e-Commerce/SMEs
Hot News: MBK ลดค่าเช่า 30-70%
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
MBK ลดค่าเช่า 30-70%
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมได้ข้อสรุปดังนี้1. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะสั้น แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มอบส่วนลดค่าเช่า เป็นสัดส่วนเรียงตามลำดับ ดังนี้ ส่วนลด 70 % ในเดือนมิถุนายน 60 % ในเดือนกรกฎาคม และ 50 % ในเดือนสิงหาคม ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทอื่น ๆ ให้ส่วนลดค่าเช่า 30 % โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 25632. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะยาวมอบส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ 50 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม) 3. ร้านค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทสินค้าสามารถแจ้งเอ็ม บี เค เพื่อให้พิจารณา ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี (SME) และบริษัทยังคงให้ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยได้สร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและมีช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยเห็นใจและเข้าใจร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวและต้องการปรับตัวสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเภทสินค้าได้4. เปิดพื้นที่ลานโปรโมชันฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 ให้ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ สลับกันนำสินค้า มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักในการจับจ่ายหลังปลดล็อคเฟส 3
หลังจากที่ภาครัฐได้ คลายล็อกดาวน์ ผ่อนปรนระยะ3 ให้หลายธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการ บริษัทได้ลดค่าเช่า เพื่อช่วยเหลือร้านค้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์โควิด-19 เราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อขนาดไหน ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงานที่ต้องดูแล แต่เราก็เห็นใจและเข้าใจความยากลำบากของร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยว

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com