e-Commerce/SMEs
Hot News: พาณิชย์-SME BANK ให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ // สยาม เอาท์เลต โต 454%
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
พาณิชย์-SME BANK ให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME BANK ในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้กิจการที่ได้ซื้อแฟรนไชส์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งแฟรนไชส์นับเป็นธุรกิจแรกที่จะใช้หลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการมาค้ำประกันสินเชื่อตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น SME BANK จะกำหนดมาตรการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยประเมินว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท มักจะมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นอย่างดี ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีมาก ขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เองก็เป็นธุรกิจที่มีความสะดวกและง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และที่สำคัญคือมีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ ทั้งนี้ คาดว่าปีแรกนี้จะสามารถคัดเลือกแฟรนไชส์ที่จะให้สินเชื่อได้ราว 15 - 20 ราย
หลังจากการให้สินเชื่อแล้ว SME BANK จะทำการติดตามประเมินผลและทำการวิเคราะห์เป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อ ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานสากล มีศักยภาพ และมีความเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยขยายเครือข่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้ได้มีโอกาสพบปะกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข่งขันในระดับสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อไปมีพี่เลี้ยงคอยดูแลในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท SME BANK จะดำเนินการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้ในระยะถัดไป หลังจากที่ได้สรุปและประมวลผลการให้สินเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยใช้กิจการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทยมากขึ้น พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในการประกอบกิจการมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินและสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นไปผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่ 1) กิจการ 2) สิทธิเรียกร้อง 3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ผลิตสินค้า 4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และ 5) ทรัพย์สินทางปัญญา

