ASEAN News
Hot News: นักลงทุนญี่ปุ่น 'แห่'ลงทุน EEC
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
นักลงทุนญี่ปุ่น 'แห่'ลงทุน EEC
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Eastern Economic Corridor (EEC) ให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีความสนใจที่จะลงทุนในอีอีซี ยังไม่มีนักลงทุนคนใดที่มีความเคลือบแคลงใจในการดำเนินงานของรัฐบาลไทย เพียงแต่ยังเกิดความสงสัยในบางข้อเท่านั้น นักลงทุนญี่ปุ่นได้ตั้งคำถามประมาณ 30 ข้อ โดยสิ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นสอบถามเข้ามามากที่สุด คือ บทบาทการทำงานระหว่างอีอีซีกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ว่าต่างกันอย่างไร รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าหน่วยงานอีอีซีจะดูภาพรวมและส่งต่อให้บีโอไอเป็นผู้พิจารณาสิทธิประโยชน์ตามกิจการที่ลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิ์การทำงาน(สมาร์ทวีซ่า) ที่ส่งต่อไปยังบีโอไอ และการกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมพิเศษ รวมทั้งการกำหนดพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เราจะทำงานที่เป็นภาพใหญ่กว่าบีโอไอ แต่ถือว่าเป็นการทำงานที่ร่วมมือแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันนักลงทุนสอบถามถึงโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในอีอีซี อาทิ ค่ายรถยนต์โตโยต้าหากต้องการสิทธิประโยชน์เพราะมีพื้นที่ลงทุนอยู่แล้ว กรณีได้แนะนำว่าต้องมีการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมก่อน จึงจะเข้าเกณฑ์สิทธิประโยชน์ตามพื้นที่ของอีอีซี
ได้มีการเสนอการกำหนดสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ.อีอีซี) โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าประเทศ การถือเงินตราต่างประเทศ และการทำงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (โอเอสเอส) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยต้องมีการกำหนดระเบียบการดำเนินงานออกมาภายใน 30 วัน

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com