Editorial/Article
Hot News: จับตา ! บัณฑิตใหม่ตกงานพุ่ง ?
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English

EDITORIAL
จับตา ! บัณฑิตใหม่ตกงานพุ่ง ?
ในช่วงปลายปีนี้ เป็นช่วงที่เข้าสู่ไฮซีซันของธุรกิจหลายประเภท ทั้งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สินค้าไฮเอนด์ และการจัดอีเวนท์ต่างๆ
แม้ว่าจะเป็นช่วงที่คนไทยจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในช่วงปลายปี แต่ก็เป็นการใช้จ่ายแบบระมัดระวังอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว โดยเฉพาะระดับชาวบ้าน
เนื่องจากปีนี้บริษัทเอกชนหลายแห่ง มีการปรับองค์กร ลดบุคลากรลง โดยเฉพาะธุรกิจสื่อมีการปรับองค์กร ผ่าตัดองค์กร มีการเลย์ออฟบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น บัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ช่วงนี้โอกาสได้ทำงานจะลดลง แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสเลย เพราะว่าคนที่โดนออกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เมื่อปรับบุคลากรออก ก็ต้องรับคนใหม่เข้าไปทดแทน
ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้สรุปตัวเลขคนว่างงานเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีคนว่างงาน จำนวน 476,000 คน สัดส่วน 1.2 % คนว่างงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 85,000 คน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับตัวเลขผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 253,000 คน จากยอดรวมคนตกงานทั้งหมด
แต่มีข้อสังเกต ดังนี้ คนรุ่นใหม่มักจะชอบเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมากขึ้น ทั้งขายของออนไลน์ เปิดร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า หรืออื่นๆ
กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ หลายคนผันตัวเองเป็น Start Up ทำธุรกิจส่วนตัว เน้นนวัตกรรม และกิจการเล็กๆที่เป็นของตัวเอง ตอบสนองตลาดคนซื้อที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาซื้อของตามไลฟสไตล์ตัวเองมากขึ้น
ดังนั้น ตัวเลขคนว่างงานของบัณฑิตใหม่ จริงๆแล้ว ส่วนหนึ่ง ก็คือ คนรุ่นใหม่หันมาเปิดกิจการส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการเองมากขึ้น ตามไลฟสไตล์ของคนยุคมิลเลนเนียม ที่ไม่ชอบทำงานประจำ ในองค์กรเอกชน หรือราชการ แต่ชอบทำงานตามใจตัวเองที่ชื่นชอบมากกว่า

editorial@iclicknews.com


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com