e-Commerce/SMEs
Hot News: DBD 'เผย' ผู้ใช้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์พุ่ง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
DBD 'เผย' ผู้ใช้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์พุ่ง
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) สถิติผู้เข้ามาใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เริ่มจาก * ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ‘การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์’ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าสู่การจัดตั้งนิติบุคคล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,081,580 คำขอ ปัจจุบันได้รวมขั้นตอนนี้เข้ากับระบบจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ หรือ ‘e-Registration’ ช่วยลดขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการได้ สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังกรมฯ รวมถึงปรับรูปแบบการกรอกข้อมูลให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จากสถิติการใช้บริการผ่านระบบ e-Registration ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 พบว่า มีธุรกิจให้การตอบรับเข้ามาจดทะเบียนฯ มากถึง 50,240 คำขอ”
ด้านข้อมูลธุรกิจ มีบริการที่สามารถเข้าใช้งานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ ‘e-Service’ บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจค้นเอกสาร เริ่มให้บริการตั้งแต่ 16 มกราคม 2549 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Walk-in, EMS, Delivery และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้เปิดให้บริการ DBD e-Certificate File เป็นบริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด 1,158,150 ราย และยังร่วมมือกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรให้บริการ ‘e-Certificate’ การขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร จำนวน 10 แห่ง 3,747 สาขา มีผู้ใช้บริการแล้ว 935,574 ราย นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา กรมฯ ยังมีบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางคือ ‘DBD Datawarehouse+’ เข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 27,796,305 ครั้ง และแอพพลิเคชั่น ‘DBD e-Service’ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ครอบคลุมบริการประเภทต่างๆ อาทิ ข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น มีผู้ใช้บริการแล้ว 33,039,757 ครั้ง และกำลังพัฒนาข้อมูลให้รองรับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความละเอียดของข้อมูลในเชิงลึกแต่ละรายพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสม และสามารถพยากรณ์โอกาสการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างถูกทิศทางและปรับตัวได้รวดเร็ว สำหรับบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ‘DBD e-Filing’เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยนิติบุคคลหันมานำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แทนการนำส่งในรูปแบบกระดาษเกือบร้อยละ 100 โดยการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 มีผู้ใช้ระบบนี้มากถึง 563,556 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 575,679 ราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th และ สายด่วน 1570

Go To Lead


ลาซาด้า- Aveda ขานรับ ECO E-Commerce
ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดเผยปริมาณการขนส่งสินค้าที่เติบโตขึ้นมากในประเทศไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา สินค้าหมวดหมู่สุขภาพและความงามเป็นสินค้าที่ขายดีติด Top 3 มาโดยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดส่งพัสดุแล้วทั้งสิ้นมากกว่าสิบล้านชิ้น สินค้าประเภทนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการจัดส่งให้ได้มาตรฐานของลาซาด้า ทำให้ปริมาณวัสดุกันกระแทกที่ใช้แล้วในระบบการขนส่งมีจำนวนมากขึ้น ลาซาด้าตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผ่านโครงการนำร่องที่เป็นรูปธรรม จากแนวคิด อีโคอีคอมเมิร์ซ (ECO - eCommerce) ที่ลาซาด้ามุ่งมั่นที่จะทำให้แพลตฟอร์มของเรามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของแบรนด์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราคัดสรรแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของแบรนด์ต่าง ๆ และอยากส่งเสริมให้แบรนด์และร้านค้าร่วมกันผลักดันให้มีโครงการสร้างสรรค์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ลาซาด้าในฐานะแพลตฟอร์มยินดีร่วมสนับสนุนในการ Co-funding กิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศล แคมเปญหรือแพคเกจกิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ
แบรนด์พันธมิตร Aveda ผู้นำแห่งแนวคิดของการสร้างโลกสวยอย่างยั่งยืน ได้ร่วมจับมือกับลาซาด้าเปิดตัวร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการบน LazMall เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการจำหน่ายสินค้าของแบรนด์จะใช้วัสดุห่อหุ้มสินค้า และกล่องที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลในการขนส่ง ซึ่งการเลือกที่จะเปลี่ยนวัสดุกันกระแทกแบบพลาสติกมาเป็นกระดาษรีไซเคิลแบบรวงผึ้งนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องสินค้า แต่ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก และกระบวนการในการรีไซเคิลกระดาษนั้นก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการรีไซเคิลพลาสติก Aveda คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศีรษะประสิทธิภาพสูง ด้วยพลังจากพืชพรรณธรรมชาติ โดยการนำปรัชญาของวิทยาการสมัยใหม่ และอายุรเวทซึ่งเป็นศาสตร์ด้านการแพทย์อันเก่าแก่ของอินเดียมาผสานเข้าด้วยกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Aveda มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่าน ไปพร้อมกับการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนคืนสู่สังคม เพราะนั่นคือหนึ่งในพันธกิจของเรา ผลิตภัณฑ์ของ Aveda ใช้ส่วนผสมที่พัฒนามาจากพืชพรรณธรรมชาติสูงถึง 90%, ไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์, ไม่มีส่วนผสมที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, ใช้พลังงานลม และแสงอาทิตย์ในขั้นตอนการผลิต เพื่อลดและชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา นอกจากนี้ Aveda ยังเป็นผู้บุกเบิกในการใช้บรรจุภัณฑ์ PET รีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานแล้ว และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางแบรนด์ Aveda ได้มีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการในฐานะแบรนด์วีแกน 100% โดยได้ยกเลิกการใช้ส่วนผสมที่ได้จากสัตว์ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Aveda
เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งการรักษ์โลก ลาซาด้า และ Aveda ขอร่วมอาสาทำความดีจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม “Plant beauty in the world สร้างโลกสวยอย่างยั่งยืน” เพียงกดติดตาม Aveda Official Store บน Lazada ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 แบรนด์ Aveda และ Lazada จะร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน โดย 1 follow = 1 บาท และจะประกาศยอดจำนวนเงินบริจาคที่ Aveda Official Store หลังจบกิจกรรม มาร่วมสร้างโลกสวยอย่างยั่งยืนได้ง่าย ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.lazada.co.th/shop/aveda-thailand

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com