e-Commerce/SMEs
Hot News: กรมพัฒน์-พันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีช่วย SMEs ไทย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
กรมพัฒน์-พันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีช่วย SMEs ไทย
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการพัฒนา “โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานแบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการจนถึงการทำบัญชีและงบการเงินผ่านระบบ Cloud (Full Loop Cloud Accounting) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้จะช่วยธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชีได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจได้จัดทำบัญชีเบื้องต้นได้เอง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการซื้อโปรแกรมมาใช้งาน และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ยอดขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้ SMEs เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล
ขณะนี้การพัฒนาโปรแกรม e-Accounting for SMEs ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้SMEs และผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-Accounting for SMEs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง Play store โดยโปรแกรมนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน คือ
1) โปรแกรม e-Accounting for SMEs เป็นระบบบริหารจัดการหน้าร้านหรือที่รู้จักกันดีในชื่อระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งจะช่วย SMEs ในการบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งสินค้าและบริการด้วยตนเอง พร้อมมีฐานข้อมูลของ Barcode สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันรหัสสากล (GS1) และฐานข้อมูลของภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งใบกำกับภาษีอย่างย่อและเต็มรูปแบบ รวมทั้งออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้ ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา (Real time) โดยโปรแกรม e-Accounting for SMEs นี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือหรือTablet ในระบบ Android
และ 2) โปรแกรม Smartbiz เป็นโปรแกรมการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชี ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยสามารถรับถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม e-Accounting for SMEs ผ่านระบบ Cloud มาบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbiz ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเอาเอกสารจากผู้ประกอบธุรกิจมาบันทึกบัญชีอีกจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับการนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ผ่านทาง DBD Connect ซึ่งจะช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน (Rekey) จากงบการเงินที่เป็นกระดาษ ลดระยะเวลา และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น
SMEs และผู้ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะได้รับคือ ผลดีทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการสินค้าและการวิเคราะห์ยอดขาย โดยเฉพาะ SMEs ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอุปสรรคทางด้านการจัดทำบัญชีและไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางบัญชีมาก่อนประกอบกับมองว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ครั้งนี้จะได้มีทางเลือกในการใช้โปรแกรม e-Accounting for SMEs ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนในการใช้งานและสามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการทำบัญชี ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ SMEs ในการใช้ข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพ สำหรับประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกับการพัฒนาและการเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดี กล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า [http://www.dbd.go.th%20หัวข้อ]www.dbd.go.th เลือกหัวข้อใหญ่ “คู่มือทำธุรกิจ” เลือก “บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ” เลือก “โปรแกรมบริหารจัดการและบัญชี” และเลือก “โปรแกรม e-Accounting for SMEs” หรือสอบถามได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com หรือบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์หมายเลข 0 2732 1800 อีเมล์ callcenter@crystalsoft.co.th

Go To Lead


GUAVAPASS 'ลด' พิเศษใหม่สมาชิกใหม่
