e-Commerce/SMEs
Hot News: THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ชู ซื้อขายออนไลน์-ออฟไลน์ รุกส่งออก//CPF ชูอาหารทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE'// PFP เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ // ปุ้มปุ้ย ลอนช์สินค้าใหม่ บุกตลาดในประเทศและส่งออก งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 //
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย เห็นได้จากการที่ประเทศไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 13 ของโลก โดยมีสัดส่วนกว่า 2.3% และส่งออกมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดของโควิด-19 แต่ทั้งนี้ในไตรมาสแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2565 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้กว่า 2.86 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.8% เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 ตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่เพราะ “ความโชคดี” แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางการค้า โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ อีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจากกลไก กรอ.พาณิชย์ คือการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารและผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทยว่ามีความปลอดภัยและปราศจากเชื้อโควิด โดยตนได้ริเริ่มการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวงในการออกหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice ให้กับ 262 โรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานทางความปลอดภัย และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้นั้น เพิ่มความมั่นใจและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
อีกนโยบายที่สำคัญคือ การทำให้อาหารไทยกลายเป็นอาหารโลก โดยคำนึงถึงการตอบสนองเทรนด์แห่งอนาคตด้วย BCG Model ในเรื่องนี้ตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนกลยุทธ์ Soft Power ขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้คนได้รู้จักอาหารไทยแล้ว จะนำไปสู่การสร้างความชื่นชอบในความเป็นไทยที่มีเสน่ห์และความเฉพาะตัวไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากแผน Soft Power นี้จะนำไปสู่ความต้องการของสินค้าและบริการของไทยมากยิ่งขึ้น สร้างการส่งออกจากประเทศไทยไปทั่วโลกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ซื้อจากทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยประเทศไทยก็ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างให้ “อาหารไทยเป็นอาหารโลก” ได้ สำหรับการจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ด้วยแนวคิด “Re-imagine the Future of Food and Beverage Industry” นี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศ “โดยงานแสดงสินค้าแบบ On-Site จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 และสำหรับผู้ซื้อที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ก็สามารถชมบูทภายในงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ THAIFEX Virtual Trade Show โดยจะจัดงานออนไลน์คู่ขนานไปกับงาน On-site แต่เพิ่มความพิเศษ คือ ผู้ซื้อสามารถใช้ช่องทางนี้ในการค้นหาและพูดคุยกับผู้ขายได้ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้นโดยการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ hybrid นี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 10,000 ล้านบาทให้กับเศรษฐกิจไทยได้”
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า งานแสดงสินค้าอาหารในปี 2565 THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ซึ่งเป็นงานผสมผสาน ระหว่างการจัดงานในศูนย์แสดงสินค้า (Offline) และงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง (Online) ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานออฟไลน์ท้ังสิ้น 1,603 บริษัทประกอบด้วย ผู้ประกอบการไทย จํานวน 722 บริษัท และผู้ประกอบการต่างชาติ จํานวน 881 บริษัท จาก 36 ประเทศ อาทิ เอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท จากงานออฟไลน์ 9,550 ล้านบาท และงานออนไลน์ 450 ล้านบาท โดยคาดว่าระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. 65 นี้จะมีก็ผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 คน ซึ่งสินค้าที่นํามาจัดแสดงภายในงานแบ่งออกเป็น 11 โซน ประกอบด้วย สินค้าอาหารทุกประเภท อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง ข้าว ผักและผลไม้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ เครื่องมือ/เครื่องใช้/ อุปกรณ์ รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษสําหรับจัดแสดงสินค้าในกลุ่มฮาลาล ออร์แกนิกส์ และอาหารแห่งอนาคต ในส่วนของการจัดงานออนไลน์เป็นการจัดงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง ที่เรียกว่า THAIFEX-Virtual Trade Show (THAIFEX-VTS) ผ่านแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่งานเสมือนจริงได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก
นายจุรินทร์กล่าวว่าหลายประเทศมีการสำรองอาหาร ห้ามส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และล่าสุดน้ำตาล ว่าเราดูเป็นรายตัวเพราะเราทราบสต๊อกของเราดีอยู่แล้วว่าอาหารที่สำคัญจำเป็นสำหรับการบริโภคในประเทศ แต่ละตัวนั้นจะต้องมีสต๊อกกี่เดือน จำนวนเท่าไหร่ อะไรที่เกินสต๊อกเราก็ส่งออก อะไรที่จำเป็นต้องมีสต๊อกเราก็จะดูเป็นพิเศษ เป็นหลักในการบริหารจัดการในเรื่องของสต๊อกอาหารสำหรับประเทศ ซึ่งยังไม่มีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้

