e-Market
Go to www.supersafenano.com
Hot News: ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ เสนอมาตรการเชิงรุก//'ริชสปอร์ต' ปรับกลยุทธ์สู้โควิด-19 //'วี ฟิตเนส โซไซตี้' พร้อมให้บริการ//'แบรนด์ซันโทรี่' ขับเคลื่อนองค์กรในยุค New Normal
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
ฟิตเนส เฟิรส์ท – เซเลบริตี้ ฟิตเนส BACK TO GYM
นางอรวรรณ เกลียวปฏินนท์, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เรามีพร้อมอย่างมากในการกลับมาเปิดคลับอีกครั้งตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ทั้งในส่วนของ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย และ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ประเทศไทย หลังจากที่เราผ่านวิกฤตระหว่างปิดดำเนินการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันถึงแม้ที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงของปิดให้บริการ แต่เรายังคงเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้การกลับมาใช้บริการของสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไปได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างสูงสุด ทำให้วันนี้ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย และ เซเลบรีตี้ฟิตเนส พร้อมแล้วที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ามาใช้บริการและการจองคลาส สำหรับสมาชิก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ
สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทาง ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย และ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ประเทศไทย ได้จัดเตรียมพร้อมไว้นั้น เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งสมาชิก ผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเข้าใช้บริการ ข้อกำหนดในการเข้าใช้คลับ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการในคลาสต่างๆ สมาชิกสามารถเช็คตารางคลาสและจองคลาสล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของ Fitness First และ Celebrity Fitness ก่อนการเข้าใช้คลับทุกครั้ง [สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน > ลงทะเบียน > เลือกคลับ-เลือกคลาส-กดจอง > รอยืนยันทาง email] เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” วัดอุณหภูมิทั้งสมาชิกและพนักงาน ไม่เกิน 37.5 องศา หากเกิน แนะนำให้พบแพทย์ และงดการออกกำลังกาย ทำความสะอาดมือด้วยเจล ก่อนเข้าคลับ สมาชิก ต้องสแกนบัตรเช็คอิน ด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้บริการทางการเงินผ่าน e-Payment มีการจำกัดจำนวนการเข้าใช้คลับ กรุณาให้ความร่วมมือกับทีมงานของสาขา ดาวน์โหลด “Welcome Back Pack” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fitnessfirst.co.th/th/welcome-back | http://www.celebrityfitness.co.th/th/welcome-back การกำหนดระยะห่าง รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดระเวลาในการใช้บริการในคลับ กรุณายืนในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในทุกๆ สตูดิโอ รักษาระยะห่างระหว่างรอการเข้าคลาสในจุดที่กำหนด โซนคาร์ดิโอ – สามารถใช้อุปกรณ์ที่กำหนดตามมาตรการกำหนดระยะห่าง โซนฟรีเวท – ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้ และทิ้งระยะห่าง 2 เมตร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า – จัดระยะห่างในการใช้ล็อกเกอร์ กำหนดระยะในลิฟต์และบริเวณทางเข้า รวมไปถึงมาตรการสำคัญอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด อาทิ มาตรการด้านความสะอาดภายในคลับ คำแนะนำต่างๆ สำหรับสมาชิกเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและสังคม รวมถึงมาตรการสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งคัด เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขยายเวลาการฟรีซค่าสมาชิก ฟรี! ในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับสมาชิกที่ที่ยังไม่พร้อมเข้าใช้บริการในช่วงเดือนมิถุนายน โดยสมาชิกที่ประสงค์จะรับเงื่อนไขการฟรีซ ในเดือนมิถุนายน กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ Fitness First Helpline: 02-118-6665 และ Celebrity Fitness Helpline 02-118-6677 ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิก สำหรับช่วงเวลาที่คลับปิดให้บริการในเดือนมีนาคม ขยายระยะเวลาสำหรับแพคครูฝึกส่วนตัว สมาชิกที่มีแพคครูฝึกส่วนตัว จะได้รับการขยายเวลาโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ปิดให้บริการคลับ

