Editorial/Article
Hot News: ลอยกระทง' รักษ์สิ่งแวดล้อม
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
ลอยกระทง' รักษ์สิ่งแวดล้อม
ฝนตกหนัก...น้ำหลากมาแล้ว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้มีพายุหลายลูก ทำให้ฝนตกหนักกว่าปีที่ผ่านมา บางพื้นที่โดนน้ำท่วม ดินถล่ม เพราะว่ามนุษย์รุกป่ามากกว่าเดิม
ปัจจุบันมนุษย์รุกแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล จนความใส บริสุทธิ์ของน้ำลดน้องลงกว่าในอดีต ที่เราสามารถนำน้ำฝน น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง มาดื่ม ใช้ในชีวิตประจำวันได้
และในช่วงนี้ของทุกปี จะเป็นช่วงประเพณีลอยกระทงของชาวไทย ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบสานกันมานาน มีการเข้าวัดทำบุญ ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยที่แม่น้ำ ลำคลอง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา
คนสมัยโบราณมีพิธีกรรม ขอขมาพระแม่คงคา และตัดเส้นผมใส่ในกระทง ลอยไปตามแม่น้ำ ลำคลอง ด้วยความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ตัวเอง โดยนำสิ่งไม่ดีฝากพระแม่คงคาไป
วันนี้แม้ว่าแม่น้ำ ลำคลองหลายแห่ง อาจจะไม่ใสสะอาดเหมือนในอดีต แต่ถ้าคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล น้ำก็จะใสสะอาดเพิ่มขึ้นทุกวัน

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com