e-Commerce/SMEs
Hot News: ลาซาด้า 'หนุน' โอกาสเติบโต e-com
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ลาซาด้า 'หนุน' โอกาสเติบโต e-com
นายเจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ความเป็นมาของอาลีบาบา กรุ๊ป บริษัทแม่ของลาซาด้า และระบบนิเวศน์ของอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งมีผู้แทนจากแบรนด์พันธมิตรที่มาร่วมให้ข้อมูลแบบเจาะลึกถึงแรงขับเคลื่อน และปัจจัยความสำเร็จที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ตลอดจนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ในยุคที่ทุกคนต่างต้องมุ่งเข้าสู่ โลกแห่งออนไลน์อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นำมาแชร์นั้นแต่ละองค์กรได้ลงมือทำจนสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น นายประพนธ์ศักดิ์ กัมพลพันธ์ Head of eCommerce บริษัท L'Oreal CPD Thailand นายนัฐพล บุญภินนท์ Managing Partner บริษัท N-Squared eCommerce และนางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ New Business Development Director บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจและมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมจากลาซาด้า ประเทศไทยได้ทางแอปพลิเคชันลาซาด้า, WWW.LAZADA.CO.TH, Facebook : Lazada Thailand, Lazada Livestream Thailand และ Twitter : Lazada Thailand รวมถึง Community Fanpage : Thailand Ecommerce Community

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com