e-Commerce/SMEs
Hot News: ไทยยูเนี่ยน 'ลงทุน'เชิงกลยุทธ์ อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ไทยยูเนี่ยน 'ลงทุน'เชิงกลยุทธ์ อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของไทยยูเนี่ยนคือการขยายธุรกิจไปสู่การเติบโตและการทำกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าวของบริษัท โดยทางอาร์บีเอฟเองมีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในธุรกิจวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับอาร์บีเอฟ และหวังว่าจะได้ร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปทั่วโลก ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ ด้วยนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท
นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างความได้เปรียบและความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปีของเราในธุรกิจ จะช่วยเสริมทัพให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยน และด้วยธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีอยู่ทั่วโลก จะช่วยเสริมศักยภาพของอาร์บีเอฟในการก้าวกระโดดจากธุรกิจส่วนผสมในอาหารระดับภูมิภาค ไปสู่ระดับโลกต่อไป”
อนึ่ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาท ในบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์บีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ทั้งวัตถุแต่งรส สี และสารปรุงแต่งอาหารหลากหลายชนิด การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทมาเป็นระยะยาวนาน โดยอาร์บีเอฟได้จัดหาส่วนผสมอาหารที่ได้คุณภาพให้กับไทยยูเนี่ยน การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและความเติบโตให้กับไทยยูเนี่ยนในธุรกิจส่วนผสมในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดผู้บริโภคในอาเซียนที่ต้องการสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาร์บีเอฟมีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมผลิตส่วนผสมในอาหารต่างๆ เช่น วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ หรือสารสกัดจากกัญชง จะช่วยเสริมทั้งในส่วนของสินค้าหลักและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของไทยยูเนี่ยน รวมไปถึงสินค้าโปรตีนทางเลือกและอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับอาร์บีเอฟ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้อาร์บีเอฟได้เข้ามาจัดหาส่วนผสมอาหารและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยน ตลอดจนสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ในด้านนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

Go To Lead


บราเดอร์ 'รุก'กลุ่มธุรกิจ non-print
นางภัทรนิษฐ์ สวัสดีภิรมย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาพรวมการออกแบบแฟชั่นในไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก มีทั้งกลุ่มโปรเฟสชันแนล กลุ่มนักออกแบบอิสระ และกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่หันมาให้ความสนใจและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากกระแสนิยมในหลายประเทศทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับผลงานแฟชั่นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนพัฒนาสู่การสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ที่แจ้งเกิดในวงการ กระตุ้นให้เกิดการเปิด online marketplace ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่พร้อมจะเป็นพื้นที่ให้แฟชั่นดีไซเนอร์เหล่านี้ได้นำเสนอผลงานสู่กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบและนักสะสมได้เลือกซื้อชิ้นงานอันทรงคุณค่าเก็บไว้ในคอลเลคชั่นของตนเอง การศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาก ทั้งปัจจัยสนับสนุนของภาครัฐและกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีอาชีพอิสระและพัฒนาสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยภาครัฐมุ่งส่งเสริมให้นักออกแบบไทยสามารถก้าวสู่ระดับสากลในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยขยายตัวอย่างเข้มแข็ง ส่งผลดีต่อรายได้ของประชาชนจากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดย บราเดอร์ หนึ่งในแบรนด์จักรเย็บผ้าที่เก่าแก่แบรนด์หนึ่งของโลกที่นำเสนอสินค้าคุณภาพมานานกว่า 100 ปี จึงได้พยายามศึกษาความต้องการของตลาดและเติมเต็มสิ่งที่ขาดอย่างตอบโจทย์ มุ่งเน้นที่จะนำจักรเย็บผ้าที่ครอบคลุมความต้องการและต่อยอดการพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตรฐานสากลนำเสนอสู่นักออกแบบชาวไทยอย่างต่อเนื่องตลอด เพื่อเป็นอีกหนึ่งเฟืองจักรสำคัญที่จะสร้างให้อุตสาหกรรมแฟชั่นดีไซน์ในไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น
บราเดอร์ ได้มีการพัฒนานวัตกรรม Brother Innovation เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจักรเย็บผ้าบราเดอร์ โดยจักรเย็บผ้ารุ่น PQ1500SL ได้มีการพัฒนาการส่งผ้าโดยใช้เข็มเพื่อเอื้อต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานผ้าที่มีลักษณะหนาและฟูรวมถึงผ้าขนสัตว์ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ การลดระดับของฟันจักรยังได้รับการพัฒนาให้ปรับได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเท่านั้น และด้วยการพัฒนาให้เป็นได้ทั้งจักรกึ่งอุตสาหกรรมและจักรบ้านแบบหูหิ้ว บราเดอร์จึงได้พัฒนาตัวเครื่องมาพร้อมกับโต๊ะเพิ่มพื้นที่ในการเย็บเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน และ PQ1500SL ยังสามารถพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานยิ่งขึ้น โดยจำหน่ายในราคา 24,900 บาทสำหรับลูกค้าทั่วไป และราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น ซึ่งบราเดอร์ จะมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ซื้อหรือสถาบันการศึกษาที่สั่งซื้อจักรเย็บผ้ารุ่น PQ1500SL พร้อมบริการหลังการขายที่ให้บริการโดยทีมบราเดอร์ ที่พร้อมรองรับการให้บริการทั่วประเทศ
ส่วนจักรเย็บผ้ารุ่น PR-1055X (Entrepreneur ProX) ได้รับการตอบรับอย่างมากจากกลุ่มธุรกิจรับบริการปักเสื้อ ปักรองเท้า ปักหมวกในเชิงคอร์ปอเรท ที่ปัจจุบันมีความต้องการของตลาดในการสั่งผลิตรูปแบบนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งบราเดอร์สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว จำหน่ายในราคา 399,000บาท
“ภาพรวมตลาดจักรเย็บผ้าในปัจจุบันพบว่า ยังมีการเติบโตจากการตอบรับของตลาดที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในแบบผู้ซื้อรายใหม่และผู้ซื้อที่สั่งซื้อเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ที่สำคัญการซื้อขายชิ้นงานผ่าน online marketplace ก็เติบโตมากขึ้นเช่นกัน ทำให้วันนี้แฟชั่นดีไซเนอร์ของไทยสามารถนำเสนอชิ้นงานสู่ตลาดโลกได้ง่ายยิ่งขึ้นและกระแสตอบรับชิ้นงานของนักออกแบบชาวไทยก็กำลังไปได้ดีมาก บราเดอร์จึงพยายามคัดสรรและพัฒนาสินค้าจักรเย็บผ้าให้เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบแก่นักออกแบบเหล่านี้ ให้สามารถรังสรรจิตนาการออกมาเป็นชิ้นงานจริงได้ตามต้องการ ช่วยแก้ปัญหาในการตัดเย็บด้วยนวัตกรรม ดังเช่นที่บราเดอร์ทำมากว่า 100 ปีในตลาดจักรเย็บผ้าของโลก” นางภัทรนิษฐ์ กล่าว #brotherPRNews

