Politics/City
Hot News: ซื้อ "สไตรเกอร์" สหรัฐฯ เพิ่ม 37 คัน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ซื้อ "สไตรเกอร์" สหรัฐฯ เพิ่ม 37 คัน
ความคืบหน้า กองทัพบกได้อนุมัติจัดหารถเกราะล้อยาง M1126 STRYKER จากอัตราสำรองคลังของกองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อบรรจุในกองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยทหารราบ พร้อมยังนำเข้าประจำการในหน่วยทหารหน่วยอื่นอีก สภากลาโหมได้เห็นชอบแผนเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2569 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนกำลังรบของกองทัพบก โดยได้กำหนดแผนงานเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 จากเดิมจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐาน เป็นการจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบเบา โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2571 เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ผ่านมากองทัพบกได้จัดหารถเกราะล้อยาง BTR 3E1 จากประเทศยูเครนเข้าประจำการในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2 กองพัน (กองพันละ 96 คัน) คือ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) จ.ชลบุรี และรถเกราะล้อยาง VN-1 จากประเทศจีน ที่เตรียมเข้าประจำการในกรมทหารม้าที่ 2 กองพลทหารม้าที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ยุคของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสหรัฐฯ มีรถเกราะรุ่นดังกล่าวสำรองคลังไว้จึงได้เสนอขายให้กับกองทัพบกของไทยในราคามิตรภาพ ทบ.จึงเห็นชอบให้จัดหายานเกราะรุ่นดังกล่าวเขามาประจำการ ซึ่งถือเป็นยานเกราะล้อยางแบบที่ 3 ของกองทัพบกไทยที่เตรียมนำเข้าประจำการ โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2562

Go To Lead


กฟน. เตรียมเปิดรับสมัครโซลาร์ภาคประชาชน
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) โฆษกกฟน. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เองเป็นหลักโดยส่วนที่เหลือขายเข้าระบบได้โดยกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชนปี2562 มีเป้าหมายและปริมาณการรับซื้อรวม100 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลาสัญญา10 ปีกำหนดโควต้าให้กฟน. รับซื้อปริมาณพลังไฟฟ้าจำนวน30 เมกะวัตต์ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่1.68 บาท/หน่วยในรูปแบบการพิจารณายึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอขายไฟฟ้าและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้อง(First come First served) กฟน. พร้อมตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวโดยเตรียมเปิดระบบการรับสมัครเร็วๆนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะต้องเป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่เขตจำหน่ายของกฟน. ได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากนั้นกฟน. จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์www.mea.or.th ต่อไปโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฟน. และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) ภายในปี 2562
ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯสามารถตรวจสอบรุ่นInverter (อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) ที่ผ่านการตรวจสอบจากกฟน. แล้วได้ที่เว็บไซต์https://mea.or.th/download/3041/3073 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้าโทร0 2220 5774-5 (ในวันและเวลาทำการ07.30-15.30 น.) หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด24 ชั่วโมง

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com