Go To Lead


สยาม เอาท์เลต โต 454%
นางสาวพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม เอาท์เลต จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีมานี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแชทคอมเมิร์ซของไทยเติบโตเร็วมาก ทางสยาม เอาท์เลต ซึ่งให้บริการทั้งด้านโลจิสติกส์และฟูลฟิลเมนท์ ก็พยายามปรับตัวและขยายบริการเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด สำหรับปี 2560 นี้ เรามีแผนขยายพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับทั้งผู้ค้ารายย่อย และแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่หันมารุกธุรกิจอีคอมเมิร์ซกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากรมืออาชีพ เรามีความพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ค้าออนไลน์ในทุกระดับ ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆ ที่ขายเป็นงานอดิเรกไปจนถึง Corporate ขนาดใหญ่ที่เริ่มเข้ามาในตลาด e-Commerce มากขึ้นด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบซอฟแวร์ของบริษัทด้านการบริหารบัญชี ตอบโจทย์ผู้ค้าออนไลน์ให้สามารถสรุปยอดกำไรขาดทุนเบื้องต้นจากระบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลของ สยาม เอาท์เลต ระบุว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมและขายดีสูงสุดในปี 2559 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เสื้อผ้าและกางเกงผู้ชาย 2) เครื่องดื่มสำเร็จรูป 3) เครื่องสำอาง 4) เซรั่มบำรุงผม 5) ของตกแต่งรถ ส่วนสินค้าขายดี 5 อันดับแรกในปี 2560 ได้แก่ 1) ชุดของแต่งรถ 2) ที่วางแก้วน้ำเสียบข้างเบาะนั่งสำหรับรถยนต์ 3) กระเป๋าผู้ชาย 4) กระเป๋าผู้หญิง 5) เสื้อผ้าและกางเกงผู้ชาย
จากเทรนด์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สินค้าที่มีแนวโน้มมาแรง คือ สินค้าสำหรับผู้ชาย ผู้ชายมีแนวโน้มช้อปออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตลาดสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ชายน่าจะสามารถเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ เทรนด์สินค้าที่น่าจับตามองในช่วงครึ่งปีหลังนี้ น่าจะเป็นสินค้าที่เจาะกลุ่มผู้ชายเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น ของใช้ของผู้ชาย แก็ทเจ็ทต่างๆ รวมถึง เครื่องสำอางจากต่างประเทศ สำหรับข้อมูลฝั่งผู้ค้าออนไลน์ สยาม เอาท์เลต เผยว่า สินค้าที่เหล่าผู้ค้าออนไลน์นิยมขาย มักเป็นสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 350 กรัม ต่อชิ้น ส่วนบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง ผู้ค้ามักเลือกใช้กล่องที่มีความแข็งแรง ซองที่มีความทนทาน มีวัสดุป้องกันการกระแทก เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง และสิ่งที่เหล่าผู้ค้าออนไลน์ให้ความสำคัญมาก คือ ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักเบา เพราะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้อีกทาง สยาม เอาท์เลต ยังเล็งเห็นความต้องการของตลาดออนไลน์ ที่มักจะมีจำนวนออเดอร์สูงในช่วงเทศกาล รวมถึงความต้องการพิเศษต่างๆ อาทิ การแจกสินค้าทดลอง การเพิ่มความสวยงามของแพคเกจ รวมถึง การปรับเปลี่ยนรายละเอียดอื่นๆ สยาม เอาท์เลต จึงเตรียมขยายบริการช่วงเทศกาลต่างๆ สำหรับแบรนด์ชั้นนำ ในการแพ็คและส่งของขวัญแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้โดยเฉพาะ
นอกจากบริหารจัดการคลังสินค้าให้ผู้ค้าออนไลน์แล้ว สยาม เอาท์เลต ก็ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเพื่อตอบโจทย์แบบครบวงจรด้วย โดยจากข้อมูลของสยาม เอาท์เลต เผยว่า บริการด้านการขนส่งสินค้าที่เหล่าผู้ค้าออนไลน์ใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ EMS 2) ไปรษณีย์ลงทะเบียน 3) Alpha Fast รองรับการส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) รวมถึง รับบัตรเครดิต (mPOS) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4) DHL ซึ่งรองรับการส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) ได้เกือบทั่วประเทศ และ อันดับที่ 5 คือ ฝากส่ง Lazada Dropoff ไปรษณีย์ จะเห็นได้ว่า ทางฝั่งผู้ซื้อเองก็ต้องการความรวดเร็วในการรับสินค้า รวมถึงความสะดวกในการจ่ายเมื่อได้รับของ ฝั่งผู้ค้าก็ต้องปรับตัว เพิ่มบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อในยุคปัจจุบันอย่างดีที่สุด
ล่าสุด เทรนด์ขายของออนไลน์ที่มาแรงในยุคโซเชียลมีเดีย คือ Facebook Live ซึ่งมีผู้ค้าทางโซเชียลมีเดียเริ่มนำมาใช้มากขึ้น เพราะสามารถกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถปิดออเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Facebook Live มีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็ว เรียลไทม์ หากจะใช้ช่องทางนี้ในการขาย ผู้ค้าจึงจำเป็นต้องมีระบบ ขั้นตอน และเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการออเดอร์ เพื่อจัดการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ลดความผิดพลาด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยสยาม เอาท์เลต ก็เริ่มทดลองให้บริการระบบ “สมุดจดออเดอร์” ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ขายของผ่าน Facebook Live ไปบ้างแล้ว และจะสามารถเปิดให้บริการระบบ “สมุดจดออเดอร์” เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ปี พ.ศ. 2560 ผลประกอบการครึ่งปีแรกของ สยาม เอาท์เลต เติบโตถึง 454% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อเทียบจากยอดออเดอร์สินค้ารวมทั้งหมดที่ สยาม เอาท์เลต จัดส่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 50,250 ออเดอร์ คิดเป็นจำนวนสินค้า 110,263 ชิ้น สำหรับปี 2560 นี้ เพียงแค่ครึ่งปีแรก สยาม เอาท์เลต ได้ยอดออเดอร์ไปแล้วถึง 123,148 ออเดอร์ คิดเป็นจำนวนสินค้าถึง 174,034 ชิ้น สะท้อนเทรนด์ธุรกิจออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และแชทคอมเมิร์ซของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง และความต้องการบริการด้านฟูลฟิลเมนต์ (Fulfilment) หรือบริการจัดการหลังบ้านของธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคลังสินค้า แพ็คสินค้า และส่งสินค้า ก็ยิ่งเติบโตดีไม่่ต่างกัน

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com