มีความสุข
นี่แหละ คือ ยาอมตะที่แท้จริง ที่จะต้านโรคภัย COVID หรือโรคอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะคนไทยบางคน กลุ่มผู้สูงอายุ คนทำงานที่มีโรคประจำตัว หรือวัยรุ่นที่มั่นใจว่าตัวเองแข็งแรง อาจจะไม่ฉีดวัคซีนสู้ COVID ก็ยิ่งต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน....

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com