Go To Lead


‘เซ็นทรัลพัฒนา’ เสนอมาตรการเชิงรุก
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศและผู้ประกอบการร้านค้า ได้ดำเนินตามมาตรการแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบเพื่อให้สถานที่ปลอดภัย ประกอบกับความร่วมมือในการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยของประชาชนทุกคน ทำให้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อในไทยตั้งแต่การคลายล็อกดาวน์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ยังคงอยู่ในระดับที่ดี ทำให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยกันมากขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนมากขึ้น ประชาชนบางส่วนได้กลับมามีงานทำ มีรายได้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประเทศ
สำหรับธุรกิจร้านอาหารยังมีความยากลำบากในการให้บริการในหลายประการ บริษัทจึงขอนำเสนอมาตรการเพิ่มเติมของร้านอาหารในการจัดที่นั่งในร้าน ดังต่อไปนี้ ให้ร้านค้าจัดโซนเป็น Family Zone สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกันสามารถนั่งรับประทานอาหารร่วมกันได้ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 คน โดยใช้หม้อ/กระทะร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีรับประทานอาหารจานกลางร่วมกัน ควรใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล กำหนดบรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ บริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนามาตรการต่างๆ สำหรับลูกค้าและร้านค้าอย่างต่อเนื่องตามมาตรการ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แกนหลัก ได้แก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening), (2) มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด, (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking), (4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส (Deep Cleaning) และ (5) แนวทางลดการสัมผัส (Touchless Experience)

Go To Lead


'ริชสปอร์ต' ปรับกลยุทธ์สู้โควิด-19
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งลาซาด้า ช้อปปี้ เฟซบุ๊ก และ ไลน์ออฟฟิเชี่ยล จัด Marketing Activity อาทิ การแจกของพรีเมียม เพื่อผลักดันยอดขายอีกช่องทางหนึ่ง
“ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการปิดสาขาบางส่วนไปชั่วคราว แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์รุกจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงมองว่าในอนาคตตลาดออนไลน์จะเป็นอีกตลาดที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และบริษัท จะเข้าไปทำการตลาดอย่างเต็มระบบ” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว
สำหรับแผนลงทุนขยายสาขาในปี 2563 บริษัทได้ชะลอแผนการเปิดสาขาออกไปก่อน เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-19 และพฤติกรรมผู้บริโภคในการเดินห้างสรรพสินค้าในช่วงหลังจากนี้ โดยจะเน้นเป็นการเพิ่มยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) และช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะพิจารณาแผนขยายสาขาอีกครั้ง สำหรับเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนตัวเลขประมาณการใหม่ โดยขอติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ บริษัทได้ลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย กับบริษัท Alpargatas S.A.จากประเทศบราซิล ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าและสินค้าแฟชั่นภายใต้ตราสินค้า Havaianas โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Havaianas แต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทย

Go To Lead


'วี ฟิตเนส โซไซตี้' พร้อมให้บริการ
เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า วี ฟิตเนส โซไซตี้ ได้วางมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ทั้ง ด้านสถานที่ ด้านบริการ และด้านพนักงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของสมาชิก เทรนเนอร์ และพนักงาน ทั้งการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม เพื่อให้สมาชิกและเทรนเนอร์ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานในการออกกำลังกายในคลับทุกแห่ง มาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง ครอบคลุมตั้งแต่ การจำกัดระยะเวลาการเปิดให้บริการ การวัดอุณหภูมิทุกคน การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ การจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม การจำกัดจำนวนสมาชิกในคลาสออกกำลังกาย และข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สมาชิกทุกคนมั่นใจได้ว่าจะสามารถเพลิดเพลิน ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับสุขภาพดี กับกิจกรรมออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ทั้งในรูปแบบการใช้อุปกรณ์ การฝึกสอนส่วนบุคคล และการเข้าคลาสออกกำลังกายต่าง ๆ ด้วยแผนแม่บท 5 ข้อ “เพื่อให้ทุกบริการ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้กังวล”
"ทุกมาตรการป้องกันต่าง ๆ วี ฟิตเนส ได้ให้คำแนะนำพนักงาน และสื่อสารถึงทีมงานทั้งหมดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องถึงแนวทางปฏิบัติที่เน้นย้ำเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกที่จะกลายเป็น New Normal และเพื่อให้ ท่านสมาชิก ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับสุขภาพที่ และการบริการที่ดีที่สุด อย่างต่อเนื่อง ตามคอนเซ็ป ของ วีฟิตเนส “เส้นทางของคนรักสุขภาพ ผ่านการบริการ และความใส่ใจจากพวกเรา โดยมั่นใจได้ถึงการให้บริการ ของทุกคลับทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด แคราย, เจ อเวนิว ทองหล่อ และโรงแรม วี ราชเทวี" ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ กล่าว

