Politics/City
Hot News: งานหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 อิมแพ็ค// จี้'พุทธิพงษ์'ยกเลิกสอบวินัย-เอาผิดสหภาพฯไปรษณีย์ไทย
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ศาลฎีกาฯพิพากษาเพิ่มโทษ'บุญทรง'คดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้รัฐมนตรีเข้าตรวจสอบกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลความผิดปกติในการใช้งบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ กล้าหาญ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรม มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สมควรได้รับความคุ้มครอง ในฐานะเป็นผู้ที่ชี้เบาะแสการทุจริต แต่กลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคำสั่ง นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พรรคพลังธรรมใหม่ ขอเรียกร้อง ต่อนายพุทธิพงษ์ให้มีคำสั่งยกเลิกการสอบสวนทางวินัย และเอาผิดทางแพ่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทย และมอบใบประกาศชมเชยให้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริต ในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตนไม่เข้าใจว่าทำไมบอร์ดบริษัทไปรษณีย์ไทย มีเหตุผลอะไรถึงไฟเขียวให้เอาผิดกับสหภาพฯ นายพุทธิพงษ์ต้องพิจารณาทบทวนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่ปล่อยปละ ละเลย ไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบการทุจริต รวมไปถึงต้องมีคำสั่งเร่งรัดผลสอบสวนข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ใช้ระยะเวลาเกินสมควร แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

Go To Lead


สั่ง 5 ปีกู้ 1.2 ล้านล้านอุ้มแผนปฏิรูปประเทศ
นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้แก่ สบน. 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. แผนการกู้เงินในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากถึง 1.2 ล้านล้านบาท ดังนั้น สบน. มีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้ให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยปีละ 1.5-2 แสนล้านบาท โดยต้องบริหารไม่ให้เกิดการสะดุดเพื่อไม่ให้กระทบแผนในการปรับเปลี่ยนประเทศ 2. การเตรียมความพร้อมรับความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก โดยต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ตลาดการเงินและตลาดทุนโลกผันผวน มีผลกระทบตลาดทุน และหุ้นกู้ทั้งโลก ดังนั้น สบน. ต้องต้องจับตาดูปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับไทยอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ในตลาดการเงินโลกที่มีความผันผวนในขณะนี้ สบน.ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันปริมาณหนี้สาธารณะของไทย อยู่ที่ 6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ต่อจีดีพี ดังนั้นหากดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุน แต่หากใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นผลดีกับประเทศไทยได้
สบน. ยังต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง โดยขณะนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลัง แต่อยากให้มองยาวไปถึง 5 ปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงต้องรักษากรอบวินัยดังกล่าวนี้ไว้ โดยเบื้องต้นประเมินว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยใน 5 ปีข้างหน้า จะอยู่ไม่เกิน 47-48% ของจีดีพี ได้สั่งให้ สบน. พยายามหาแหล่งเงินกู้สำรองเพิ่มขึ้น โดยเน้นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศเป็นหลัก เพราะไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 4. การติดตามการปฏิบัติงานในด้านการลงทุนของหน่วยงานที่ สบน. ไปช่วยกู้เงิน โดยขณะนี้การเบิกจ่ายเพื่อลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สบน. ต้องติดตามให้มีการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้มากที่สุด ต้องประสานกรมบัญชีกลางให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เพราะถ้ากู้แล้วเอาเงินมากองจะไม่เป็นผลดี การกู้ต้องสอดรับกับการใช้เงิน ให้มีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด

