ASEAN News
Hot News: เปิดช่อง “Automatic Channel” รับคนฮ่องกง
http://www.tviclick.com
Home Page iClick News.com
Home
Print this webpage
Print
English Version
English
เปิดช่อง “Automatic Channel” รับคนฮ่องกง
พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวตตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ประสานความร่วมมือกับฮ่องกง ในการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ทั้งในส่วนของชาวฮ่องกง และนักนักธุรกิจและท่องเที่ยวชาวไทย ให้สามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ในลักษณะความร่วมมือทั้งสองฝ่าย (Mutual Use of Automated Immigration Clearance Service) โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั้งที่การท่าอากาศยานดอนเมืองและการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งสองแห่ง การให้บริการเปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายความมั่นคงของชาติของรัฐบาล ซึ่งเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ และจะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการตรวจหนังสือเดินทางได้รวดเร็วขึ้น
โดยผู้โดยสารชาวฮ่องกง จะได้รับการตรวจด้วยเครื่อง “Automatic Channel” จะใช้เวลาในการคัดกรองผู้โดยสารเพียงรายละ 20 วินาที โดยระบบจะตรวจข้อมูลบาร์โค๊ด ในหน้าหนังสือเดินทางเก็บข้อมูลเที่ยวบินจากบัตรที่นั่งโดยสาร เก็บภาพใบหน้า พิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยระบบลายนิ้วมือ หรือ Fingerprint ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็คอินกับสายการบิน ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูงเชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ลดการใช้บุคลากรและผู้ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงไม่ต้องเดินเข้าไปรอคิวกับผู้โดยสารสัญชาติอื่น ๆ ในคิวปกติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการตรวจของนักท่องเที่ยว นักลงทุนชาวฮ่องกง และยังช่วยลดปริมาณการสะสมหนาแน่นของปริมาณผู้โดยสารในช่วงเที่ยวบินหนาแน่นโดยภาพรวมให้คลี่คลายความคับคั่ง การใช้ช่อง “Automatic Channel” ในการตรวจหนังสือเดินทาง เป็นที่นิยมและใช้งานในหลายประเทศ โดยเฉพาะสนามบินชั้นนำระดับโลก ซึ่งในอนาคตจะขยายไปสู่ด่านตม.หลักอื่น ๆ รวมถึงนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น ๆ ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่เร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคในอนาคต

Go To Lead


[ENGLISH] 
  --  
iClickNews.com