Go To Lead


'แบรนด์ซันโทรี่' ขับเคลื่อนองค์กรในยุค New Normal
นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันที่มีการตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง หลากหลายธุรกิจได้รับการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ทุกภาคส่วนในสังคมกำลังเข้าสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ตาม “ฐานวิถีชีวิตใหม่” หรือ New Normal โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
"ในฐานะที่แบรนด์ ซันโทรี่ เป็นผู้นำในตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บริษัทจึงวางมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้นย้ำเรื่อง “ความใส่ใจสุขภาพ” ในทุกภาคส่วน สะท้อนจุดยืนการเป็น “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ” หรือ “Health Enrichment Company” เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เกี่ยวข้องใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนของบุคลากรภายในองค์กร 2. ส่วนของผู้บริโภค และ 3. ส่วนของสังคม ซึ่งบริษัทมองว่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค New Normal นี้” “ใส่ใจสุขภาพพนักงาน” คือสิ่งที่แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย คำนึงถึงเป็นอันดับแรก จึงมีมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานทุกคน อาทิ มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดให้พนักงานทุกท่าน พร้อมเจล และสเปรย์ล้างมือ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้านหน้าประตูทางเข้า-ออก และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดกลุ่มให้พนักงานผลัดกันมาทำงานเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ทำงาน ทำประกัน COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคน" นางสาวนันทนา กล่าวและว่า
นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ด้วยการตั้งร้านค้าอย่างเป็นทางการใน เจดี เซ็นทรัล ลาซาด้า และช้อปปี้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนอกจากการเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์แบรนด์ ออนไลน์ สโตร์ หรือ www.store.brandsworld.co.th บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) ด้วยการศึกษาวิจัยและเลือกสรรสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

Go To Lead


e-MARKET CLICK
'น้ำยาบ้วนปากออรัล บี ทรีดี ไวท์'
ออรัล บี แนะนำ น้ำยาบ้วนปากออรัล บี ทรีดี ไวท์ ตอบโจทย์ปัญหาคราบเหลืองบนผิวฟันจากชากาแฟของคนรุ่นใหม่ ช่วยขจัดคราบและป้องกันคราบใหม่ ให้ฟันขาวขึ้นใน 7 วัน* นวัตกรรมใหม่ของน้ำยาบ้วนปาก ปราศจากแอลกอฮอล์ รสชาติอ่อนโยน ไม่ทำให้ระคายเคืองขณะบ้วนปาก และไม่ทำลายสารเคลือบฟัน (อินาเมล) ขจัดคราบบนชั้นผิวด้านนอกของฟัน จึงเผยฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ แนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เช้า-เย็น หลังทำความสะอาดช่องปากและฟัน ใช้คู่กับแปรงสีฟันไฟฟ้า ออรัล บี ไวทาลิตี้ พลัส โปรไวท์ ที่มาพร้อมหัวแปรง Polishing Cup ช่วยขจัดคราบฝังแน่นบนผิวฟัน ให้ฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ขนาด 237 มล. ราคา 79 บาท และ ขนาด 473 มล. ราคา 129 บาท
'กิฟฟารีน แอนตี้ แบคทีเรียล ชาวเวอร์ ครีม'
กิฟฟารีน แนะนำ กิฟฟารีน แอนตี้ แบคทีเรียล ชาวเวอร์ ครีม ครีมอาบน้ำสูตรลดการสะสมของแบคทีเรีย ที่ช่วยทำความสะอาดร่างกายได้อย่างสะอาดหมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรียได้มากกว่า 99.5% ด้วยสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (o-Cymen-5-OL) พร้อมมีส่วนผสมของเมนทอล ผสานสารสกัดอโล เวร่า (Aloe Vera Water) จากประเทศญี่ปุ่น มอบความเย็นสดชื่นสบายผิว ปกป้องผิวจากความ แห้งกร้าน เพิ่มความชุ่มชื่น สะอาด ช่วยดูแลสุขอนามัยให้กับผิวพรรณ เพียงปั้มชาวเวอร์ครีมลงบนฝ่ามือ ฟองน้ำหรือเส้นใยถูตัว ลูบไล้ให้ทั่วผิวกายจนเกิดฟอง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลผิวให้สะอาด สดชื่นได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวล มีปริมาณสุทธิ 500 มล. ราคา 300 บาท
Go To Top

[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com