เบญญาภา เอื้อเฟื้อ ผู้จัดการทั่วไป GuavaPass เปิดเผยว่า การให้บริการในกรุงเทพฯ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการเดินทางที่แสนยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา พวกเราเห็นความเติบโตรวดเร็วกว่า 62% และในปีนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยแบบเดือนต่อเดือนอยู่ที่ 25% นับว่าน่าภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นธุรกิจเติบโตจากศูนย์และทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดที่เทรนด์ฟิตยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น เห็นได้ชัดว่า GuavaPass คือผู้นำในกลุ่มผู้ให้บริการพื้นที่ฟิตเนสและสุขภาพ และมีความเข้าใจในไลฟสไตล์การออกกำลังกายของสมาชิกอย่างแท้จริง ลูกค้าชาวไทยจะชื่นชอบการออกกำลังกายรูปแบบโยคะ พิลาทิส และ HIIT และวันอังคารในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นวันออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 GuavaPass เน้นถึงสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด นั่นคือ “สมาชิก” ‘Be Like Tuck’ คือชาเลนจ์ที่โดดเด่นและไม่เคยมีใครจัดมาก่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความพิเศษกลับคืนสู่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสูงสุด เป็นกิจกรรมสำหรับคนธรรมดา สร้างขึ้นจากลูกค้าตัวจริง มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพวกเขา แทนการจัดกิจกรรมกับอินฟลูเอ็นเซอร์ เซเลบริตี้ หรือนักกีฬาชื่อดัง คุณตั๊ก ธันย์ชนก อนุรักษ์ปราการ ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก GuavaPass นานกว่า 3 ปี เธอได้ออกกำลังกายมาแล้วกว่า 710 คลาส และเธอจะมาเป็นตัวแทนผู้นำชาเลนจ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอด 6 สัปดาห์นี้
GuavaPass ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม Be Like Tuck ที่จะนำคุณเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งความฟิตตลอด 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 26 พฤศจิกายน 2561 เปิดกว้างสำหรับผู้เล่นทุกระดับ เพียงแค่เป็นสมาชิกของ GuavaPass ด้วยกติกาแสนง่าย เพียงทำการจองและใช้บริการให้ครบ 3 คลาส ต่อ 1 สัปดาห์ ในฟิตเนสสตูดิโอที่ไม่ซ้ำกัน เท่านี้ก็จะได้รับรางวัลที่สุดพิเศษจากพันธมิตรที่ร่วมโครงการเช่น Chope, Shopee และ PurelyB รวมถึงสิทธิพิเศษจาก GuavaPass ทุกสัปดาห์ และลูกค้ากลุ่มที่ใช้บริการมากที่สุดจากแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ GuavaPass เครดิต มูลค่า 50 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,619 บาท) พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อย่ารอจนถึงปีหน้าที่จะเริ่มออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี เพียงลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ‘Be Like Tuck’ ภายในวันที่ 16 ตุลาคมและร่วมกิจกรรมไปกับเรา ซึ่งนอกจากรางวัลพิเศษต่างๆที่น่าจูงใจแล้ว คุณยังจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจไว้ ทยิ่งไปกว่านั้น GuavaPass พร้อมจัดเต็มส่วนลดสุดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ในโอกาสฉลองครบรอบเดือนเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ด้วยส่วนลด 30% ในเดือนแรก สำหรับสมาชิกที่สมัครใช้บริการไม่จำกัดจำนวนคลาสแบบ 3 เดือน ส่วนลด 50% ในเดือนแรก สำหรับสมาชิกที่สมัครใช้บริการไม่จำกัดจำนวนคลาสแบบ 6 เดือน ส่วนลด 30% แพ็กเกจ 15 คลาส และส่วนลด 20% สำหรับแพ็กเกจ 10 คลาส
GuavaPass ผู้นำด้านการให้บริการคลาสฟิตเนสระดับพรีเมี่ยม ที่มีฐานลูกค้าอยู่ใน 12 เมืองใหญ่ทั่วโลก กำลังก้าวสู่ปีที่ 3 การให้บริการในกรุงเทพมหานคร ด้วยอัตราการเติบโตแบบไร้คู่แข่งกว่า 62% และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าว GuavaPass ได้จัดการแข่งขัน ‘Be Like Tuck’ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นให้แก่สมาชิกปัจจุบัน พร้อมส่วนลดสุดพิเศษฉลองเดือนเกิดสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน GuavaPass คือคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนรักสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและตะวันออกกลาง ให้บริการคลาสออกกำลังกายผ่านระบบการสมัครสมาชิกที่มีความยืดหยุ่น ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,390 บาท ก็สามารถเลือกสนุกกับคลาสออกกำลังกายระดับพรีเมี่ยมกว่า 100,000 คลาส ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น HIIT, มวยไทย, พิลาทิส, โยคะ และอีกมากมาย จากฟิตเนสสตูดิโอกว่า 100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com