Go To Lead


งานหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 อิมแพ็ค
นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24” ถือเป็นงานแสดงหนังสือระดับชาติที่ได้รับความสนใจและรอคอยจากบรรดานักอ่านมาโดยตลอด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย และกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านมากขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หนังสือดีมีชีวิต – Bring Content to Life” ปัจจุบันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี มีช่องทางการเสพเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งแบบรูปเล่ม แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งให้อ่านเอง หนังสือเสียง หรือวิดีโอคอนเทนต์ และบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่นชอบถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทละคร สร้างกระแสความนิยมจนถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านบทประพันธ์ดั้งเดิมอีกครั้ง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าหนังสือไม่ได้กำลังจะหายไป แต่แท้จริงแล้วเรากำลังอยู่บนโลกที่มีช่องทางการบริโภคคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ พบว่าปี 2561 คนไทยอ่านมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78.8 และนานขึ้นเฉลี่ย 80 นาทีต่อวัน แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้อ่านหนังสือและวัยเด็กที่ยังอ่านไม่คล่อง ดังนั้น หากผู้ผลิตจะช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบของเนื้อให้ได้ถ่ายทอดออกไปด้วยวิธีที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ก็น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการอ่านของคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิด หนังสือดีมีชีวิต – Bring Content to Life”
งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24” (Book Expo Thailand 2019) ยกขบวนไปอิมแพ็ค ถือเป็นครั้งแรกกับการจัดงานในสถานที่ใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร จาก 318 สำนักพิมพ์ 888 บูธ เพื่อให้นักอ่านได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านคอนเทนต์ (Content) ในรูปแบบต่างๆ พบการเปิดตัวหนังสือใหม่และหนังสือเดิมรวมกว่า 10,000 ปก ยกขบวนไปช้อป ที่เดียวครบ หนังสือดีราคาโดน กับ 7 โซนหนังสือยอดนิยม ได้แก่ Book Wonderland ที่รวบรวมหนังสือการ์ตูนและหนังสือสำหรับคนรุ่นใหม่เอาไว้มากมาย หนังสือทั่วไป ความรู้รอบตัวและไลฟ์สไตล์ต่างๆ นิยาย/วรรณกรรม สนุกไปกับจินตนาการ และประสบการณ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักเขียนคนโปรด หนังสือต่างประเทศ ตอบโจทย์นักอ่านหลากภาษา ไม่ต้องเสียเวลาสั่งหนังสือจากต่างประเทศ หนังสือเด็กและสื่อเพื่อการศึกษา สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาหนังสือและสื่อเสริมทักษะสำหรับเด็ก การศึกษา สำหรับวัยเรียนที่ต้องการคู่มือเรียน เตรียมสอบ หรือความรู้เฉพาะทาง และเอาใจนักล่านักสะสมกับ หนังสือเก่า
นิทรรศการ Bring Content to Life ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมและเรื่องราวการอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นห้องทำกิจกรรมย่อย ได้แก่ ห้องแบบสอบถาม สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมสนุกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่าน ห้อง Reception ที่ถูกออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ให้ความรู้สึกเสมือนการเดินเข้าไปในห้องสมุดและเพลินเพลินกับคำคมการอ่านของเหล่าคนดัง ห้อง Timeline ซึ่งจัดแสดงข้อมูลวิวัฒนาการการอ่านแต่ละยุคสมัย ห้อง Documentary ถ่ายทอดเรื่องราวการอ่าน สื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาของเทคโนโลยี นำไปสู่การอ่านในรูปแบบใหม่ๆ และห้องจัดแสดงงานของผู้ร่วมออกบูธ (showcase) ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ AR หนังสือ pop-up ที่สื่อให้เห็นถึงการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาผสมผสาน บูรณาการกับสื่อที่หลากหลาย หรือประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีและสื่อที่เข้ากับยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้อ่านมากยิ่งขึ้น เป็นต้น กองทัพนักคิดนักเขียนที่อาจเปลี่ยนชีวิตเรา ตั้งแต่นักเขียนระดับศิลปินแห่งชาติ นักคิดชั้นครูและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ปฏิทินธรรมคำกลอน 2563 หัวข้อ "วิถีสุขทุกลมหายใจ" โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และอาจารย์เมธี จันทรา ภาวะ Burn out ในมนุษย์เงินเดือน โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ และ ปฏิบัติการลับเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่สยาม โดย พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ศิลปินดาราที่ถ่ายทอดแง่มุมทางความคิดผ่านตัวหนังสือ อาทิ ใช้เงินให้เป็นกูรู โดย ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช ให้กาลเวลาเล่าเรื่องที่ดี โดย ฌอห์ณ จินดาโชติ งานเปิดตัวหนังสือ 'เถื่อน100' โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล และงานเปิดตัวหนังสือ ฤกษ์สังหาร โดยนักเขียนชื่อดัง วรรณวรรธน์ นักเขียนนิยายวาย (Yaoi) พร้อมนักแสดงยอดนิยม อาทิ นักเขียนอันดับหนึ่งในแอปพลิเคชันจอยลดา Rabbitnie นักแสดงจากเรื่อง The Effect โลกออนร้าย และ TharnType The Series พูดคุยกับนักเขียนนิยายขายดี สู่ซีรีย์สุดฮอต Blacklist และ Dark Blue Kiss และเหล่านักแสดงจาก GMMTV เป็นต้น

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com