Go To Lead


ซีพี-ซีพีเอฟ จับมือ ร้านข้าวแกงแม่พร-ครัวบ้านลุง ช่วยข้าวกล่อง 'ครัวปันอิ่ม'
เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มูลนิธิและพันธมิตรมากกว่า 100 องค์กร ผนึกกำลังดำเนินโครงการ "ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โด ครั้งนี้ ซีพีเอฟจิตอาสาจะพาไปบุกครัว 2 ร้านชื่อดัง จาก 2 ทำเล นั่นคือ "ข้าวแกงแม่พร และ ครัวบ้านลุง" พร้อมเผยเมนูยอดนิยมที่ ต้องสั่ง!! ใครที่ไม่อยากพลาดของอร่อย มีคุณภาพ รสชาติดี วันนี้เรามีมาให้ดูกัน... ข้าวแกงแม่พร ตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน PT ถ.พรานนก-พุทธมณฑล สาย 4
นางสาวพนิดา ทองงาม หรือ "พี่อ้อม" อายุ 45 ปี เจ้าของและแม่ครัวประจำร้าน เปิดเผยว่า เดิมทีเปิดร้านอาหารตามสั่งภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แต่เจอพิษโควิดจึงต้องปิดกิจการ โชคดีในวิกฤตมีโอกาสมาเจอพื้นที่ว่างภายในปั๊มจึงตัดสินใจนำเงินเก็บที่เหลืออยู่เปิดร้านอาหารอีกครั้งแม้จะอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดหนัก เพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อ และอยากช่วยผู้ที่หาเช้ากินค่ำได้ซื้อหาอาหารที่อิ่มอร่อยในราคาไม่แพง รวมถึงเพิ่มบริการส่งฟรีในละแวกร้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ หลังทราบข่าวว่ามีโครงการ 'ครัวปันอิ่ม' จึงสมัครเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล เพราะอาจเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ร้านอีกทาง และยังได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์นี้ เมนูที่ 'ข้าวแกงแม่พร' ตั้งใจนำเสนอคือ "ข้าวหมูหวาน+ไข่ดาว" เพราะทานง่าย ถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวัย ด้วยเนื้อหมูสามชั้นหมักกับเครื่องปรุงสูตรพิเศษของร้าน ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักอย่างหมูและไข่ไก่จากซีพีทั้งหมด ด้วยความสด สะอาด และมีคุณภาพ ทำให้น้ำซอสซึมเข้าเนื้อหมูช่วยเสริมรสชาติให้เข้มข้นขึ้น รับรองได้ว่าคนที่รับประทานจะต้องถูกใจในรสชาติความอร่อย ทุกเมนูที่เลือกทำให้ครัวปันอิ่ม หวังว่า ผู้ที่ได้รับประทานจะมีความสุข อิ่มและอร่อยไปกับทุกๆ คำที่ตัก เพื่อเสริมสร้างกำลังกายและกำลังใจต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ ขอบคุณซีพีและซีพีเอฟ ที่มีโครงการดีๆ เช่นนี้ มาช่วยต่อลมหายใจของทุกคน
"ลุงกร" หรือ นายธนกร จิระภิชนนท์ อายุ 60 ปี เจ้าของร้าน "ครัวบ้านลุง" เล่าว่า ร้านครัวบ้านลุงตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาชื่นนนทบุรี 8 ทางเข้าตรงข้ามกับ ม.ธุรกิจบัณฑิต ปกติขายทั้งอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว แต่พอโควิด-19 แพร่ระบาด มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาแถวนี้ปรับการเรียนการสอนใหม่ นักศึกษาที่เคยคึกคัก เงียบเหงาลงมาก จากที่คนต้องยืนทำอาหารทั้งวัน กลายเป็นนั่งรอลูกค้าเฉยๆ พอได้รู้ข่าวเรื่องโครงการ "ครัวปันอิ่ม" ลองสมัครเข้าร่วม ก็ไม่คิดว่าจะได้รับคัดเลือกเพราะมีร้านอาหารมากมาย คิดว่าเขาจะพิจารณาร้านใหญ่ๆ ก่อน ตอนเจ้าหน้าที่แจ้งผลกลับ ดีใจมาก ตื่นเต้นกันทั้งร้าน จึงมาวางแผนช่วยกันคิดจะทำเมนูอะไร เตรียมตัวยังไง แบ่งหน้าที่กันชัดเจน เพื่อให้อาหารจากร้านครัวบ้านลุงสมบูรณ์แบบที่สุด
นางวรฤทัย จิระภิชนนท์ อายุ 50 ปี หรือ "ป้านา" เจ้าของร้านอีกท่าน เปิดเผยว่า เมนูที่ทำในครั้งนี้ คือ "ข้าวไก่กระเทียม+ไข่ดาว" ซึ่งนักศึกษาชอบสั่งรับประทาน และคิดว่าเหมาะกับทุกวัย ซึ่งทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน สด สะอาด และปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต อย่างซีพีมาปรุงอาหาร ทั้งนี้ความสะดวกก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เราไว้วางใจแบรนด์นี้ เพราะของทุกอย่างจะมาส่งที่ร้านทุกวัน ป้ากับลุงไม่ต้องไปจ่ายตลาดเอง ก็ได้ทั้งของดี มีคุณภาพดี และลดความเสี่ยงด้วย
"ขอบคุณซีพีและซีพีเอฟที่ทำให้ลุงรู้จักโครงการฯ ดีๆ แบบนี้ ร้านครัวบ้านลุงตั้งใจทำอาหารทุกกล่อง เพราะอยากให้คนรับประทานมีความสุข ได้รับสารอาหารดีๆ พร้อมกับความใส่ใจที่เรามีให้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน" ลุงกร กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับท่านใดที่ต้องการลิ้มลองความอร่อยของทั้ง 2 ร้าน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านข้าวแกงแม่พร โทร. 064-091-0785 Facebook : https://www.facebook.com/KhaoKaengMaePorn/ และร้านครัวบ้านลุง โทร. 061-268-0217
โครงการ "ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง ประกอบด้วย 1 ล้านกล่อง ซื้อจากร้านอาหารรายย่อย และอีก 1 ล้านกล่อง เป็นการสมทบอาหารจากซีพีเอฟ ซึ่งปรุงสุกใหม่ทุกวัน สด สะอาด ถูกหลักโภชนาการ โดยเครือข่ายจิตอาสา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมทั้งชาวชุมชน ระดมน้ำใจเป็นสะพานบุญแจกจ่ายข้าวกล่อง จาก 40 จุด เพื่อแบ่งปันความอร่อยให้ถึงมือประชาชนทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล./

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com