Politics/City
Hot News: 'เร่ง' ตรวจสอบต่างชาติลอบเข้าไทย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
'เร่ง' ตรวจสอบต่างชาติลอบเข้าไทย
ความคืบหน้า พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(รรท.ผบช.สตม.) พร้อมตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เตรียมนำกำลังเข้าตรวจสอบการเข้าพักของชาวต่างชาติ เป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมือง หรือ overstay
เพื่อไม่ให้ประเทศไทย เป็นแหล่งพักพิงของอาชญากรต่างชาติ ที่สตาร์วิว คอนโดมิเนียม ถนนพระราม 3 (ใกล้วัดไทร) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Go To Lead


กทม. 'เฝ้าระวัง' คุณภาพอากาศช่วงฝนตกฟ้าคะนอง
นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารบริเวณถนนที่มีมลพิษสูงเป็นเวลานาน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ใช้รถจักรยานหรือเดินเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดการใช้น้ำมัน ส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ยกระดับคุณภาพอากาศให้ดี
ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครแบบ Real Time ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และFacebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและประมวลผลแสดงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ซึ่งเป็นตัวแทนค่าเฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้ง เป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกับกรุงเทพมหานคร

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com