e-Commerce/SMEs
Hot News: Smart SME Expo 2018
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
Smart SME Expo 2018
นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงาน เปิดเผยว่า งาน SMART SME EXPO 2018 มีผู้เข้าชมงานอย่างคึกคัก โดยมียอดผู้ชมงานตลอด 4 วานถึง 108,498 คน ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและประชาชนในการเข้ามาเลือกช็อปสินค้า ซื้อและเจรจาธุรกิจ รวมทั้งขอสินเชื่อหรือขอรับบริการต่างๆ ซึ่งภายในงานมีครบทุกด้านเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เรายังมุ่งปั้นผู้ประกอบการใหม่ สร้างแต้มต่อผู้ประกอบการรายเดิมมาต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้มีโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมดีๆ ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากมาย เรียกได้ว่ามางานเดียวจบครบทุกช่องทางของการทำธุรกิจ โดยปีนี้มียอดยื่นขอวงเงินสินเชื่อภายในงานกว่า ยอดการขอสินเชื่อภายในงานกว่า 2,335.90 ล้านบาท ธนาคารที่ได้รับคำขอสินเชื่อเพื่อ SME สูงสุดได้แก่ ธนาคารออมสิน (736 ล้านบาท), ธนาคารธนชาต (607 ล้านบาท), ธนาคารกรุงเทพ (343 ล้านบาท), SME Development Bank (241 ล้านบาท) ธนาคารกสิกรไทย (219.05 ล้านบาท)
ผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจต่างๆ กว่า 12,780 ราย ซึ่งมาจากความสนใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ การขอรับคำปรึกษาและบริการจากรัฐ รวมถึงการขอสินเชื่อ ยอดเงินสดการซื้อสินค้าและธุรกิจภายในงาน 10,766,723 บาท และยอดเจรจาธุรกิจอีกไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท โดยเฉลี่ยการเจรจาซื้อขายและจองธุรกิจภายในงาน รายละ 100,000 บาท ส่วนการอบรมให้ความรู้ ในห้องสัมมนาและอบรมอาชีพต่างๆ ในแบบเวิร์คช็อปอาชีพ มีผู้เข้าอบรมกว่า 2,200 ราย โดยหัวข้อที่ได้รับความสนใจสูงสุด คือ การเวิร์คช็อปธุรกิจกาแฟ โดยมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าอบรมจำนวนมาก จนทำให้ต้องเปิดรอบอบรมเพิ่ม ทั้งนี้ภาพรวมของธุรกิจกาแฟยังคงมาแรง ตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง Smart SME Expo เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในด้านการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะกลับมาคึกคัก โดยเฉพาะการเป็นเวทีสำคัญในการซื้อขายธุรกิจและเชื่อมโยงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีให้กับนักธุรกิจและประชาชนได้มาพบเจอกัน ด้วยการให้ความสำคัญกับทั้งภาครัฐและเอกชนในบทบาทของการส่งเสริม พัฒนา หรือเปิดโอกาสสำหรับธุรกิจให้กับ SME หรือผู้สนใจที่กำลังจะเป็น SME ให้ตรงกับความต้องการ และเพื่อให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติหนึ่งจากภาคเอกชนที่มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางให้กับผู้ประกอบการ SME

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com