Go To Lead


CPF ชูอาหารทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE'
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดพื้นที่กว่า 250 ตร.ม. โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจอาหารของโลก ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR THE NEXT DECADE” ชูเทรนด์อาหารโลก 5 กลุ่มในอีก 10 ปีข้างหน้า ตอบโจทย์วิถีบริโภคยั่งยืน นำทีมโดย “Meat Zero” เนื้อจากพืช ที่คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร (THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022) ผลิตภัณฑ์ CP SELECTION รวมถึง ไก่เบญจา-หมูชีวา และกุ้งซีพี แปซิฟิก เพราะโลกไม่เพียงต้องการอาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ แต่ยังต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับประชากรโลกกว่าหมื่นล้านคนในปี 2050 ได้อย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อจัดแสดงภายในงาน ถึง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) แบรนด์ MEAT ZERO ที่ทำให้ “พืช...อร่อยแบบเนื้อสัตว์” ซึ่งคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร หรือ THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022 จากงานนี้ด้วย ทั้งนี้ เนื้อจากพืช เป็น 1 ใน 3 Top Trends อาหารโลกที่มีกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด 2.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มของสด “ไก่เบญจา” และ “หมูชีวา” เนื้อไก่และเนื้อหมูรางวัลนวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ U-FARM และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่-เป็ด-หมู และไข่สด ตรา “CP SELECTION” ที่ยกระดับความปลอดภัยอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกันให้หมู-ไก่ แข็งแรงตามธรรมชาติ 100% ปลอดสาร ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง 3.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มพร้อมรับประทาน ทั้งเมนูไก่ เกี๊ยวกุ้ง สปาเก็ตตี้ ไปจนถึงเมนูข้าวแกง และเมนูเพื่อสุขภาพไฟเบอร์สูง-แคลลอรี่ต่ำ 4.)ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ INNOWENESS เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้และหวัด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Jelly BlackBit เจลลี่ที่ผสมสมุนไพร กระชายขาว วิตามินซี และวิตามินดี ช่วยส่งเสริมการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 5.) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cooking Helper ที่จะช่วยให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้น อาทิ ซุป ซอส ผงปรุงรส เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่หันกลับมานิยมปรุงอาหารที่บ้านกันมากขึ้น
เมื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซีพีเอฟ จึงหยิบยกเรื่องราวของการใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ขณะเดียวกันต้องช่วยเพิ่มคุณภาพอาหารภายใต้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย เช่น การใช้ระบบเอไอ และออโตเมชั่น (AI & AUTOMATION) ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบ “SMART FEED MILL” นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และระบบฟาร์มป้องกันโรค “SMART FARM” รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ “SMART FACTORY” เพื่อตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและยั่งยืน ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน BIO-CIRCULAR GREEN ECONOMY ของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” (Sustainable Kitchen of the World) ซีพีเอฟ มั่นใจที่จะเติบโตตามเทรนด์อาหารของโลกในทศวรรษหน้า รองรับการบริโภคอย่างยั่งยืนของประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10,000 ล้านคน ภายในปี 2050 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาการผลิตอาหาร ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Supply Chain) ภายใต้แนวทาง “PUT OUR HEART INTO FOOD” ใส่ใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น (INNOVATION) ให้ความสำคัญกับผู้คน (PEOPLE) และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและโลกเต็มไปด้วยความสุข (PLANET) ซีพีเอฟ พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านไปพบกับการบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยอาหารแห่งทศวรรษหน้า ที่บูทหมายเลข U01, U05 ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 งานจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Go To Lead


เครือเฮอริเทจ 'ชู'สินค้าอาหาร-เครื่องดื่มสุขภาพงาน THAIFEX - Anuga Asia 2022
นายวิทวัส พลไพศาล รองประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ เปิดเผยว่า บริษัทนำสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2022 - The Hybrid Edition เครือเฮอริเทจ ยกขบวนสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2022 - The Hybrid Edition วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 เจรจาธุรกิจ เวลา 10.00 - 18.00 น. lj;oวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม เวลา 10.00 - 20.00 น. บูธ 2-BB01 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เครือเฮอริเทจ ผู้ดำเนินการผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว ผลไม้อบแห้ง และน้ำผลไม้จากธรรมชาติ นำสินค้าคุณภาพแบรนด์ดังร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - Anuga Asia 2022 "THE HYBRID EDITION" เตรียมเปิดตัวหลายผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมาย และโปรโมชั่นอีกเพียบที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด อาทิ นัท วอล์คเกอร์ มิกซ์นัทอบ ไม่ใส่เกลือ (Nut Walker Mixed Nuts Natural Roasted & Unsalted) นัท วอล์คเกอร์ มิกซ์นัทเดอลุกซ์ ไม่ใส่เกลือ (Nut Walker Mixed Nuts Deluxe Roasted & Unsalted) และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป จาก แบรนด์ เนเจอร์ เซนเซชั่น ได้แก่ Freeze Dried Durian, Freeze Dried Mixed Berries, Freeze Dried Tropical, Freeze Dried Sweet & Sour Strawberries Bananas ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565 ณ บูธ 2-BB01 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี www.heritagethailand.com หรือติดตามกิจกรรมของเครือเฮอริเทจได้ที่เฟสบุค https://www.facebook.com/Heritagesnacksandfood

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com