Editorial/Article
Hot News: 'ปลุก' คนไทย รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
'ปลุก' คนไทย รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัว พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย น้ำป่าถล่ม สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน เรือก สวน ไร่ นา กันถ้วนหน้า
บางครอบครัวที่เพิ่งฟื้นตัวจาก Long Covid ก็ต้องมาเผชิญกับภัยธรรมชาติอีก หลายครอบครัวหมดเนื้อหมดตัวทีเดียว
จะเห็นว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกวัน เนื่องจากมนุษย์บุกรุกธรรมชาติ ป่า เขา ลำเนา ไพร ทำไร่เลื่อนลอย ท่องเที่ยว ส่งผลให้ธรรมชาติทรุดโทรม
ระบบนิเวศน์ของป่า พืชพรรณต่างๆ สัตว์ป่า ต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ สัตว์ป่าบางสายพันธุ์ปรับตัวไม่ได้ ก็สูญพันธุ์ไป ข่าวสัตว์ป่าเข้าโจมตีหมู่บ้านเพื่อช่วงชิงอาหาร ก็มีมากขึ้น
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมโลกเรา ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศที่อยู่รอบๆตัวมนุษยชาติ
ดังนั้น มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ รักษาและสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ รวมทั้งรักษ์แม่น้ำ ป่า เขา แม่น้ำ ลำคลอง อย่างจริงจัง
มิฉะนั้น มนุษย์จะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งภัยจากแผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม ดินถล่ม หิมะถล่ม และไฟป่า เป็นต้น
ยังไม่สายที่เราคนไทย จะรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกต้นไม้ อย่าทำลายธรรมชาติ สัตว์ป่า พืชพรรณป่า เพราะทั้งป่า สัตว์และมนุษย์ เสมือนห่วงโซ่ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันและกันตลอดไป ...

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com