ASEAN News
Hot News: EEC โรดโชว์ 'ชวน' ลงทุน
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
EEC โรดโชว์
'ชวน' ลงทุน
ทีม EEC เร่งโรดโชว์ 'ชวน' นักลงทุนต่างชาติ 'รุก'เมืองหางโจว เซี่ยงไฮ้ เข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 'เน้น'สร้างเมืองเชิงนิเวศ
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ได้จัดงาน Roadshow EEC ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกันไปแล้ว
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้นำเสนอแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สิทธิประโยชน์การลงทุน และโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ หรือ EECd) ให้กับผู้บริหารบริษัทจีนชั้นนำกว่า 200 คน
พร้อมทั้งชวนนักลงทุนให้ขยายการลงทุนมายังพื้นที่ EEC และ EECd โดยให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่ขับเคลื่อน การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างจริงจัง มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการสร้างเมืองให้เป็นเมืองเชิงนิเวศ (Eco-cities) ที่น่าอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจด้วย โดย สกรศ. และ BOI ได้ทำงานร่วมกันในการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนให้กับนักลงทุนจีนที่จะลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECd เพื่อให้นักลงทุนจีนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ธนาคาร ICBC มีบทบาทสำคัญให้การสนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับนักลงทุนจีนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECd โดยอาศัยความพร้อมทางด้านเงินทุนและการมีเครือข่ายระดับโลกรวมถึงประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธุรกิจข้ามชาติมาแล้วทั่วโลก
การจัดกิจกรรมชักชวนนักลงทุนในครั้งนี้ของ สกรศ. BOI CAT และ DEPA มุ่งเน้นการดึงดูดนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเมืองหางโจวนับได้ว่าเป็น Silicon Valley ของจีน เป็นศูนย์รวมบริษัทชั้นนำของจีนที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมาก นอกจากนี้ คณะฯ จะมีการพบปะกับบริษัทจีนชั้นนำหลายบริษัทเพื่อสานต่อการเจรจาที่ดำเนินการอยู่ อาทิเช่น บริษัท Alibaba และ Honeywell และเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนรายอื่นๆ ที่เมืองหางโจวและเซี่ยงไฮ้

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com