ASEAN News
Hot News: DSM 'หนุน' ไทย HUB อาเซียน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
DSM 'หนุน' ไทย HUB อาเซียน
นายปีเตอร์ นิวนูเออร์ (Pieter Nuboer) ประธาน ดีเอสเอ็ม นูทรีชั่นแนล โปรดักส์ (DSM Nutritional Products) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ดีเอสเอ็ม จำกัด เปิดเผยว่า ดีเอสเอ็มได้เปิดตัวสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนของดีเอสเอ็ม ในฐานะบริษัทด้านนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาวอย่างจริงจังหลังจากปักหมุดในประเทศไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชียของดีเอสเอ็ม และเป็นประเทศที่มี ศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่เกี่ยวกับธุรกิจโภชนาการ และวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ ในการช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม และทำงานร่วมกับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอินโดจีนอย่างใกล้ชิด คือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกับเรา ซึ่งสำนักงานใหม่แห่งนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานและขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามเป้าหมาย
ตัวอย่างด้านศักยภาพของประเทศไทยที่เห็นเด่นชัดคือ ความต้องการบริโภคปลา และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก ปลาพุ่งเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ไทย เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตอาหารจากทะเล โดยดีเอสเอ็มพบว่า ประเทศไทยตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอินโดไชน่ามีความสามารถในการผลิตอาหารทะเล ได้มากถึง 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งการลงทุนปักฐานในประเทศไทยของดีเอสเอ็มจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงวัฏจักรและผลิตผลทางทะเล ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมา ดีเอสเอ็ม ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนาน โดยมีโรงงานผลิตสารอาหารรองสำหรับอาหารสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่นอกเขต

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com